Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" công văn 1045/TCT-CS tổng cục thuế "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 70949 công văn

1

Công văn 1045/TCT-CS năm 2013 lưu ý về chính sách mới đối với lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1045/TCT-CS V/v lưu ý về chính sách mới đối với lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

2

Công văn số 737/CT-Ng.V về việc triển khai thực hiện Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính về thuế doanh thu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ NHÀ NƯỚC CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 737/CT-Ng.V V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính về thuế doanh thu

Ban hành: 04/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2008

3

Công văn 1942/BTL-TaC năm 2012 địa điểm trồng rừng nguyên liệu sản xuất ván MDF trên địa bàn huyện Tràng Định, Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn của Công ty cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1942/BTL-TaC V/v địa điểm trồng rừng nguyên liệu sản xuất ván MDF trên địa bàn huyện Tràng Định, Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn của Công ty cổ

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

4

Công văn 263/C11(C27) về việc thu, nộp, sử dụng lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án do Tổng cục Cảnh sát ban hành

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc đề nghị công an các tỉnh, thành phố báo cáo về Tổng cục Cảnh sát (qua C27) để kịp thời chỉ đạo./. Nơi nhận: - Như trên (để thực hiện); - Đ/c Trương Hữu  Quốc-TCT (để báo cáo); - Đ/c Đỗ Văn Hùng-PTCT (để phối hợp chỉ đạo); - Cục C12, C27, C29, V22 (để

Ban hành: 07/02/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

5

Công văn 1495/BTL-TaC năm 2011 khai thác điểm chì, kẽm Nà Duồng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1495/BTL-TaC V/v: khai thác điểm chì, kẽm Nà Duồng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thái Nguyên, ngày 24 tháng 08 năm 2011

Ban hành: 24/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

6

Công văn 1440/BTL-TaC năm 2013 thăm dò, khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lũng Tém III, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1440/BTL-TaC V/v thăm dò, khai thác đá vôi làm VLXDTT mỏ Lũng Tém III, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Ban hành: 30/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

7

Công văn 1763/BTL-TaC năm 2013 ý kiến địa điểm Quy hoạch xây dựng Khu tái định cư Cửa khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1763/BTL-TaC V/v ý kiến địa điểm Quy hoạch xây dựng Khu tái định cư Cửa khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn. Thái

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

8

Công văn 1637/BTL-TaC năm 2012 thăm dò khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lài khu vực mở rộng xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1637/BTL-TaC V/v thăm dò khai thác đá vôi làm VLXDTT mỏ Lài khu vực mở rộng xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Ban hành: 01/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

9

Công văn 2197/BTL-TaC năm 2012 xin ý kiến về địa điểm đầu tư mở rộng bãi xe và khu thương mại II, khu vực cửa khẩu Hữu Nghị do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2197/BTL-TaC V/v xin ý kiến về địa điểm đầu tư mở rộng bãi xe và khu thương mại II, khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Thái Nguyên,

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

10

Công văn 1875/BTL-TaC năm 2012 về địa điểm trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng trên địa bàn xã Bắc Xa huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tài nguyên do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1875/BTL-TaC V/v địa điểm trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng trên địa bàn xã Bắc Xa huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

11

Công văn 1466/BTL-TaC năm 2013 về Dự án trồng rừng sản xuất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1466/BTL-TaC V/v Dự án trồng rừng sản xuất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Thái Nguyên, ngày 06 tháng 09 năm

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

12

Công văn số 1045/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1045/TCT-PCCS V/v: Chính sách thuế Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương Trả lời công văn số 7148/CT-THDT ngày 21/11/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương

Ban hành: 23/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/12/2006

Cập nhật: 20/05/2006

13

Công văn số 12865/BGDĐT-NG về việc chỉ đạo thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 12865/BGDĐT-NG V/v: chỉ đạo thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2008

14

Công văn 1276/BGDĐT-NG hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1276/BGDĐT-NG V/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Hà Nội, ngày 20 tháng 02

Ban hành: 20/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2011

15

Công văn 139/C11-C27 về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm của Thông tư số 99/2005/TT-BTC do Tổng cục Cảnh sát ban hành

LĐ Bộ); - Đ/c Trần Văn Thảo – TCT (để báo cáo); - V22 (để theo dõi, phối hợp); - Lưu: C12, C27, C29. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Cao Xuân Hồng

Ban hành: 17/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

16

Công văn hướng dẫn việc khắc dấu cho tổ chức kinh tế xã hội

trực thuộc các Tổng công ty, liên hiệp các xí nghiệp ... muốn khắc con dấu phải đảm bảo các điều kiện sau: a) Có quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép thành lập và được sử dụng con dấu riêng. b) Có giấy phép đăng ký kinh doanh của Trọng tài kinh tế , tỉnh, thành phố. c) Trường họp trong quyết định thành lập đơn vị cấp trên trực

Ban hành: 08/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

17

Công văn số 977 C15(P3) của Tổng cục cảnh sát Nhân dân về việc tăng cường phối hợp kiểm tra tạp chất trong tôm nguyên liệu.

chứng cứ lập án đấu tranh. Kết quả thực hiện đề nghị báo cáo ngay về C15(P3) để chỉ đạo và phối hợp. Nơi nhận: - Như trên. - Đ/c Nguyễn Hòa Bình – phó TCT (để báo cáo). - Cục Quản lý CL,ATVS & TYTS (để phối hợp). - Lưu C15(P3). KT. CỤC TRƯỞNG C15 PHÓ CỤC TRƯỞNG Đại Nguyễn Tiến Lực

Ban hành: 16/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2006

18

Công văn số 2948-CV/NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc quy định của Trung Quốc về đăng ký cư trú cho các học viên nước ngoài

BỘ NGOẠI GIAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2948-CV/NG-LPQT V/v: quy định của Trung Quốc về đăng ký cư trú cho các học viên nước ngoài Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

Ban hành: 07/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Công văn số 2948CV/NG-LS của Bộ Ngoại giao về việc cấp hộ chiếu công vụ cho các đoàn cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

BỘ NGOẠI GIAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2948CV/NG-LS V/v: quy định của Trung quốc về đăng ký cư trú cho các học viên nước ngoài Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ, Cơ Quan Thuộc

Ban hành: 07/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Công văn số 2983/CV-NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc thông báo ngày Công ước về các biện pháp ngăn cấm xuất, nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa có hiệu lực đối với Việt Nam

BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số: 2983/CV-NG-LPQT V/v Thông báo ngày Công ước về các biện pháp ngăn cấm xuất, nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa có hiệu lực đối với Việt Nam Hà Nội,

Ban hành: 17/11/1970

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ