Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" cong van 1784/BXD-VP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 7830 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1784:1976 về Len - Phương pháp thử được chuyển đổi năm 2008 do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1784 : 1976 LEN – PHƯƠNG PHÁP THỬ Lời nói đầu TCVN 1784 : 1976 do Nhà máy len Hải Phòng biên soạn, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành; Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo

Ban hành: 18/06/1976

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

2

Quy chuẩn xây dựng Việt nam QCXDVN 05:2008/BXD về Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCXDVN 05 : 2008/BXD QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHOẺ Vietnam Building Code Dwellings and Public

Ban hành: 06/06/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2012/BXD về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 03:2012/BXD VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ National Technical Regulation on Rules of Classifications and Grading of Civil and Industrial Buildings and Urban Infrastructures MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm

Ban hành: 28/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BXD về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 03 : 2009/BXD VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ Vietnam Building Code on Classifications and Grading of Civil and Industrial Buildings and Urban Infrastructures HÀ NỘI – 2009 LỜI NÓI ĐẦU QCVN 03 :

Ban hành: 30/09/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 07:2010/BXD CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ Vietnam Building Code Urban Engineering Infrastructures HÀ NỘI - 2010 LỜI NÓI ĐẦU Quy chuẩn QCVN 07:2010/BXD do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam biên soạn với sự tham gia của Tập đoàn

Ban hành: 05/02/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2009/BXD về công trình ngầm đô thị - phần 1: tầu điện ngầm do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN 1. TẦU ĐIỆN NGẦM Lời nói đầu QCVN 08 : 2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình và Môi trường duyệt và được ban hành theo Thông tư số: .........28/2009/TT-BXD ngày

Ban hành: 14/08/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2010/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 06:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Vietnam Building Code on Fire Safety of Buildings HÀ NỘI – 2010 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1. QUY ĐỊNH CHUNG 2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY 3. BẢO ĐẢM

Ban hành: 28/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 09:2013/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ National Technical Regulation on Energy Efficiency Buildings Lời nói đầu QCVN 09:2013/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam soạn thảo, Vụ Khoa học Công

Ban hành: 26/09/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2009/BXD về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

năm 2009. QCVN 14: 2009/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Quy hoạch xây dựng nông thôn được ban hành nhằm phục vụ cho đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới cấp xã theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 3896/VPCP-KTN ngày 10/6/2009. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN Vietnam Building

Ban hành: 10/09/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCXDVN 01: 2008/BXD QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG Vietnam Building Code. Regional and Urban Planning and Rural Residental Planning HÀ NỘI - 2008

Ban hành: 03/04/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2011/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

pháp quy hiện hành của Nhà nước về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy 7.2 Quy định về bao gói (với sản phẩm đóng bao), ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản nêu trong tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm đó. QCVN 16-2:2011/BXD Nhóm sản phẩm kính xây dựng

Ban hành: 30/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1.3.2. Các số liệu về địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, thuỷ văn, khoáng hoá đất, áp dụng theo các phụ lục 2.9 ÷ 2.11, Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997. 1.4 Nguồn gốc số liệu 1.4.1 Nguồn gốc số liệu chương 2 Số liệu khí tượng

Ban hành: 14/08/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 142:2004 về kết cấu bê tông, bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi vùng ven biển - Các quy định chủ yếu về thiết kế, vật liệu, thi côngvận hành công trình

Nước biển thông thường chứa trung bình khoảng 3,5% các muối hoà tan gồm: NaCl 2,73%; MgCl2 0,32%; MgSO4 0,22%; CaSO4 0,13% còn lại là KCl và K2SO4. Ngoài ra còn một lượng nhỏ CO2 và O2 hoà tan. 2.            CÁC TIÊU CHUẨN VÀ TÀI LIỆU TRÍCH DẪN - Công văn số 2293/BXD - VLXD ngày 21/12/2001 của Bộ xây dựng về triển khai công nghệ bê

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9441:2013 về Van công nghiệp - Thử áp lực cho van kim loại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9441:2013 ISO 5208:2008 VAN CÔNG NGHIỆP – THỬ ÁP LỰC CHO VAN KIM LOẠI Industrial valves – Pressure testing of metallic valves Lời nói đầu TCVN 9441:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 5208:2008. TCVN 9441:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 153 Van công nghiệp

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BGTVT về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 38:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ CHẾ TẠO CÔNG TEN NƠ VẬN CHUYỂN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI National technical regulation on survey and construction of freight containers Lời nói đầu QCVN 38 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8418:2010 về công trình thủy lợi - quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8418:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, DUY TU BẢO DƯỠNG CỐNG Hydraulic structure - Process for management, operation nad maintenance of sluice 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác quản lý vận hành các cống thuộc hệ thống các công trình thủy lợi.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8870:2011 về Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8870:2011 THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU NEO TRONG ĐẤT DÙNG TRONG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Standard for contruction and acceptance ground anchors in traffic work MỤC LỤC 1 Phạm vi áp

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9444:2013 về Van bi thép thông dụng trong công nghiệp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9444 : 2013 ISO 7121 : 2006 VAN BI THÉP THÔNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP Steel ball valves for general - purpose industrial applications Lời nói đầu TCVN 9444:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7121:2006. TCVN 9444:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 153 Van công

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8304:2009 về công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8304:2009 CÔNG TÁC THỦY VĂN TRONG HỆ THỐNG THỦY LỢI Hydrological works in irrigation system 1.Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thực hiện và yêu cầu kỹ thuật của công tác thủy văn trong các hệ thống thủy lợi trên phạm vi toàn quốc. 1.2 Khi thực hiện công tác

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43: 2012/BGTVT về trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 43: 2012/BGTVT VỀ TRẠM DỪNG NGHỈ ĐƯỜNG BỘ National technical regulation on Roadside Station Lời nói đầu QCVN 43 : 2012/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam soạn thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng

Ban hành: 15/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ