Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" công văn 1045/TCT-CS tổng cục thuế "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 67577 công văn

1

Công văn 1045/TCT-CS lưu ý về chính sách mới đối với lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1045/TCT-CS V/v lưu ý về chính sách mới đối với lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

2

Công văn số 737/CT-Ng.V về việc triển khai thực hiện Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính về thuế doanh thu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ NHÀ NƯỚC CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 737/CT-Ng.V V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính về thuế doanh thu

Ban hành: 04/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2008

3

Công văn 263/C11(C27) về việc thu, nộp, sử dụng lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án do Tổng cục Cảnh sát ban hành

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc đề nghị công an các tỉnh, thành phố báo cáo về Tổng cục Cảnh sát (qua C27) để kịp thời chỉ đạo./. Nơi nhận: - Như trên (để thực hiện); - Đ/c Trương Hữu  Quốc-TCT (để báo cáo); - Đ/c Đỗ Văn Hùng-PTCT (để phối hợp chỉ đạo); - Cục C12, C27, C29, V22 (để

Ban hành: 07/02/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

4

Công văn số 1045/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1045/TCT-PCCS V/v: Chính sách thuế Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương Trả lời công văn số 7148/CT-THDT ngày 21/11/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương

Ban hành: 23/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/12/2006

Cập nhật: 20/05/2006

5

Công văn số 12865/BGDĐT-NG về việc chỉ đạo thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 12865/BGDĐT-NG V/v: chỉ đạo thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2008

6

Công văn 139/C11-C27 về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm của Thông tư số 99/2005/TT-BTC do Tổng cục Cảnh sát ban hành

LĐ Bộ); - Đ/c Trần Văn Thảo – TCT (để báo cáo); - V22 (để theo dõi, phối hợp); - Lưu: C12, C27, C29. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Cao Xuân Hồng

Ban hành: 17/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

7

Công văn hướng dẫn việc khắc dấu cho tổ chức kinh tế xã hội

trực thuộc các Tổng công ty, liên hiệp các xí nghiệp ... muốn khắc con dấu phải đảm bảo các điều kiện sau: a) Có quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép thành lập và được sử dụng con dấu riêng. b) Có giấy phép đăng ký kinh doanh của Trọng tài kinh tế , tỉnh, thành phố. c) Trường họp trong quyết định thành lập đơn vị cấp trên trực

Ban hành: 08/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

8

Công văn 1276/BGDĐT-NG hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1276/BGDĐT-NG V/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Hà Nội, ngày 20 tháng 02

Ban hành: 20/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2011

9

Công văn số 977 C15(P3) của Tổng cục cảnh sát Nhân dân về việc tăng cường phối hợp kiểm tra tạp chất trong tôm nguyên liệu.

chứng cứ lập án đấu tranh. Kết quả thực hiện đề nghị báo cáo ngay về C15(P3) để chỉ đạo và phối hợp. Nơi nhận: - Như trên. - Đ/c Nguyễn Hòa Bình – phó TCT (để báo cáo). - Cục Quản lý CL,ATVS & TYTS (để phối hợp). - Lưu C15(P3). KT. CỤC TRƯỞNG C15 PHÓ CỤC TRƯỞNG Đại Nguyễn Tiến Lực

Ban hành: 16/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2006

10

Công văn số 2948-CV/NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc quy định của Trung Quốc về đăng ký cư trú cho các học viên nước ngoài

BỘ NGOẠI GIAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2948-CV/NG-LPQT V/v: quy định của Trung Quốc về đăng ký cư trú cho các học viên nước ngoài Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

Ban hành: 07/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Công văn số 2948CV/NG-LS của Bộ Ngoại giao về việc cấp hộ chiếu công vụ cho các đoàn cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

BỘ NGOẠI GIAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2948CV/NG-LS V/v: quy định của Trung quốc về đăng ký cư trú cho các học viên nước ngoài Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ, Cơ Quan Thuộc

Ban hành: 07/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Công văn số 2983/CV-NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc thông báo ngày Công ước về các biện pháp ngăn cấm xuất, nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa có hiệu lực đối với Việt Nam

BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số: 2983/CV-NG-LPQT V/v Thông báo ngày Công ước về các biện pháp ngăn cấm xuất, nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa có hiệu lực đối với Việt Nam Hà Nội,

Ban hành: 17/11/1970

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Công văn số 2678/CV-NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc thông báo ngày Việt Nam trở thành viên Trung tâm quốc tế về Đăng ký số xuất bản phẩm (ISSN)

  BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 2678/CV-NG-LPQT V/v: thông báo ngày Việt Nam trở thành viên Trung tâm quốc tế về Đăng ký số xuất bản phẩm (ISSN) Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005

Ban hành: 16/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

14

Công văn 1045/TCT-HTQT về giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1045/TCT-HTQT V/v Giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh. Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 23/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2012

15

Công văn 2710/C11(C13) về việc trang bị công cụ hỗ trợ do Tổng cục Cảnh sát ban hành

BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC CẢNH SÁT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 2710/C11(C13) V/v trang bị CCHT Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2008 Kính gửi: Đồng kính

Ban hành: 17/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2009

16

Công văn số 1254/NG-LS ngày 22/05/2003 của Bộ Ngoại giao về việc thủ tục xuất nhập cảnh của người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ

BỘ NGOẠI GIAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1254/NG-Lạng Sơn V/V thủ tục xuất nhập cảnh của người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2003 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang Bộ - Uỷ ban nhân dân

Ban hành: 22/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

17

Công văn 379/NG-LS của Bộ Ngoại giao về việc thủ tục xin thị thực cho khách nước ngoài vào Việt Nam

BỘ NGOẠI GIAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 379/NG-LS Về việc thủ tục xin thị thực cho khách nước ngoàivào việt nam Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA BỘ NGOẠI GIAO SỐ 379/NG-LS NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỦ TỤC XIN

Ban hành: 21/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

18

Công văn 2183/C67-P4 năm 2013 hướng dẫn thủ tục đăng ký, sang tên xe ôtô của dự án do Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt ban hành

TỔNG CỤC VII CỤC CSGT ĐB-ĐS ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2183/C67-P4 V/v hướng dẫn thủ tục đăng ký, sang tên xe ôtô của dự án Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2013

19

Công văn 1042/C67-P3 năm 2013 về đối tượng giả danh nhà báo ghi hình cảnh sát giao thông do Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt ban hành

TỔNG CỤC VII CỤC CSGT ĐB-ĐS ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1042/C67-P3 V/v Giả danh nhà báo ghi hình CSGT Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013 Kính

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2013

20

Công văn 584/C27(P1) về hướng dẫn cơ quan Hồ sơ thực hiện việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan do Tổng cục Cảnh sát ban hành

sử dụng mẫu 1a, 1b, phòng Hồ sơ Công an các địa phương hướng dẫn đương sự ghi đầy đủ, chính xác các mục, thông tin đã được chuẩn hoá và 2 mẫu này (1a, 1b) do địa phương tự tổ chức in. Riêng Giấy xác nhận không tiền án, lãnh đạo Bộ giao Cục C27 chuẩn hoá thông tin và in bằng loại giấy chống làm giả, các địa phương dự trù số lượng gửi về C27 để

Ban hành: 01/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ