Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" công văn số 7606/BCT-NL ngay 05/8/2009, huong dan dieu chinh don gia nhan cong xay dung "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 72593 công văn

1

Công văn 7606/BCT-NL về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp điện do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 7606/BCT-NL V/v công bố đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp điện Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2009

Ban hành: 05/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

2

Công văn 8571/BCT-NL về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp ĐZ và lắp đặt TBA theo công văn số 7606/BCT-NL do Bộ Công thương ban hành

Kính gửi: - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Các Sở Công Thương Ngày 05 tháng 8 năm 2009 Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7606/BCT-NL công bố tập Đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp. Việc điều chỉnh dự toán theo các hướng dẫn của Bộ Xây

Ban hành: 31/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2009

3

Công văn hướng dẫn sơ kết 3 năm thi hành Luật đất đai

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SƠ KẾT 3 NĂM THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Thực hiện Quyết định số 601/TTg ngày 29-8-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tiểu ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, tiểu ban soạn

Ban hành: 11/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

4

Công văn về các căn cứ để xem xét bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng được Nhà nước đảm bảo cân đối ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước ban hành

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢCNHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO CÂN ĐỐI NGOẠI TỆ Để thực hiện nội dung quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/TT-NH7 ngày 28-6-1997 hướng dẫn về QLNH đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia HĐHTKD, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định những nguyên tắc phạm vi và đối tượng xem xét cân đối ngoại tệ cho các doanh

Ban hành: 16/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

5

Công văn số 4041/BCT-NL về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành điện theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Bộ Công thương ban hành

tháng 5 năm 2009 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN THEO HƯỚNG DẪN CỦA TT SỐ 05/2009/TT-BXD NGÀY 15/4/2009 STT Tên bộ đơn giá XDCB chuyên ngành điện Mức LTT tính trong Bộ đơn giá CNĐ (đ/ tháng) Hệ số điều chỉnh ứng

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2009

6

Công văn 7061/BCT-NL hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình chuyên ngành xây lắp ĐZ và lắp đặt TBA theo lương tối thiểu mới do Bộ Công thương ban hành

Kính gửi: - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia; - Các Sở Công Thương. Ngày 05 tháng 8 năm 2009, Bộ Công Thương đã công bố kèm theo văn bản số 7606/BCT-NL các tập đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp. Việc điều chỉnh dự toán các

Ban hành: 02/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

7

Công văn số 1243/BCT-NL về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành điện theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD do Bộ Công thương ban hành

thương) đã công bố được áp dụng điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản này bao gồm: - Đơn giá XDCB chuyên ngành Lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BCN ngày 21/01/2000. - Đơn giá XDCB chuyên ngành xây dựng đường dây tải điện ban hành kèm theo Quyết định số

Ban hành: 15/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

8

Công văn 5632/BCT-NL năm 2011 công bố định mức dự toán khảo sát chuyên ngành xây dựng công trình lưới điện truyền tải do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5632/BCT-NL V/v công bố định mức dự toán khảo sát chuyên ngành xây dựng công trình lưới điện truyền tải Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 24/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2013

9

Công văn 8070/BCT-NL về việc góp ý định hướng Chiến lược phát triển năng lượng tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Công thương ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bộ Công thương nhận được văn bản số 2902/UBND-CNN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiến nghị một số chủ trương định hướng Chiến lược phát triển năng lượng tại thành phố Hồ Chí Minh. Về việc này, Bộ Công thương có ý kiến như sau: 1. Ưu tiên cấp

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2009

10

Công văn 10521/BCT-TCNL hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo lương tối thiểu quy định tại Nghị định 70/CP do Bộ Công thương ban hành

05/2000/QĐ-BCN ngày 21 tháng 01 năm 2000. - Đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện công bố kèm theo công văn số 7606/BCT-NL ngày 05 tháng 8 năm 2009. - Đơn giá XDCB chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp công bố kèm theo công văn số 7606/BCT-NL ngày 05 tháng 8 năm 2009. - Đơn giá XDCB chuyên ngành Thí nghiệm điện đường dây và trạm

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

11

Công văn 12857/BCT-NL góp ý kiến về tiêu chí dự án trọng điểm về Dầu khí do Bộ Công thương ban hành

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Xây dựng; - Bộ Tài chính; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Ngày 11 tháng 10 năm 2010, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 1200/VPCP-KTTH về việc quản lý, sử dụng nguồn tiền lãi dầu, khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ

Ban hành: 22/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2011

12

Công văn 1625/BCT-NL về tình hình thiếu nước ở hạ du sông Vu Gia liên quan đến Dự án thủy điện Đăk Mi 4 do Bộ Công thương ban hành

IDICO (tại văn bản số 12020/BCT-NL ngày 18/12/2009) phối hợp với đơn vị Tư vấn lập dự án trực tiếp làm việc với các đơn vị chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để làm sáng tỏ về nội dung và kết quả phân tích đánh giá cân bằng nước cũng như đề xuất các giải pháp xử lý, báo cáo kết quả với Bộ Công Thương. Tuy nhiên, đến ngày 04

Ban hành: 09/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2010

13

Công văn 9260/BCT-NL về xác nhận thiết bị chính - Dự án thuỷ điện Sê San 4A - tỉnh Gia Lai do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 9260/BCT-NL V/v xác nhận thiết bị chính - Dự án thuỷ điện Sê San 4A - tỉnh Gia Lai Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2009

Ban hành: 11/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2009

14

Công văn số 411/BXD-KTTC về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng - Dự án thuỷ điện Sơn La do Bộ Xây dựng ban hành

gửi: Bộ Công Thương Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1348/BCT - NL ngày 19/02/2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng - Dự án thuỷ điện Sơn La. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Về cơ bản Bộ Xây dựng thống nhất như đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 1348/BCT-NL ngày

Ban hành: 11/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2008

15

Công văn số 2041/BCT-NL về việc xác định công suất động cơ diesel dùng cho máy phát điện do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2041/BCT-NL V/v xác định công suất động cơ diesel dùng cho máy phát điện Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008 Kính gửi: Tổng cục Hải

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2009

16

Công văn 946/BCT-NL về việc xuất khẩu than chất lượng thấp được tận thu từ nguồn xỉ thải, tro bay của nhà máy nhiệt điện than do Bộ Công thương ban hành

thu từ xỉ than và tro bay của nhà máy nhiệt điện than, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ JST phải chấp hành đầy đủ các yêu cầu khác được quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 về việc hướng dẫn xuất khẩu than của Bộ Công thương, sớm có văn bản đăng ký số lượng, chủng loại than xuất khẩu để làm căn cứ cho việc kiểm

Ban hành: 28/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

17

Công văn 184/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

xây dựng thương mại Miền Trung Trả lời văn bản số 127/KH-TC ngày 23/11/2010 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Miền Trung đề nghị hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng gói thầu XQ3 “Xây dựng cầu sông Chàng”, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính

Ban hành: 02/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2010

18

Công văn 646/SXD-KTKHXD&HT hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công đối với bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 646/SXD-KTKHXD&HT V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa

Ban hành: 27/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2011

19

Công văn số 08/BXD-PTĐT về việc trả lời công văn số 315/SXD-QLN, ngày 05/8/2009 của Sở Xây dựng Tỉnh Bạc Liêu do Bộ Xây dựng ban hành

Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu Bộ Xây dựng nhận được công văn số 315/SXD-QLN, ngày 05/8/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc Hướng dẫn địa phương thực hiện nâng cấp quản lý đô thị, về việc này Bộ Xây dựng trả lời như sau: - Việc nâng cấp thị xã lên thành phố thuộc tỉnh là việc thành lập mới đơn vị hành chính thuộc tỉnh, đã được quy

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2009

20

Công văn 7606/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc của công ty TNHH gang thép Formosa Hà Tĩnh về thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

quá hạn 15 ngày: Bộ Tài chính đã trả lời Cục Hải quan Hà Tĩnh tại công văn số 8107/BTC-TCHQ ngày 19/6/2014, đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn này 3. Về việc bốc dỡ hàng ra khỏi khu vực giám sát: Ngày 9/6/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6726/TCHQ-TXNK trả lời Cục Hải quan Hà Tĩnh (bản

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ