Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" cong van số 1694/LĐTBXH-BHXH ngay 21/5/2007 của bộ lao đong -thương binh và xã hoi "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 43293 công văn

1

Công văn hướng dẫn kết 3 năm thi hành Luật đất đai

TIỂU BAN SOẠN THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: Không số Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 1996 CÔNG VĂN CỦA TIỂU BAN SOẠN THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 1996

Ban hành: 11/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

2

Công văn số 3561/BHXH-CĐCS về việc đính chính công văn số 3527/BHXH-CĐCS ngày 21/9/2007 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Do suất kỹ thuật, tại điểm 1 công văn số 3527/BHXH-CĐCS ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn một số nội dung thực hiện bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội; Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Thông tư số

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

3

Công văn số 2412/BHXH-CĐCS về việc thủ tục hồ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tại Bảo hiểm hội tỉnh, thành phố được sử dụng Giấy giới thiệu trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, lương hưu trợ cấp tuất hàng tháng theo mẫu số 17A-HBQP, 17B-HBQP, 17C-HBQP kèm theo công văn này (không có Giấy giới thiệu trả lương hưu trợ cấp BHXH theo mẫu C77-HD ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của

Ban hành: 30/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/07/2010

Cập nhật: 30/05/2009

4

Công văn 1726/BHXH-BT về truy thu Bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 3372/BNV-TL ngày 28/9/2010 về việc thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ, công chức cấp là bệnh binh các hạng và công văn số 890/BNV-TL ngày 18/3/2011 về việc truy thu BHXH bắt buộc

Ban hành: 29/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2011

5

Công văn số 1694/TTg-QHQT về việc gia hạn khoản tín dụng số Cr.3532 vay vốn của IDA do Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Các Bộ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng và Bình Phước. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch Đầu tư (công văn số

Ban hành: 12/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

6

Công văn 2097/BHXH-CSXH hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2097/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia BHXH. Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

7

Công văn 4139/BHXH-CSXH đảm bảo hồ , thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với với người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

được cấp đối với từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2007. Qua theo dõi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm hội Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện tương đối tốt việc

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

8

Công văn số 18/BHXH-BT về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời thu bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009 theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

127/2008/NĐ-CP. Trường hợp tiền lương, tiền công của người lao động bằng ngoại tệ thì được chuyển đổi sang đồng Việt Nam để tính đóng BHTN theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố lại thời điểm ngày 02 tháng giêng cho 06 tháng đầu năm ngày 01 tháng bảy cho 06 tháng cuối năm. Đối

Ban hành: 07/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 02/06/2009

Cập nhật: 05/03/2009

9

Công văn số 1694/TCT-TTr của Tổng Cục thuế về việc xin ý kiến xác định số lần trốn thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1694/TCT-TTR V/v: Xác định số lần trốn thuế Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2006 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương Trả lời công văn số 280/CT-CV ngày 03/3/2006 của Cục thuế

Ban hành: 11/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Công văn 4905/BHXH-TTLT về chuyển cơ sở dữ liệu khai thác hồ hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hiểm xã hội, Công văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09/7/2010 hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, bên cạnh sự cố gắng của bảo hiểm xã hội các địa

Ban hành: 10/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2014

Cập nhật: 15/11/2010

11

Công văn 1068/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung việc cấp thẻ BHYT cho người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam Điều 39, Điều 65 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bổ sung một số điểm về việc cấp thẻ BHYT cho người lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau: I. Điều kiện để cấp thẻ BHYT. 1. Điều kiện chung:

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

12

Công văn 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các quận, huyện Từ ngày 01/5/2013, việc giải quyết chế độ thai sản khi sinh con thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13. Ngày 23/4/2013, BHXH Việt Nam đã có văn bản số 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chế

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

13

Công văn 1283/BHXH-TNQLHS lưu ý khi nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa từ ngày 01/5/2012 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1283/BHXH-TNQLHS Lưu ý khi nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa từ ngày 01/5/2012 TP

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

14

Công văn 4255/BHXH-TCCB năm 2013 báo cáo thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp viên chức người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hội huyện…. đề nghị UBND …. (thị trấn), …. xác nhận Bảo hiểm xã hội huyện,….. có trụ sở cơ quan đóng trên địa bàn thôn (bản),…. là thôn (bản) đặc biệt khó khăn theo Quyết định số… (hoặc) Nghị quyết, ……. ngày …. tháng … năm … của ….. Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động theo quy định nêu trên, đề nghị

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

15

Công văn 126/BHXH-BT năm 2014 mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

trợ tăng thêm giữa mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng, số tháng tính từ tháng 7/2013 đến hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT và số thẻ BHYT đã cấp." tại Điểm 3.2 Mục 3 Công văn số 3290/BHXH-BT ngày 22/8/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

16

Công văn 2055/BHXH-THU năm 2013 giải quyết đóng trước tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để chốt sổ cho người lao động nghỉ việc do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

người lao động nghỉ việc đề nghị chốt sổ. Nội dung công văn phải nêu rõ: + Tình hình khó khăn, trở ngại của đơn vị, dẫn đến chậm nộp nợ BHXH, BHYT, BHTN. + Đề nghị đóng trước tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, lãi chậm đóng của những người lao động nghỉ việc để được chốt sổ, đồng thời thanh toán tiền nợ quỹ BHYT (4,5%), quỹ BHXH ngắn hạn (4%)

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

17

Công văn 1694/TCT-CS xác định mã ngành được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1694/TCT-CS V/v xác định mã ngành được giảm 30% thuế TNDN. Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Cục

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

18

Công văn 3104/BHXH-PTHU về việc hướng dẫn bổ sung thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tháng 10 năm 2009 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh Tiếp theo các văn bản hướng dẫn số 1438/HD-BHXH ngày 07/09/2007; số 1643/HD-BHXH ngày 15/06/2009 của Bảo hiểm xã hội thành phố, căn cứ công văn số 3686/BHXH-BT ngày 14/10/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu bảo hiểm

Ban hành: 23/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

19

Công văn 820/BHXH-CST quét chữ ký trên sổ bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau: - Việc làm trên của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh là sai quy định tại Khoản 2.1, Mục 2, Điều 72 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý thu BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý sổ BHXH

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

20

Công văn số 2209/BHXH-CST về việc hướng dẫn chi tiết việc cấp, Quản lý sử dụng sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Bộ Công an; - Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu lĩnh phủ. Ngày 13 tháng 5 năm 2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-BHXH quy định việc cấp, quản lý

Ban hành: 07/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2012

Cập nhật: 20/08/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ