Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" công văn 8533/NHNN-KTTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2204 công văn

1

Công văn 4951/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ cho thuê vận hành do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4951/NHNN-KTTC V/v hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ cho thuê vận hành Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008 Kính

Ban hành: 02/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

2

Công văn 4379/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ lưu ký giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4379/NHNN-KTTC V/v Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ lưu ký giấy tờ có giá Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007 Kính

Ban hành: 07/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

3

Công văn 7755/NHNN-KTTC ghi nhận tài sản gán, xiết nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7755/NHNN-KTTC V/v Ghi nhận tài sản gán, xiết nợ Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 Kính gửi: Các Tổ chức

Ban hành: 11/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

4

Công văn về việc hướng dẫn đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc trong hệ thống NHNN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 413/NHNN-KTTC Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 413/NHNN-KTTC

Ban hành: 07/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

5

Công văn 707/NHNN-KTTC liên quan đến đề xuất hạch toán chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 707/NHNN-KTTC V/v liên quan đến đề xuất hạch toán chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2010

6

Công văn số 1445/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc Hướng dẫn bổ sung chuyển tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Quyết định số 56/2006/QĐ-NHNN ngày 14/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán NHNN ban hành theo Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998 và các quyết định sửa đổi, bổ sung trước đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Công văn số 1345/NHNN-KTTC ngày

Ban hành: 28/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2007

7

Công văn số 1134/NHNN-KTTC về việc hạch toán phí, lệ phí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1134/NHNN-KTTC V/v: Hạch toán phí, lệ phí Hà nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 05/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

8

Công văn 7526/NHNN-KTTC hướng dẫn trích lập và hạch toán dự phòng đối với nợ ủy thác do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7526/NHNN-KTTC V/v Hướng dẫn trích lập và hạch toán dự phòng đối với nợ ủy thác Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2007

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

9

Công văn 13092/NHNN-KTTC đính chính Công văn 12409/NHNN-KTTC hướng dẫn nghiệp vụ mua sắm tài sản cố định dưới hình thức trao đổi của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13092/NHNN-KTTC V/v: Đính chính Công văn số 12409/NHNN-KTTC ngày 23/11/2007 Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 12/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

10

Công văn số 1345/NHNN-KTTC về việc hệ thống hóa và hướng dẫn chuyển số liệu tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1345/NHNN-KTTC V/v: Hệ thống hóa và hướng dẫn chuyển số liệu tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2007

Ban hành: 15/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2008

11

Công văn số 7459/NHNN-KTTC về việc hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư chứng khoán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHNN-KTTC V/v Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư chứng khoán Hà Nội, ngày 30 tháng 8

Ban hành: 30/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2008

12

Công văn số 7404/NHNN-KTTC về việc hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: 7404/NHNN-KTTC V/v hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2006

Ban hành: 29/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2008

13

Công văn 1189/NHNN-KTTC hướng dẫn tài khoản sử dụng để chuyển trả lương cho cán bộ của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1189/NHNN-KTTC    V/v hướng dẫn tài khoản sử dụng để chuyển trả lương cho cán bộ của các đơn vị sử dụng NSNN Hà Nội, ngày 04 tháng 02

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

14

Công văn 3876/NHNN-KTTC về tính và hạch toán lãi phải thu đối với các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3876/NHNN-KTTC    V/v tính và hạch toán lãi phải thu đối với các TCTD. Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008 Kính gửi:

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

15

Công văn 9574/NHNN-KTTC về chế độ Báo cáo tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------- Số: 9574/NHNN-KTTC V/v Chế độ Báo cáo tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2007

Ban hành: 31/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2011

16

Công văn số 1135/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán QTDND cơ sở

29/4/2004 và Quyết định số 807/2005/QĐ- NHNN ngày 01/6/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ mộtsố tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (ban hành kèm theo Công văn số 1179/CV-KTTC2 ngày 19/8/2004 của Ngân hàngNhà nước và các công văn sửa đổi, bổ sung),

Ban hành: 05/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2007

17

Công văn 2321/NHNN-KTTC hướng dẫn tài khoản sử dụng để hạch toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc theo Quyết định 346/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2321/NHNN-KTTC V/v hướng dẫn tài khoản sử dụng để hạch toán tín phiếu NHNN bắt buộc theo QĐ 346/QĐ-NHNN ngày 13/02/2008 của Thống đốc NHNN

Ban hành: 12/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

18

Công văn 1825/NHNN-KTTC về hạch toán nghiệp vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (QTDCS); - Căn cứ vào Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC; - Căn cứ Công văn số 1135/NHNN-KTTC ngày 05/02/2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(NHNN) về việc sửa đổi, bổ sung, hủy

Ban hành: 09/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2010

19

Công văn số 1133/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc Hạch toán nghiệp vụ làm đại lý đổi ngoại tệ cho Tổ chức tín dụng ủy nhiệm và đại lý chi trả kiều hối

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1133/NHNN-KTTC V/v Hạch toán nghiệp vụ làm đại lý đổi ngoại tệ cho TCTD ủy nhiệm và đại lý chi trả kiều hối Hà Nội, ngày 05 tháng 02

Ban hành: 05/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2007

20

Công văn số 2887/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn xử lý số tiền tạm ứng nộp thuế TNDN đang theo dõi trên TK 3531

sở(QTDCS), NHNN hướng dẫn xử lý như sau: Ngày 17/5/2006 NHNN đã có công văn số 3749/NHNN- KTTC hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kế toán thuế TNDN của QTDCS, theo đó QTDCS thực hiện hạch toán, theo dõi số thuế TNDN tạm nộp hàng Quý trên tài khoản 3531 “Tạm ứng nộp ngân sách nhà nước” hoặc trên tài khoản 4534 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”. Trường hợp

Ban hành: 23/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status