Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" bieu mau su dung trong xu phat vi pham hanh chinh "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 119045 văn bản

1

Kế hoạch 25/HĐTĐTK-VI tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

pháp luật về thi đua, khen thưởng. Quá trình thực hiện cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, tạo hành lang pháp lý để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và ngày càng đi vào cuộc

Ban hành: 17/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2012

2

Thông tư 67-TC/VI-1996 sửa đổi Thông tư 10-TC/VI-1995 hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị 426/TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪNSỬ DỤNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ TRONG CHỈ THỊ SỐ 426/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Để tăng cường quản lývà khuyến khích thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch Bộ Tài chính sửa đổi điểm 3mục III của Thông tư số 10 TC/VI ngày 21 tháng 01 năm 1995 của Bộ Tài chínhhướng dãn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị số 426/TTg của Thủ

Ban hành: 31/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

3

Thông tư 82 TC/VI-1995 hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản của Đảng được Nhà nước xác nhận; chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng theo QĐ 248/CT-1992 do Bộ Tài chính ban hành

Trung ương hướng dẫn các cơ quan đơn vị trực thuộc Trung ương phối hợp cùng các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương xác định vị trí, diện tích giá trị tính lệ phí trước bạ từng ngôi nhà và giá trị sử dụng từng lô đất; lập tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế, giấy nộp tiền do Bộ Tài chính phát hành (theo quy định tại Thông tư

Ban hành: 11/11/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

4

Thông tư 680-TT/VI/2 năm 1959 quy định chế độ lương, phụ cấp và trang phục cho công nhân lái máy ca-nô và cảnh sát tuần tra kiểm soát trên sông, cảng do Bộ công an ban hành

hào một ngày quy định ở điểm b điều 2, đã nằm trong số tiền ăn chênh lệch mà cơ quan đài thọ. 5. Để bảo đảm đúng với tính chất phụ cấp bồi dưỡng sức khỏe, khoản phụ cấp nói trên phải được sử dụng ngay vào những bữa ăn trong những ngày đi công tác. 6. Để cho việc tính phụ cấp được chính xác, các địa phương có đội tuần tra kiểm soát trên sông,

Ban hành: 30/07/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

5

Thông tư 97/2014/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử phạt

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

6

Thông tư 48-TC/VI-1997 sửa đổi Thông tư 10-TC/VI-1995 hướng dẫn và sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị 426/TTg do Bộ Tài chính ban hành

SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 10 TC/VI NGÀY 24/1/1995 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ TRONG CHỈ THỊ SỐ 426/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Theo đề nghị tại Công văn số 1478/TCHQ-KHTV ngày 7/5/1997 của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 10 TC/VI ngày 24/1/1995 của Bộ Tài chính. Để khuyến

Ban hành: 26/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

7

Nghị định 114/2011/NĐ-CP quy định về mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về mẫu biểu, phát hành, in ấn, quản lý, sử dụng các loại mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị và người có

Ban hành: 13/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2011

8

Quyết định 61/2003/QĐ-BNN ban hành hệ thống mẫu biểu sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 61/2003/QĐ-BNN, NGÀY 7 THÁNG 05 NĂM 2003 BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA THANH TRA CHUYÊN NGÀNH BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ Qui

Ban hành: 07/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2012

9

Luật xửvi phạm hành chính 2012

lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước; chế độ áp dụng các biện pháp xửhành chính và quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính. Điều 5. Đối tượng bị xửvi phạm hành chính 1. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: a) Người từ đủ 14 tuổi

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2012

10

Thông tư 61/2012/TT-BCA-C41 về biểu mẫu sử dụng trong hoạt động kiểm định môi trường phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xửvi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

tác phòng ngừa, phát hiện và xửvi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân phải được quản lý, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích. 2. Việc ghi thông tin trong biểu mẫu phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng quy định. Điều 4. Điều khoản thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 12 năm

Ban hành: 16/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2012

11

Quyết định 15/2005/QĐ-BYT về Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

theo Quyết định này Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 868/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

Ban hành: 18/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quyết định 1156/QĐ-HTQT năm 2005 hướng dẫn về trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong ngành hải quan và bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản và quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính về hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH HẢI QUAN VÀ BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN - Căn cứ Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính năm 2002 - Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ - CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 15/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

13

Thông tư 53/2013/TT-BGTVT về mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

PHỤ LỤC MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2013/TT-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Mã số Mẫu biểu I. MẪU QUYẾT ĐỊNH MQĐ 01

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

14

Quyết định 1426/QĐ-TCHQ năm 2007 về trình tự xử phạt vi phạm hành chính giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành hải quan và bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định trong xửvi phạm hành chính về hải quan do UBND tỉnh An Giang ban hành

HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH HẢI QUAN VÀ BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH TRONG XỬVI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 17/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

15

Quyết định 2238/QĐ-TCHQ năm 2009 hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành hải quan và bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành hải quan do Tổng

TRÌNH TỰ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH HẢI QUAN VÀ BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ

Ban hành: 10/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2009

16

Quyết định 113/QĐ-TCHQ năm 2014 về Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan

HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH HẢI QUAN VÀ BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH, THÔNG BÁO TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Xửvi

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

17

Pháp lệnh xửvi phạm hành chính năm 2002

xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra. Quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện và những người thuộc lực lượng Công an nhân dân vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối với các công dân khác; trong trường hợp cần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng một số giấy phép hoạt động mục

Ban hành: 02/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

18

Nghị định 04-CP năm 1997 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Căn cứ Pháp lệnh xửvi phạm hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995; Để thực hiện thống nhất việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; Theo đề

Ban hành: 10/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

19

Nghị định 60/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng là những hành vi do các tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý vi phạm quy định của pháp luật về hàng không dân dụng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định

Ban hành: 03/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2010

20

Nghị định 73/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính. Các mẫu biên bản và quyết định để sử dụng trong việc xử phạt được

Ban hành: 24/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ