Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" công bố giá xây dựng tỉnh quảng ninh "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 13181 văn bản

41

Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

an toàn xã hội; Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại

Ban hành: 31/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2014

42

Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2015 về Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” do tỉnh Quảng Ninh ban hành

khách du lịch khi tham gia vào các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chương II NỘI DUNG ỨNG XỬ Điều 5. Nguyên tắc chung Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” trong hoạt động du lịch quy định những hành vi phổ biến cần thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng áp dụng trên cơ sở các nguyên tắc: 1. Yêu

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2015

43

Quyết định 1981/QĐ-UBND năm 2015 về công bố Giá ca máy và Thiết bị thi công xây dung công trình trên đại bàn tỉnh Tây Ninh

CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ngày 18/6/2014; Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

44

Quyết định 334/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

điều của Luật Giá; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4663/TTr-STC ngày 10/12/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau: 1. Phân công nhiệm vụ thông báo danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá: - Sở Tài chính thông báo danh sách tổ chức

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

45

Nghị quyết 39/2010/NQ-HĐND về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 22 ban hành

54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 4608/UBND-NLN1 ngày 30/11/2010 “V/v xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2011

46

Quyết định 568/2015/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2015

ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 1.2. Bố trí kinh phí để đảm bảo cho công tác theo dõi, thống kê tình hình biến động giáxây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tại địa phương. Kinh phí được xây dựng trong dự toán hàng năm. 1.3. Hàng năm, xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất gửi Sở Tài chính phối hợp cùng các cơ quan liên quan thẩm định

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

47

Quyết định 1848/2010/QĐ-UBND về cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

tỉnh Quảng Ninh và được áp dụng cho tất cả các loại công trình xây dựng theo bảng phân loại tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2010

48

Quyết định 695/QĐ-UBND về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2016 do tỉnh Ninh Bình ban hành

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-BKHĐT ngày 17/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

49

Quyết định 3376/2014/QĐ-UBND quy định thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ĐỐI VỚI ĐIỂM BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (Kèm theo Quyết định số: 3376/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) STT Nội dung Đơn vị tính Mức phí 1 Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

50

Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

2014-2020; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1080/TTr- SNN&PTNT-KTMT ngày 21/4/2016 và Văn bản số 1568/SNN&PTNT-KTMT ngày 01/6/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 với các nội dung sau: 1.

Ban hành: 10/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

51

Quyết định 3779/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3779/2006/QĐ-UBND Hạ Long, ngày 28 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG

Ban hành: 28/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2011

52

Quyết định 3777/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

TỈNH QUẢNG NINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 3777/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG A. THUYẾT MINH Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn

Ban hành: 28/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2011

53

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị, ngày tháng năm 20…. BÁO CÁO TÌNH HÌNH AN TOÀN THÔNG TIN NĂM ………… 1. Đánh giá hiện trạng và dự kiến 1. Về chính sách, quản lý - Xây dựng quy chế nội bộ đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: □ Không □ Có, số văn bản …………………………… ngày

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

54

Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

số 3347/SXD-KTXD ngày 07/12/2015; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại báo cáo thẩm định số 191/BC-STP ngày 26/11/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, gồm: - Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc.

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

55

Quyết định 3392/2014/QĐ-UBND quy định thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 3392/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

56

Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án cải thiện môi trường tỉnh Quảng Ninh

tỉnh Quảng Ninh. - Xây dựng kế hoạch thiết lập Trung tâm GIS vùng. 5. Vốn và nguồn vốn thực hiện: - Tổng kinh phí: 27.433.047,6 triệu đồng, tương đương khoảng 1.304,1 triệu USD (Tỷ giá chuyển đổi liên ngân hàng theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ngày 15/5/2014 là: 1USD = 21.036 VNĐ). - Nguồn vốn thực hiện: + Xã hội hóa:

Ban hành: 31/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

57

Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2014 về quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

Ninh hiện có (Bộ Công thương) tại Đông Triều và Quảng Yên; phân viện Trường Đại học Ngoại thương tại Uông Bí. + Nâng cấp, hoàn thiện Trường Đại học Hạ Long (mới thành lập thuộc tỉnh Quảng Ninh) tại Uông Bí và Hạ Long. + Quy hoạch xây dựng mới 03 Trường Quốc tế (đa bậc học, có cả Đại học) tại Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái (thu hút đầu tư xã

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2014

58

Quyết định 1270/2008/QĐ-UBND về Quy định công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 420/SXD-KTXD ngày 18/4/2008, Văn bản số 29/STP-KTVB ngày 08/4/2008 của Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh". Điều 2. Quyết định này

Ban hành: 24/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

59

Quyết định 1588/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

lịch, dịch vụ của vịnh Bái Tử Long để gắn kết, tương hỗ cho các hoạt động của vịnh Hạ Long; xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp vùng. (4) Tiểu vùng phía Tây (Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều) - Tính chất: Là khu vực cửa ngõ của tỉnh Quảng Ninh với vùng thủ đô Hà Nội; vùng ĐBSH, vùng duyên hải Bắc Bộ; phát

Ban hành: 28/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2014

60

Nghị quyết 141/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII tại kỳ họp thứ 9 về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

Ban hành: 29/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status