Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" công văn 5842 của BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 71747 công văn

1

Công văn 5842/BGDĐT-VP hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5842/BGDĐT-VP V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2011

2

Công văn về việc miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5842/DK Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1994 CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 5842/DK NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1994 VỀ VIỆC MIỄN

Ban hành: 21/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

3

Công văn số 5842/TCHQ-KTTT về việc cưỡng chế thuế do Tổng cục hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 5842/TCHQ-KTTT V/v cưỡng chế thuế Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007 Kính gửi: Cục hải quan TP Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 2639/HQTP-NV ngày 06/9/2007 của Cục Hải quan

Ban hành: 16/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2007

4

Công văn 5842/CT-QLN thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nợ thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TP.HCM chưa giảm nhiều. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu cuối năm 2010, đồng thời phải đạt chỉ tiêu thu nợ đã giao tại công văn số 1026A/TCT-QLN ngày 31/3/2010 của Tổng cục Thuế tổng số tiền thuế - tiền phạt còn nợ chỉ chiếm dưới 5% trên tổng số thu ngân sách năm 2010, Cục Thuế TP.HCM thông báo các phòng và 24 Chi cục Thuế Quận – Huyện thực hiện

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

5

Công văn 5842/VPCP-KTTH về thu phí 0,5% trên tổng số tiền ngân hàng thương mại trả nợ trước hạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5842/VPCP-KTTH V/v thu phí 0,5% trên tổng số tiền các NHTM trả nợ trước hạn Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2011 Kính

Ban hành: 24/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

6

Công văn 5842/BNN-KHCN điều chỉnh dự án khuyến nông “Cơ giới hóa trong sản xuất mía” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Phúc đáp công văn số 841/KN-CGTBKT ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện mô hình của dự án “Cơ giới hóa trong sản xuất mía” từ tỉnh Gia Lai về huyện Tân lạc tỉnh Hòa Bình. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến như sau: Tại Mục

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

7

Công văn 2119/BGDĐT-GDTX hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tốt nghiệp. 2. Nội dung ôn tập theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDTX cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 7/11/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12; đồng thời lưu ý đến các nội dung kiến thức đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ

Ban hành: 01/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

8

Công văn 2083/BGDĐT-GDTrH tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

9

Công văn 1699/BGDĐT-GDTrH về tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn 5358/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2011 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2011-2012; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; nhằm chuẩn bị tốt

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2012

10

Công văn 5665/BGDĐT-GDTX năm 2013 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

thức, kỹ năng các chương trình GDTX; thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 1/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc thực hiện đổi mới PPDH các chương trình GDTX; chỉ đạo điểm một số cơ sở GDTX làm tốt việc đổi mới đồng bộ PPDH, kiểm tra, đánh

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2013

11

Công văn 4221/BGDĐT-GDTX năm 2014 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ. 2.6. Tổ chức đánh giá các TTHTCĐ theo hướng dẫn tại công văn số 2553/ BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ GDĐT về hướng dẫn đánh giá TTHTCĐ. 2.7. Chỉ đạo các địa phương thành lập

Ban hành: 08/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2014

12

Công văn 5478/BGDĐT-GDTH năm 2013 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

theo Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

13

Công văn 5379/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. b) Theo

Ban hành: 20/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

14

Công văn 278/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Các Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

15

Công văn 2776/BGDĐT về Hội nghị triển khai Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non năm tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

án Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015; Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai kế hoạch thực hiện Đề án; Công văn số 2501/BGDĐT-CCSVC&TBTH ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; Công văn số

Ban hành: 21/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2012

16

Công văn 2403/BGDĐT-HTQT về đi công tác ngắn hạn của lãnh đạo đơn vị, trường đại học và cơ sở giáo dục thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2403/BGDĐT-HTQT V/v: Đi công tác ngắn hạn của lãnh đạo các đơn vị, trường đại học và cơ sở giáo dục thuộc quản lý của Bộ Hà Nội,

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

17

Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD trả lời Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6120/BGDĐT-NGCBQLGD V/v trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2010

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2010

18

Công văn 8756/BGDĐT-PC khảo sát dự án Luật sửa đổi của Luật giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8756/BGDĐT-PC V/v khảo sát dự án Luật SĐBSMSĐ của Luật giáo dục     Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 01/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2010

19

Công văn số 4287/BGDĐT-GDĐH về việc học bổng của Chính phủ Hàn Quốc năm 2008 do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 4287/BGDĐT-GDĐH V/v học bổng của CP Hàn Quốc năm 2008 Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008 Kính gửi: Các trường Đại học, Cao

Ban hành: 16/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2008

20

Công văn 5874/BGDĐT-GDĐH đánh giá tác động của văn bản chính sách phát triển giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5874/BGDĐT-GDĐH V/v đánh giá tác động của các văn bản chính sách phát triển GDĐH. Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2011

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ