Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" cac quy dinh moi do UBND TP Ha NOI ban hanh ve cong tac den bu, boi thuong, ho tro tai dinh cu tren dia ban thanh pho ha noi "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 71747 công văn

1

Công văn 590/TP.HT về chấm dứt hoạt động môi giới con nuôi tại Việt Nam của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố mình có hoạt động môi giới về nuôi con nuôi như nói trên, yêu cầu đình chỉ, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị Uỷ ban công tác các tổ chức phi chính phủ nước ngoài biết để có biện pháp xử lý (đồng gửi cho Bộ Tư pháp). 2. Chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc các

Ban hành: 09/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

2

Công văn số 730/TP-PBGDPL ngày 3/06/2003 của Bộ Tư pháp về việc phổ biến Pháp lệnh phòng, chống mại dâm

chính, một số nghị quyết, Nghị định của Chính phủ... Tuy nhiên, trên thực tế việc thực thi và áp dụng pháp luật có liên quan đến phòng chống mại dâm không thống nhất, phụ thuộc vào từng địa phương và giai đoạn cụ thể. Hơn nữa, các quy định này cũng chưa điều chỉnh hết các quan hệ phức tạp trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm hiện nay. Do vậy, cần

Ban hành: 03/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

3

Công văn số 338TP/PBGDPL ngày 26/03/2003 của Bộ Tư pháp về việc Phổ biến Pháp lệnh dân số

con trở lên nhưng trong thông tư 01 ubqgds ban hành ngày 15/01/1994 của Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ lại quy định chỉ cần đủ số con mong muốn, nghĩa là có thể đình sản khi ít hơn 2 con. Do vậy, đã dẫn đến những “Trục trặc” trong việc phối hợp giữa các cơ quan dân số, y tế khi tổ chức dịch vụ đình sản. Việc cấm nhập vào nội thành, nội thị và các khu

Ban hành: 26/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

4

Công văn số 404/TP-THA của Bộ Tư pháp Về việc Hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ thi hành án

nguyên tắc chia đôi nhưng có xem xét đến công sức đóng góp của mỗi bên và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, người tàn tật, bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. Căn cứ các quy định trên, khi kê biên tài sản chung của vợ

Ban hành: 24/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 27/04/2009

Cập nhật: 31/05/2006

5

Công văn số 3648/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc đền bù, hỗ trợ

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3648/TCT-DNK V/v: Chi phí đền bù hỗ trợ Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 Kính gửi : Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 10572/CT-TTHT ngày 6/9/2005 của Cục thuế V/v đền bù, hỗ trợ

Ban hành: 17/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Công văn 18/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp về việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2003

BỘ TƯ PHÁP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/TP-ĐKGDBĐ V/v đăng ký cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn luật đất đai năm 2003 Hà Nội , ngày 11 tháng 8

Ban hành: 11/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

7

Công văn số 135/TP-THA của Bộ tư pháp về việc Thi hành Pháp lệnh THADS 2004

hành án dân sự năm 2004, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp, Phòng quản lý thi hành án Bộ Quốc phòng và Phòng thi hành án tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lưu ý một số vấn đề sau đây: 1. Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì về nguyên tắc, các quy định tại Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 được áp dụng để giải quyết

Ban hành: 27/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

8

Công văn số 18/TP-ĐKGDBĐ ngày 11/08/2004 của Bộ Tư Pháp về việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, TSGLVĐ trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2003

năm 2003. 3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương có trách nhiệm chỉ đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin theo hướng dẫn tại công văn này. Trên

Ban hành: 11/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

9

Công văn số 913/TP/LS-TVPL ngày 26/08/2002 của Bộ Tư pháp về việc thi hành Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư

BỘ TƯ PHÁP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 913/TP/LS-TVPL Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2002 Kính gửi: Các Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 05/8/2002, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 356b/2002/QĐ-BT về

Ban hành: 26/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

10

Công văn 127/TP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Pháp lệnh Giám định tư pháp

công việc sau đây: 1. Chỉ đạo các tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp tiếp tục duy trì hoạt động giám định tư pháp cho đến khi tổ chức giám định tư pháp được thành lập, củng cố, kiện toàn lại; 2. Căn cứ vào tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định tại Điều 8 của Pháp lệnh giám định tư pháp, tiến hành rà soát lại đội

Ban hành: 13/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

11

Công văn số 437 TP/PBGDPL ngày 15/04/2003 của Bộ Tư pháp về chương trình hành động của ngành Tư pháp giai đoạn 2002-2007.....

BỘ TƯ PHÁP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 437 TP/PBGDPL Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2003 Kính gửi: - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành Chương trình hành động của

Ban hành: 15/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

12

Công văn 107/TP-HD hướng dẫn chứng thực chữ ký của người bán, cho, tặng xe do Phòng Tư pháp quận Tân Bình ban hành

người dân có nhu cầu bán, cho, tặng xe có thể chọn lựa công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng để công chứng hợp đồng giao dịch có liên quan đến động sản dưới 50 triệu đồng (theo Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố v/v chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng giao dịch từ UBND quận, phường sang tổ

Ban hành: 22/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

13

Công văn số 3635/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2.

định sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợtái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong tháng 6 năm 2006./. Nơi nhận: - Như trên; - TTTU; TTHĐND TP; - TTUB: CT, các PCT; - VPHĐ-UB:

Ban hành: 05/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2006

14

Công văn số 1930 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc tính vào chi phí khoản chi phí đền bù, hỗ trợ thiệt hại về đất

phục vụ cho hoạt động kinh doanh, quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng có phát sinh các chi phí đền bù, hỗ trợ gồm: - Chi phí đền bù, hỗ trợ theo phê duyệt của UBND tỉnh Bắc Ninh; - Chi phí đền bù, hỗ trợ tăng thêm theo yêu cầu của các hộ gia đình để hỗ trợ các gia đình di dời đến nơimới; Khi thanh toán chi phí đền bù, hỗ trợ

Ban hành: 20/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Công văn số 3708/UBND-ĐT Về lập, thẩm định và xét duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

địa bàn thành phố; Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo về công tác lập, thẩm định và xét duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố được quy định như sau: 1. Về nguyên tắc bồi thường: 1.1. Mức chi phí bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công

Ban hành: 08/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2006

16

Công văn số 4524/UB-ĐB về việc chấp thuận việc hỗ trợ thêm giá đền bù đất nông nghiệp và đền bù, trợ cấp thiệt hại ở các dự án đầu tư trong khu quy hoạch đô thị mới Nam thành phố trên địa bàn quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

26-9-2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt phương án giá đền bù, trợ cấp thiệt hại, di chuyển dân trong khu vực quy hoạch xây dựng đô thị Nam thành phố trên địa bàn quận 7, 8, huyện Bình Chánh. Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến giải quyết như sau: 1. Chấp thuận cho chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thuộc khu đô thị mới Nam thành phố

Ban hành: 11/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 07/07/2009

Cập nhật: 28/07/2009

17

Công văn 1744/TP-CC của Bộ Tư pháp về việc thực hiện chứng nhận hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất

mắt về mặt nghiệp vụ, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: Theo quy định của Luật Đất đai mới năm 2003, thì công chứng nhà nước có thẩm quyền chứng nhận các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Về thủ tục, trình tự chứng nhận các hợp đồng, giao dịch này, các văn bản mới đang chuẩn bị được ban hành sẽ có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn. Tuy nhiên, theo

Ban hành: 07/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

18

Công văn số 1744/TP-CC ngày 07/07/2004 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện chứng nhận hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất

BỘ TƯ PHÁP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1744/TP-CC V/v thực hiện chứng nhận hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2004 Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Vừa qua,

Ban hành: 07/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

19

Công văn số 479/BXD-HTKT về việc hướng dẫn cụ thể quy định về mức hỗ trợ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang do Bộ Xây dựng ban hành

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào các quy định tại điểm C, Khoản 2, Điều 6 Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về Xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và khả năng ngân sách địa phương để xem xét, quyết định hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án. Cụ thể: - Quy mô:

Ban hành: 26/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2009

20

Công văn 41/TP-ĐKGDBĐ năm 2003 đính chính Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn trình tự đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/TP-ĐKGDBĐ V/v đính chính văn bản Hà Nội , ngày 19 tháng 12 năm 2003 CÔNG VĂN CỦA BỘ TƯ PHÁPSỐ 41/TP-DKGDBD NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN Kính gửi:

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ