Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" chuc nang nhiem vu cua tram y te "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 72074 công văn

1

Công văn 7359/BYT-BM-TE về củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản do Bộ Y tế ban hành

cũng như cam kết của Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Sở Y tế các tỉnh/thành phố: - Tăng cường đầu tư nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở làm việc cho Trung tâm CSSKSS tỉnh để Trung tâm có thể hoạt động, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao là đơn vị

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2011

2

Công văn 581/BYT-BM-TE hướng dẫn hoạt động Dự án Chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặc biệt là chăm sóc sơ sinh thông qua các hoạt động can thiệp và tăng cường kết hợp sản - nhi. 2.3. Phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản/BLTQĐTD: Phát hiện sớm và nâng cao chất lượng điều trị các nhiễm khuẩn đường sinh sản/nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục thông qua đào tạo lại cán bộ Y tế, kết hợp

Ban hành: 10/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2010

3

Công văn số 621/BTĐKT-VuIII hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

năm 2008 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Ban Đảng, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp; - Các Tổng công ty Nhà nước, các Tập đoàn kinh tế

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2009

4

Công văn 5145/BYT-BM-TE năm 2013 báo cáo trường hợp tử vong sản phụ do Bộ Y tế ban hành

cơ sở báo cáo Lãnh đạo Bộ về trường hợp tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Hiếu, diễn biến về quá trình theo dõi của sản phụ, Bộ Y tế đề nghị: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh thông tin báo đăng. Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng về nguyên nhân tử vong, cần sớm họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón,

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

5

Công văn 5151/BYT-BM-TE năm 2013 báo cáo trường hợp tử vong sản phụ do Bộ Y tế ban hành

đường đi (Xin gửi kèm theo bản phô tô của Báo điện tử Dân trí). Để có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Bộ về trường hợp tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Bích Hường, diễn biến về quá trình theo dõi của sản phụ, Bộ Y tế đề nghị: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang khẩn trương xác minh thông tin báo đăng. Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng về nguyên

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

6

Công văn 7722/BYT-BM-TE năm 2013 thành lập nhóm giảng viên tuyến tỉnh chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh do Bộ Y tế ban hành

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng đội ngũ giảng viên tuyến tỉnh về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh có đủ năng lực và có tính ổn định cao, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế sẽ tiến hành tập huấn liên tục nhằm cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên tuyến tỉnh về sản phụ

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

7

Công văn 1855/BTĐKT-Vu II thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với việc cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1855/BTĐKT-Vụ II V/v Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với việc cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm

Ban hành: 26/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

8

Công văn 300/BYT-BM-TE năm 2012 về Quy trình trao trả trẻ sơ sinh sau đẻ do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/BYT-BM-TE V/v Quy trình trao trả trẻ sơ sinh sau đẻ Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

9

Công văn 837/BTĐKT-VuIII giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

05 năm 2011 Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận được ý kiến phản ánh của một số địa phương về việc giải quyết chính sách khen thưởng tổng kết kháng chiến còn tồn đọng cho các đối tượng có thành tích trong hai cuộc kháng chiến đến nay

Ban hành: 27/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

10

Công văn 947/CV-YT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ban hành

dân cấp tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 13. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành theo thẩm quyền. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực

Ban hành: 14/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

11

Công văn 4955/BHXH-CSYT tổ chức hợp đồng khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế xã do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

25/8/2010 về việc hướng dẫn xây dựng và phê duyệt giá viện phí áp dụng tại TYT xã làm căn cứ thanh toán BHYT. 4. Việc giao kinh phí KCB BHYT sử dụng tại TYT xã: Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất với Sở Y tế chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện và các Bệnh viện đa khoa huyện (hoặc cơ sở KCB được giao nhiệm vụ tổ chức KCB BHYT tại Trạm y tế xã) căn

Ban hành: 23/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

12

Công văn về việc phân công lại chức năng, nhiệm vụ

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 139-TC/TCĐN Về việc phân công lại chức năng nhiệm vụ Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 139 TC/TCĐN NGÀY 09 THÁNG 1 NĂM 1999 VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LẠI CHỨC NĂNG NHIỆM

Ban hành: 09/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

13

Công văn số 605/TTg-QHQT về dự án "Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 605/TTg-QHQT V/v Dự án "Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên" Hà

Ban hành: 24/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

14

Công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư liên bộ Y tê - Nội vụ

phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ như đã được quy định trong quy chế Thanh tra Dược. Thanh tra viên Dược do Giám đốc Sở Y tế quyết định trong khi chờ bổ nhiệm chính thức của Bộ Y tế. Củng cố, tăng cường các trạm kiểm nghiệm dược phẩm các tỉnh, thành về mặt cán bộ và trang thiết bị, hoá chất xét nghiệm. 3. Tổ chức tập huấn cho cán bộ Dược,

Ban hành: 18/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

15

Công văn về tổ chức, bộ máy và chức năng nhiệm vụ của các Sở Khoa học công nghệ và môi trường

SỐ 1541/TCCB NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1993 Kính gửi Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Ngày 6/9/1993 Liên bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ đã ban hành Thông tư số 1450/LB-TT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức

Ban hành: 17/09/1993

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

16

Công văn 10333/BGTVT-TCCB triển khai Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức ngành Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10333/BGTVT-TCCB V/v: triển khai Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải.

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

17

Công văn 7594/QLD-KD về cung ứng thuốc tại trạm y tế do Cục Quản lý dược ban hành

cơ sở dịch vụ dược và được hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả. Việc cung ứng thuốc tại xã có thể được đảm bảo bởi dịch vụ cung ứng thuốc của trạm y tế xã và các cơ sở bán lẻ thuốc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật. 2. Đối với các trạm y tế xã, có 2 loại dịch vụ cung ứng

Ban hành: 01/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2011

18

Công văn 2399/BYT-BH năm 2014 tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

tục hành chính trong khám chữa bệnh, tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn người bệnh có thẻ BHYT thực hiện quyền và trách nhiệm khi khám chữa bệnh BHYT. 5. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách BHYT; việc đấu thầu, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ

Ban hành: 05/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

19

Công văn 3068/BYT-TCCB về tổ chức thi nâng ngạch bác sỹ, dược sỹ cao cấp năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả. - Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức cử dự thi. 2. Thủ tục và hồ sơ của người đăng ký dự thi gồm: 2.1. Đơn dự thi nâng ngạch theo mẫu tại Quyết định số 07/2006/QĐ-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 2.2. Sơ yếu lý lịch cán bộ, viên chức

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2010

20

Công văn 1384/BHXH-TCCB rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã; phòng nghiệp vụ của thành phố Hà Nội

Giám định và Thanh toán đa tuyến, phòng Nghiệp vụ giám định 1, phòng Nghiệp vụ giám định 2 trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; Để có cơ sở thực tế báo cáo và đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHXH cấp huyện và các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm

Ban hành: 14/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ