Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" công bố giá xây dựng tỉnh quảng ninh "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 12846 văn bản

41

Quyết định 1848/2010/QĐ-UBND về cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

tỉnh Quảng Ninh và được áp dụng cho tất cả các loại công trình xây dựng theo bảng phân loại tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2010

42

Quyết định 3376/2014/QĐ-UBND quy định thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ĐỐI VỚI ĐIỂM BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (Kèm theo Quyết định số: 3376/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) STT Nội dung Đơn vị tính Mức phí 1 Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000đồng

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

43

Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

2014-2020; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1080/TTr- SNN&PTNT-KTMT ngày 21/4/2016 và Văn bản số 1568/SNN&PTNT-KTMT ngày 01/6/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 với các nội dung sau: 1.

Ban hành: 10/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

44

Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

số 3347/SXD-KTXD ngày 07/12/2015; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại báo cáo thẩm định số 191/BC-STP ngày 26/11/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, gồm: - Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc.

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

45

Quyết định 3392/2014/QĐ-UBND quy định thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 3392/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

46

Quyết định 3779/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3779/2006/QĐ-UBND Hạ Long, ngày 28 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG

Ban hành: 28/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2011

47

Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án cải thiện môi trường tỉnh Quảng Ninh

tỉnh Quảng Ninh. - Xây dựng kế hoạch thiết lập Trung tâm GIS vùng. 5. Vốn và nguồn vốn thực hiện: - Tổng kinh phí: 27.433.047,6 triệu đồng, tương đương khoảng 1.304,1 triệu USD (Tỷ giá chuyển đổi liên ngân hàng theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ngày 15/5/2014 là: 1USD = 21.036 VNĐ). - Nguồn vốn thực hiện: + Xã hội hóa:

Ban hành: 31/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

48

Quyết định 3777/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

TỈNH QUẢNG NINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 3777/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG A. THUYẾT MINH Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn

Ban hành: 28/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2011

49

Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2014 về quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

Ninh hiện có (Bộ Công thương) tại Đông Triều và Quảng Yên; phân viện Trường Đại học Ngoại thương tại Uông Bí. + Nâng cấp, hoàn thiện Trường Đại học Hạ Long (mới thành lập thuộc tỉnh Quảng Ninh) tại Uông Bí và Hạ Long. + Quy hoạch xây dựng mới 03 Trường Quốc tế (đa bậc học, có cả Đại học) tại Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái (thu hút đầu tư xã

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2014

50

Quyết định 1588/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

lịch, dịch vụ của vịnh Bái Tử Long để gắn kết, tương hỗ cho các hoạt động của vịnh Hạ Long; xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp vùng. (4) Tiểu vùng phía Tây (Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều) - Tính chất: Là khu vực cửa ngõ của tỉnh Quảng Ninh với vùng thủ đô Hà Nội; vùng ĐBSH, vùng duyên hải Bắc Bộ; phát

Ban hành: 28/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2014

51

Quyết định 1270/2008/QĐ-UBND về Quy định công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 420/SXD-KTXD ngày 18/4/2008, Văn bản số 29/STP-KTVB ngày 08/4/2008 của Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh". Điều 2. Quyết định này

Ban hành: 24/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

52

Quyết định 261/QĐ-HQQN năm 2016 về Nội quy phòng chống cháy nổ tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 261/QĐ-HQQN Quảng Ninh, ngày 11 tháng 05 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

53

Quyết định 3479/QĐ-UBND năm 2015 về Bộ Tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm Tỉnh Quảng Ninh

16/9/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP trong Chương trình Tỉnh Quảng Ninh Mỗi xã, phường một sản phẩm, với các nội dung như sau: I- Mục đích: - Là bộ công cụ quản lý của hệ thống OCOP, tập trung vào định hướng xây dựng các tổ chức kinh tế theo hướng cộng đồng (cùng với tài liệu hướng

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

54

Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020

1 Dự án phát triển công nghệ thông tin ngành Tài chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 Sở Tài chính Sở, ngành liên quan Triển khai đồng bộ, thống nhất các phần mềm ứng dụng chuyên ngành của bộ Tài chính 2016 Nội dung 6: Hiện

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

55

Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2016 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020

1 Dự án phát triển công nghệ thông tin ngành Tài chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 Sở Tài chính Sở, ngành liên quan Triển khai đồng bộ, thống nhất các phần mềm ứng dụng chuyên ngành của bộ Tài chính 2016 Nội dung 6: Hiện

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

56

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2016 về tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

phẩm, giải pháp có tính mới, độc đáo, sáng tạo, hấp dẫn, thu hút và mang lại nhiều hiệu quả trong hoạt động dịch vụ để biên tập thành các tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, qua đó góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu tỉnh Quảng Ninh; 2- Thời gian và phạm vi tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

57

Nghị quyết 141/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII tại kỳ họp thứ 9 về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

Ban hành: 29/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

58

Quyết định 998/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

khu kinh tế. + Nâng cấp, cải tạo chợ Hoành Mô và Đồng Văn. + Phát triển khu du lịch Cao Ba Lanh, Đồng Thắng. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: - Tổ chức công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. - Ban hành Quy định quản lý theo đồ án

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

59

Quyết định 929/2014/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh

trung ương, ngân sách tỉnh. Kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp của Ban Quản lý Khu kinh tế do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý 1. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

60

Luật Xây dựng 2014

các yêu cầu sau: a) Phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật có liên quan; b) Bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng. 5. Việc áp dụng giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới trong hoạt động đầu tư xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status