Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" cong van số 1694/LĐTBXH-BHXH ngay 21/5/2007 của bộ lao đong -thương binh và xã hoi "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 45 công văn

1

Công văn 1726/BHXH-BT về truy thu Bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 3372/BNV-TL ngày 28/9/2010 về việc thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ, công chức cấp là bệnh binh các hạng và công văn số 890/BNV-TL ngày 18/3/2011 về việc truy thu BHXH bắt buộc

Ban hành: 29/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2011

2

Công văn số 18/BHXH-BT về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời thu bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009 theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

27 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP. Trường hợp tiền lương, tiền công của người lao động bằng ngoại tệ thì được chuyển đổi sang đồng Việt Nam để tính đóng BHTN theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố lại thời điểm ngày 02 tháng giêng cho 06 tháng đầu năm và ngày 01 tháng bảy

Ban hành: 07/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 02/06/2009

Cập nhật: 05/03/2009

3

Công văn 4905/BHXH-TTLT về chuyển cơ sở dữ liệu khai thác hồ hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hiểm hội, Công văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09/7/2010 hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, bên cạnh sự cố gắng của bảo hiểm xã hội các địa

Ban hành: 10/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2014

Cập nhật: 15/11/2010

4

Công văn 4064/BHXH-THU năm 2014 về thay đổi trong chính sách thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2015 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/01/2015 TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, chính sách thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có một số thay đổi khi Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

5

Công văn 2324/BHXH-VP năm 2014 kết luận của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

NAM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BHXH BỘ QUỐC PHÒNG Ngày 06/6/2014, Tổng Giám đốc đã chủ trì buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, các ban: Kế hoạch Đầu tư, Thu, Tài chính - Kế toán, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Sổ - Thẻ, Pháp chế;

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

6

Công văn 3104/BHXH-PTHU về việc hướng dẫn bổ sung thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tháng 10 năm 2009 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh Tiếp theo các văn bản hướng dẫn số 1438/HD-BHXH ngày 07/09/2007; số 1643/HD-BHXH ngày 15/06/2009 của Bảo hiểm xã hội thành phố, căn cứ công văn số 3686/BHXH-BT ngày 14/10/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu bảo hiểm

Ban hành: 23/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

7

Công văn 773/BHXH-TCCB về bố trí cán bộ thống kê tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Công văn số 773/BHXH-TCCB ngày 03/3/2011 về việc bố trí cán bộ thống kê tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố) Loại Đặc biệt: 1. Hà Nội 2. T/p Hồ Chí Minh Loại I: 1. Bình Dương 2. Đồng Nai 3. Nghệ An 4. Thanh Hóa 5. Đắk Lắk 6. Gia Lai 7.

Ban hành: 03/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

8

Công văn số 696/BHXH-Pthu về việc hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ thu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Kính gửi: - Các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH thành phố; - Bảo hiểm xã hội quận, huyện. Tiếp theo Văn bản số 33/BHXH-Pthu ngày 07/01/2008, Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn bổ sung một số vấn đề liên quan đến nghiệp vụ công tác thu BHXH – BHYT bắt buộc như sau: 1. Đóng bổ sung chênh lệch lương do quyết

Ban hành: 18/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

9

Công văn 3620/BHXH-PC xác định tư cách tham gia tố tụng tại Tòa án của Bảo hiểm xã hội

hiểm xã hội tỉnh, thành phố tham gia tố tụng trên cơ sở phân cấp về chuyên môn, nghiệp vụ. 2. Về Công văn số 3434/BHXH-KT ngày 13/10/2008 hướng dẫn khởi kiện đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang xây dựng văn bản hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố Bảo hiểm

Ban hành: 16/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

10

Công văn 2280/BHXH-CSXH hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với người tham gia bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

bộ, công chức lập danh sách bổ sung kinh phí điều chỉnh do tiền lương tính hưởng trợ cấp có thêm phụ cấp thâm niên nghề để thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội. 2.2. Trung tâm Thông tin: Căn cứ quy định của chính sách hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng, điều chỉnh các chương trình phần mềm liên quan đến thu BHXH, BHYT, ghi sổ

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2010

11

Công văn 3592/BHXH-TNQLHS năm 2014 tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ngày 14 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh Thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, nhằm giảm thời gian và số lần giao dịch của các doanh nghiệp khi tham gia BHXH - BHYT. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đồng

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

12

Công văn 2007/GDMN của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho giáo viên miền núi theo Chỉ thị 18/2001/CT-TTg

dục, y tế, văn hoá, thể thao; Liên Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính đã có Thông tư Liên tịch số 26/2000/TTLB-BLĐTBXH-BTC ngày 20/10/2000 hướng dấn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các cơ cở ngoài công lập thuộc ngành Giáo dục, Y tế, Văn hoá Thể thao. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có Công văn số

Ban hành: 14/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

13

Công văn 3290/BHXH-BT năm 2013 thu bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ. Thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang (Nghị định

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

14

Công văn 1983/BHXH-CST thông báo cán bộ chuyên quản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

gửi: - BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - BHXH Bộ Quốc phòng; - BHXH Công an nhân dân; - BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ. Căn cứ Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 537/QĐ-BHXH ngày 24/3/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Để kịp thời

Ban hành: 28/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

15

Công văn 676/BHXH-CĐBH giải quyết chế độ ngắn hạn do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Các Đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn TP Hà Nội Thực hiện Quyết định số 41/2007/QĐ TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số 1340/QĐ-BHXH ngày 31/10/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình ứng dụng “xét duyệt chế độ BHXH và

Ban hành: 25/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2010

16

Công văn 5021/BHXH-CST cấp thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

thanh toán của từng tỉnh, gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để làm căn cứ đối chiếu phân bổ tiền thu BHYT. 3. Việc cấp thẻ BHYT đối với thân nhân sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Công an nhân dân, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3115/BCA-X11 ngày 28/12/2009 của Bộ Công an, cụ thể: các Vụ, Cục, Viện, Trường tương đương (trực thuộc Bộ

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2010

17

Công văn 54/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

con đủ 4 tháng tuổi, những ngày lẻ không đủ tháng do chênh lệch giữa ngày sinh của con và ngày người lao động bắt đầu nghỉ việc nuôi con thì thực hiện như quy định tại điểm a khoản 5 Mục II Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH. Thời gian tròn tháng còn lại được hưởng trợ cấp theo tháng bình quân tiền lương, tiền công làm căn cứ tính trợ cấp

Ban hành: 09/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

18

Công văn 1137/BHXH-KT về kế hoạch kiểm tra năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quốc phòng và BHXH Bộ Công an (theo biểu đính kèm). Trưởng các đoàn kiểm tra căn cứ nội dung trọng tâm công tác kiểm tra theo hướng dẫn tại công văn số 4684/BHXH-KT ngày 14/12/2009 của BHXH Việt Nam kế hoạch này, chủ động phối hợp với các ban nghiệp vụ các đơn vị được kiểm tra để thành lập các đoàn kiểm tra, xây dựng đề cương kiểm tra, tổ

Ban hành: 30/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2010

19

Công văn 5381/BHXH-TCCB hướng dẫn xét tuyển viên chức năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1416/BHXH-TCCB trước đây, chỉ bổ sung kết quả tuyển tại địa phương. Những đối tượng tham gia dự tuyển phát sinh sau ngày 30/6/2010 theo hướng dẫn tại Công văn số 1416/BHXH-TCCB đề nghị hoàn chỉnh hồ theo quy định kết quả tuyển, gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, quyết định; - Thu lệ phí xét tuyển là 140.000 đồng/người. Mức lệ phí

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2010

20

Công văn 3861/BHXH-TCCB về tuyển dụng viên chức năm 2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tiếp theo công văn số 3642/BHXH-TCCB ngày 6/9/2011 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với các thí sinh

Ban hành: 21/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status