Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" chuc nang nhiem vu cua tram y te "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13538 văn bản

1

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND về giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã tỉnh Kiên Giang

DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm

Ban hành: 05/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2012

2

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, làng tỉnh Kon Tum

cấp theo quy định của Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh. Chương II: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, LÀNG Điều 5. Chức năng của nhân viên y tế thôn, làng. Nhân viên y tế thôn, làng thực hiện các chức năng theo quy định của Bộ Y tế; giúp Trạm Y tế xã thực hiện chức năng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tuyên

Ban hành: 23/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

3

Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT Quy định chức năngnhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3653/1999/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 3653/1999/QĐ-BYT NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN "QUY ĐỊNH CHỨC NĂNGNHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN

Ban hành: 15/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

4

Thông tư 07/2013/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

đây gọi là trạm y tế xã); tham gia các khoá đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn do cơ quan y tế cấp trên tổ chức để nâng cao trình độ. h) Quản lý và sử dụng hiệu quả Túi y tế thôn, bản. i) Thực hiện ghi chép, báo cáo kịp thời, đầy đủ theo hướng dẫn của trạm y tế xã. 2. Nhiệm vụ của cô đỡ thôn, bản: a) Tuyên truyền, vận

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

5

Thông tư 39/2010/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 39/2010/TT-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN Căn cứ

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2010

6

Thông tư 46/2013/TT-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ SỞ PHỤC HỒI

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

7

Quyết định 31/2005/QĐ-UBND.VX quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế, các tổ chức y tế cấp huyện và tổ chức y tế cấp xã thuộc tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Trung ương; Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV, ngày 12/04/2005 của liên tịch Bộ Y tế và Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ban hành: 14/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2010

8

Thông tư 14-BYT-TT năm 1963 quy định nhiệm vụ, chức trách của y sĩ về xã do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14-BYT-TT Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 1963 THÔNG TƯ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, CHỨC TRÁCH CỦA Y SĨ VỀ XÃ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Kính gửi: Các sở, ty y tế Thực hiện chủ trương của Đảng và

Ban hành: 11/06/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

9

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Liên tịch Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như sau: Phần I SỞ Y TẾ

Ban hành: 25/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2008

10

Quyết định 72/2009/QĐ-UBND quy định đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm Y tế xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Nghệ An

KỸ THUẬT Y TẾ THỰC HIỆN TẠI TRẠM Y TẾ CÁC XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Nghị định số 33/CP ngày 23/5/1995 của Chính phủ về việc sửa đổi

Ban hành: 13/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

11

Nghị quyết 275/2009/NQ-HĐND thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật Y tế thực hiện tại Trạm Y tế xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Y TẾ THỰC HIỆN TẠI TRẠM Y TẾ CÁC XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài Chính - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội - Ban Vật giá

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2012

12

Quyết định 23/2002/QĐ-UB về quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước do tỉnh Ninh Thuận ban hành

mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Trụ sở của Trung tâm đặt tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và các bộ phận, các Trạm y tế trực thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP, ngày 27-6-1998 và Thông tư Liên tịch số 20/2001/TTLT-

Ban hành: 20/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

13

Quyết định 24/2002/QĐ-UB về quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn do tỉnh Ninh Thuận ban hành

tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Trụ sở của Trung tâm đặt tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và các bộ phận, các Trạm y tế trực thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP, ngày 27-6-1998 và Thông tư liên tịch số 20/2002/TTLT-

Ban hành: 20/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

14

Quyết định 22/2002/QĐ-UB về quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải do tỉnh Ninh Thuận ban hành

tại Kho bạc Nhà nước. Trụ sở của Trung tâm đặt tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và các bộ phận, các Trạm y tế trực thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP, ngày 27-6-1998 và Thông tư Liên tịch số 20/2001/TTLT- BTCCBCP-BYT, ngày

Ban hành: 20/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

15

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND quy định tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị Y tế cơ sở thuộc tỉnh An Giang

khoa khu vực do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện. - Trưởng, Phó Trạm Y tế xã do UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế huyện và Chủ tịch UBND cấp xã. Mục II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN Điều 6. Phòng Y tế huyện Phòng Y tế huyện có vị

Ban hành: 28/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

16

Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Liên Bộ: Y tế - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1440/TTr-SYT ngày 08 tháng 8 năm 2008, Công văn số 1441/SYT-TCCB ngày 08

Ban hành: 07/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2012

17

Quyết định 187/2008/QĐ-UBND về chuyển Trạm Y tế trực thuộc Phòng Y tế huyện, thành phố sang trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1284/TTr-SYT ngày 04 tháng 7 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại

Ban hành: 28/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

18

Thông tư 14-BYT/TT-1977 hướng dẫn việc tổ chức trạm y tế tại các xí nghiệp, cơ quan, trường học do Bộ Y tế ban hành

lập trạm: Có đủ số lượng cán bộ, công nhân viên và học sinh theo quy định để có ít nhất 2 biên chế cán bộ y tế trở lên; có y sĩ hoặc bác sĩ làm trưởng trạm; có đủ cơ sở nhà cửa, trang bị, dụng cụ chuyên môn, phương tiện làm việc đáp ứng với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ. Khi có đủ điều kiện trên, đơn vị phải đăng ký đã được sự thỏa thuận của Sở,

Ban hành: 09/05/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

19

Quyết định 2990/1998/QĐ-UB quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của hệ thống Y tế Quảng Ninh

sóc sức khoẻ ban đầu, phát hiện dịch sớm và phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và đỡ đẻ thông thường. Cung ứng thuốc thiết yếu, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình, tăng cường sức khoẻ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ chính sách cụ thể của Trạm y tế thực hiện theo Thông tư liên tịch số

Ban hành: 16/11/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

20

Thông tư 09-BYT/TT-1980 hướng dẫn tổ chức giường bệnh tại trạm y tế xí nghiệp, trường học theo Nghị quyết 15-CP năm 1975 do Bộ Y tế ban hành

là xí nghiệp, trường học trung ương). Để phù hợp với khả năng, nhiệm vụ và quy mô tổ chức quản lý giường bệnh trong một trạm y tế, số lượng giường bệnh quy định ít nhất là 5 giường, nhiều nhất không quá 25 giường; khoảng 200 cán bộ, công nhân viên của xí nghiệp được có một giường bệnh, khoảng 300 học sinh và cán bộ, công nhân viên của trường học

Ban hành: 25/06/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ