Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" chuc nang nhiem vu cua tram y te "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 418 công văn

1

Công văn 7359/BYT-BM-TE về củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản do Bộ Y tế ban hành

cũng như cam kết của Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Sở Y tế các tỉnh/thành phố: - Tăng cường đầu tư nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở làm việc cho Trung tâm CSSKSS tỉnh để Trung tâm có thể hoạt động, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao là đơn vị

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2011

2

Công văn 947/CV-YT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ban hành

dân cấp tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 13. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành theo thẩm quyền. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực

Ban hành: 14/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

3

Công văn 4955/BHXH-CSYT tổ chức hợp đồng khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế xã do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

25/8/2010 về việc hướng dẫn xây dựng và phê duyệt giá viện phí áp dụng tại TYT xã làm căn cứ thanh toán BHYT. 4. Việc giao kinh phí KCB BHYT sử dụng tại TYT xã: Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất với Sở Y tế chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện và các Bệnh viện đa khoa huyện (hoặc cơ sở KCB được giao nhiệm vụ tổ chức KCB BHYT tại Trạm y tế xã) căn

Ban hành: 23/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

4

Công văn số 605/TTg-QHQT về dự án "Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 605/TTg-QHQT V/v Dự án "Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên" Hà

Ban hành: 24/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

5

Công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư liên bộ Y tê - Nội vụ

phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ như đã được quy định trong quy chế Thanh tra Dược. Thanh tra viên Dược do Giám đốc Sở Y tế quyết định trong khi chờ bổ nhiệm chính thức của Bộ Y tế. Củng cố, tăng cường các trạm kiểm nghiệm dược phẩm các tỉnh, thành về mặt cán bộ và trang thiết bị, hoá chất xét nghiệm. 3. Tổ chức tập huấn cho cán bộ Dược,

Ban hành: 18/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

6

Công văn 5771/BYT-K2ĐT năm 2012 về Chương trình và Tài liệu Kiểm soát nhiếm khuẩn cho cán bộ y tế cơ sở do Bộ Y tế ban hành

cơ thể và có vai trò ngăn cản sự xâm nhập của VSV gây bệnh. Một số vi khuẩn nội sinh có thể trở thành căn nguyên nhiễm trùng khi khả năng bảo vệ tự nhiên của vật chủ bị tổn thưởng. Vi khuẩn ngoại sinh, là vi khuẩn có nguồn gốc ngoại lai, có thể từ dụng cụ y tế, nhân viên y tế, không khí, nước hoặc lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân. Vi khuẩn

Ban hành: 30/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2013

7

Công văn 12/CQĐDBYT-THNV về việc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế và cung cấp thông tin tại địa bàn khu vực phía Nam (từ Khánh Hòa trở vào) do Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định số 4525/QĐ-BYT ngày 18/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 2152/QĐ-BYT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh; Để cùng với các Vụ, Cục,

Ban hành: 20/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2009

8

Công văn 1720/TCT-DNL năm 2014 vướng mắc trong việc xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trạm cáp hệ thống cáp biển quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4546/CT-KTr2 ngày 26/11/2013 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc vướng mắc trong việc xác định thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trạm cáp hệ thống cáp biển quốc tế cho các Hãng viễn thông quốc tế của Trung tâm Viễn thông Quốc tế khu vực 3 - đơn vị

Ban hành: 14/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

9

Công văn 3483/YT-ĐTr về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05/2004/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3483/YT-ĐTr V/v Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05/2004/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2004

Ban hành: 16/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2009

10

Công văn 3062/BYT-MT năm 2013 Hướng dẫn kế hoạch triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế ban hành

khai Phong trào. - Tại các địa phương: Ngành Y tế tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào hoặc đưa nội dung triển khai Phong trào vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân. 6.1.2. Công tác chỉ đạo - Tùy theo nhiệm vụ được phân công, chức năng nhiệm vụ của các Bộ ngành, đặc thù của từng địa

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

11

Công văn 4494/BYT-BH năm 2007 hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

bệnh có sử dụng. Danh mục các loại vật tư tiêu hao y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán được quy định tại Quyết định số 6282/QĐ-BYT ngày 08/12/2003 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư tiêu hao y tế được Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thanh toán. 3. Về việc thanh toán đối với các dịch vụ vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

12

Công văn 1736/BYT-KCB về triển khai Luật Người khuyết tật do Bộ Y tế ban hành

dẫn thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đối với người khuyết tật. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Y tế, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế và các Ban, Ngành có liên quan triển khai Luật Người khuyết tật. Hàng năm, đề nghị UBND tỉnh

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

13

Công văn 3674/BYT-KH-TC năm 2013 góp ý vào dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

hỗ trợ vốn đầu tư phát triển cho mỗi huyện bằng 70% mức bình quân của các huyện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. - Ủy ban nhân dân các tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Như vậy, ngoài việc xác định nhu cầu đầu tư phù hợp với khả năng cân đối ngân

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

14

Công văn 5789/YT-QĐ của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tai nạn thương tích

gửi: - Lãnh đạo các Bộ/ngành - Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố Ngày 18/06/2002 Bộ Y tế đã có Công văn số 4816/YT-DT về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tai nạn, thương tích tại các Bộ, ngành và địa phương; Theo đề nghị của một số Bộ, ngành, địa phương nay Bộ Y tế gửi kèm bản hướng dẫn thành lập và chức năng nhiệm vụ

Ban hành: 19/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

15

Công văn số 6591/SYT-NVY về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị tại các cơ sở y tế thuộc TP.HCM quản lý do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

này ban hành) cần bổ sung những việc sau: * Hoàn thiện lại cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn theo nội dung Điều 5, Điều 6, Chương 2 của Quy định này (thực hiện theo hướng dẫn 1 đính kèm). * Cơ sở có tổ chức tiêm chủng chuẩn bị đầy đủ các nội dung trên và hoàn tất hồ sơ gởi về phòng nghiệp vụ y – Sở Y tế. Hồ sơ bao gồm: -

Ban hành: 19/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2009

16

Công văn 10577/BTC-CST về thu thuế hàng không đủ chứng từ tại Trạm Kiểm soát liên ngành Dốc Quýt và thu phí theo đầu xe vào khu kinh tế trên địa bàn tỉnh do Bộ Tài chính ban hành

tỉnh cần ban hành Quyết định giao cho lực lượng Hải quan làm Trạm trưởng để việc thu thuế bổ sung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trạm mới được bổ sung, trong Quyết định cần nêu rõ số lượng cán bộ của từng lực lượng tham gia Trạm KSLH sao cho đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ phù hợp với lượng phương tiện, hàng hoá qua Trạm, tránh gây ách tắc;

Ban hành: 07/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

17

Công văn số 1826/BYT-KCB về phối hợp thực hiện Đề án trợ giúp người tàn tật do Bộ Y tế ban hành

chương trình phát hiện sớm, can thiệp sớm và phục hồi chức năng (PHCN) cho người tàn tật dựa vào cộng đồng. Hướng dẫn thực hiện các chính sách miễn giảm viện phí đối với người tàn tật thuộc diện nghèo… Phấn đấu đến năm 2010 đạt các chỉ tiêu sau: - Khoảng 70% số người tàn tật được tiếp cận các dịch vụ y tế, khoảng 3.000 người khuyết tật vận động

Ban hành: 18/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2008

18

Công văn 2210/BYT-KH-TC hướng dẫn Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả các bệnh thuộc các Bộ, ngành, trạm y tế cấp xã và tương đương. 2. Về khung giá của các dịch vụ Thông tư liên tịch số 04 quy định mức tối đa khung giá của 447 dịch vụ kỹ thuật y tế. Khung giá của các dịch vụ không có trong danh mục 447 dịch vụ

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

19

Công văn 2086/BBCVT-KHCN về trạm thu phát thông tin di động trong các khu dân cư do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

trên các công nghệ đang được sử dụng trên toàn thế giới. Liên quan đến việc ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm thu phát thông tin di động đến sức khỏe con người, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kết luận: các nghiên cứu cho đến thời điểm này cho thấy chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động, mạng

Ban hành: 03/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2010

20

Công văn số 5789/YT-DP ngày 19/07/2002 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích

thành phố Ngày 18/6/2002 Bộ Y tế đã có công văn số 4816/YT-DP về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tai nạn, thương tích tại các Bộ, Ngành và địa phương. Theo đề nghị của một số Bộ, ngành, địa phương, nay Bộ Y tế gửi kèm bản hướng dẫn thành lập và chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các cấp để tham khảo và thực hiện. Bộ Y tế đề nghị

Ban hành: 19/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ