Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" cong van 3256/BGDDT huong dan danh gia xep loai hieu truong truong tieu hoc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 119060 văn bản

1

Quyết định 04/2005/QĐ-BGDĐT về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

, xếp loại. Học sinh khuyết tật học ở các trường trung học cơ sở, các trường chuyên biệt cũng thực hiện theo Quy chế này và hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo với từng đối tượng. Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại. 1. Thực hiện đánh giá toàn diện đối với học sinh theo mục tiêu giáo dục trung học cơ sở và xếp loại về

Ban hành: 16/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2007

2

Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định đánh giáxếp loại học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

của học sinh. Điều 17. Trách nhiệm và quyền của học sinh 1. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định trong Điều lệ trường tiểu học; tiếp thu sự giáo dục của nhà trường để luôn tiến bộ. 2. Có quyền nêu ý kiến và nhận được sự giải thích, hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp, của Hiệu trưởng nhà trường về kết quả đánh giá, xếp loại.

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

3

Quyết định 48/2000/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ giáo viên tiểu học do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục tiểu học. Điều 2. Tất cả giáo viên tiểu học đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ định kỳ một lần trong năm học ở cấp trường để xếp thành 4 loại: tốt, khá, đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu. Kết quả đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ là điều kiện để công nhận, dự thi giáo viên dạy

Ban hành: 13/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

4

Quyết định 29/2004/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về Đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tiểu học; tiếp thu sự giáo dục của nhà trường để luôn tiến bộ. 2. Có quyền được nêu ý kiến và nhận được sự giải thích, hướng dẫn của giáo viên phụ trách lớp, của hiệu trưởng nhà trường khi thấy mình chưa được đánh giá, nhận xét, xếp loại chính xác, công bằng.

Ban hành: 01/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

5

Quyết định 44/2003/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nay quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng cho học sinh các khối lớp 1, lớp 2 ở tất cả các loại hình trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân từ năm

Ban hành: 26/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

6

Thông tư 05/1998/TT-BGDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả học tập và hạnh kiểm đối với học viên trong các trường Bổ túc trung học và các Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/1998/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 05/1998/TT-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ

Ban hành: 07/02/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

7

Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

viên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh

Ban hành: 18/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2008

8

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tập. 2. Căn cứ đánh giá, xếp loại của học sinh được dựa trên cơ sở sau: a) Mục tiêu giáo dục của cấp học; b) Chương trình, kế hoạch giáo dục của cấp học; c) Điều lệ nhà trường; d) Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh. 3. Bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai, đúng chất lượng trong đánh giá, xếp

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

9

Hướng dẫn 10227/THPT năm 2001 về đánh giá xếp loại giờ dạy bậc trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

đánh giáxếp loại giờ dạy ở bậc trung học. - Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất tương đối giữa các địa phươưng trong việc đánh giá giờ dạy trong tổ chuyên môn, của các cấp quản lý giáo dục đ/v GV, Bộ GĐ-ĐT hướng dẫn một số vấn đề như sau : I. YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY . Giờ lên lớp là một khâu trong quá trình dạy học được kết

Ban hành: 11/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2011

10

Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục vào Đào tạo ban hành

Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 05/1998/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 02 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết

Ban hành: 23/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2007

11

Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng/ 1. Văn bản này quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học bao gồm: Chuẩn hiệu trưởng; đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn. 2. Quy định này áp dụng đối với hiệu trưởng trường tiểu học thuộc các loại hình công lập và tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2011

12

Thông tư 39/2010/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên của trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

này Quy định về việc đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2011. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh

Ban hành: 23/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2010

13

Quyết định 30/2005/QĐ-BGD&ĐT về đánh giáxếp loại học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 29/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, 2, 3. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Điều

Ban hành: 30/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

14

Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT về Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 67/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2012

15

Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT về đánh giáxếp loại học viên học Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định việc đánh giáxếp loại học viên học Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, bao gồm: kiểm tra, đánh giá

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2009

16

Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐCP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Ban hành: 05/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2006

17

Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo

Ban hành: 11/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2014

18

Quyết định 51/2008/QĐ-BGDĐT Sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông kèm theo Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2008

19

Thông tư 29-TT hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh cấp II phổ thông cơ sở, trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

giáo, cô giáo, và tập thể lớp tích cực giúp bạn cùng tiến bộ. 2-Học sinh có quyền được khiếu nại bằng lời hoặc bằng đơn đến giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng nhà trường và các trên khi thấy mình chưa được đánh giá xếp loại chính xác, công bằng. Thông tư này được áp dụng từ năm học 1990-1991, thay thế cho các thông tư và hướng dẫn đánh giá

Ban hành: 06/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

20

Thông tư 07/2000/TT/BGDĐT hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú lần thứ bảy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo được Hội đồng khoa học cấp Bộ đánh giáxếp hạng cao. 3. Tiếp tục giữ vững và phát huy ảnh hưởng của NGƯT, là nhà giáo đầu đàn tiêu biểu có uy tín lớn, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội. D. VẬN DỤNG TIÊU CHUẨN "CÓ TÀI NĂNG SƯ PHẠM VÀ CÔNG LAO ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO

Ban hành: 17/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ