Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" bao cao so ket thanh tra nhan dan truong tieu hoc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2301 công văn

1

Công văn 5266/BGDĐT-TTr năm 2016 hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm 2016-2017 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 - 2017 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là trường) như sau: I. NHIỆM VỤ CHUNG Tiếp tục tổ chức kiện toàn bộ phận làm công tác thanh tra nội bộ theo quy định tại

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

2

Công văn 276/BGDĐT-SEQAP năm 2015 hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

các GV khác trong nhóm quan sát, đánh giá. Bước 4: Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động quan sát lớp học của trường - Sau mỗi giờ dạy, GV thực hiện giờ dạy sẽ hoàn thành Phiếu số 1, các GV dự giờ sẽ hoàn thành Phiếu số 2a trong Bộ công cụ quan sát lớp học. - Sau khi tất cả các GV trong nhóm đã hoàn thành hai Phiếu trên, mỗi nhóm

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

3

Công văn 1431/TTCP-C.IV hướng dẫn triển khai báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Trên cơ sở các nội dung, yêu cầu báo cáo đánh giá nêu trên UBND tỉnh (thành) xây dựng kế hoạch, phân công đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm tiến hành thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu lập hồ phục vụ đánh giá. Tiến hành lập báo cáo và đánh giá bàng cách chấm Điểm theo hướng dẫn đánh giá kèm theo và nộp báo cáo đánh giá về Thanh tra Chính

Ban hành: 07/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2016

4

Công văn 8292/BGDĐT-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 đối với trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

dõi giải quyết đơn thư­, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. III. Chế độ thông tin báo cáo Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các trường cần thực hiện báo cáo kết quả công tác thanh tra theo các tiêu chí và tự chấm điểm trong báo cáo tổng kết năm học tr­ước 30/7/2012. Trên đây là những nội dung cơ

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2011

5

Công văn 295/TTCP-C.IV năm 2015 đánh giá chính sách bảo vệ người tố cáo do Thanh tra Chính phủ ban hành

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc bảo vệ người tố cáo. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN (tại Văn bản số 194/VPCP-V.I ngày 27/01/2015 của Văn phòng Chính phủ) và Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2015 của Thanh tra Chính phủ; để tăng cường các biện pháp hiệu quả bảo vệ người

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

6

Công văn 454/BGDĐT-GDĐH năm 2014 thông báo kết quả rà soát ngành cao đẳng trong trường đại học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 454/BGDĐT-GDĐH V/v thông báo kết quả rà soát ngành CĐ trong trường đại học. Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

7

Công văn 2483/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016; Văn bản số 1078/ BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ GDĐT Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ GDĐT hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2016 như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2016

8

Công văn 1956/BTTTT-KHTC năm 2013 hướng dẫn báo cáo và kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG cho đơn vị tham mưu thực hiện và tổng hợp báo cáo. c) Đối với các địa phương: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế về phân cấp quản lý để giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

9

Công văn 2886/TTCP-KHTCTH năm 2016 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2017 do Thanh tra Chính phủ ban hành

trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến đồng ý (tại văn bản số 9204/VPCP-V.I ngày 27/10/2016 của Văn phòng Chính phủ), Thanh tra Chính phủ thông báo nội dung Định hướng chương trình thanh tra năm 2017 và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2017 như sau: I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1. Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2016

10

Công văn 3807/BGDĐT-TTr Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và thực hiện chỉ tiêu đã xác định và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. - Kiểm tra việc thông báo xét tuyển, thời gian xét tuyển; - Giám sát việc thu nhận hồ dự tuyển và việc nhập điểm thi công

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

11

Công văn số 3065/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2008 – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3065/BGDĐT-GDMN V/v hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2008 – 2009 Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Ban hành: 10/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

12

Công văn 1970/BGDĐT-GDMN hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2009 – 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

non năm học 2009-2010; công văn số 9814/BGDĐT - VP ngày 09 tháng 11 năm 2009 về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các sở Giáo dục và Đào tạo năm học học 2009 - 2010. Vụ Giáo dục Mầm non hướng dẫn địa phương chuẩn bị báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua khen thưởng năm học 2009-2010 như sau: A. BÁO

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

13

Công văn 1046/LĐTBXH-TCDN năm 2016 báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Đề án 1956 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hóa, phù hợp với nhu cầu của người học, nghề học, đặc Điểm vùng miền và sự tham gia của các loại hình cơ sở đào tạo theo hướng xã hội hóa; người dân tham gia học nghề ngày càng tăng. Bước đầu, kết quả thực hiện Đề án đã được ghi nhận. I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2010-2015 1. Kết quả, hiệu quả dạy nghề cho lao động

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2016

14

Công văn 296/TTr-PT hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

văn bản liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra thi. V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 1. Đối với đoàn thanh tra của sở GD&ĐT, Cục Nhà trường (gọi chung là Thanh tra sở). a) Gửi báo cáo kết quả thanh tra chuẩn bị thi (mẫu 2 kèm theo Hướng dẫn này) về Thanh tra Bộ trước ngày 28/5/2014; b) Sau mỗi buổi thi cán bộ thanh tra

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

15

Công văn 4051/BNN-VP năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

công nhận xã, huyện, tỉnh nông thôn mới; ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; tiếp tục hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các địa phương sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình để rút kinh nghiệm cho giai đoạn tới; tổ chức hội nghị bàn chuyên sâu về thực hiện Chương trình ở các địa phương miền núi phía Bắc ngày

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

16

Công văn 1374/BNN-KHCN năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1374/BNN-KHCN V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản năm 2013. Hà

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

17

Công văn 2989/TTCP-KHTCTH năm 2015 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016 do Thanh tra Chính phủ ban hành

trái phiếu chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA, các dự án BT, BOT, PPP. - Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

18

Công văn 4057/BGDĐT-TTr năm 2016 hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra giáo dục năm học 2016-2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012, Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BGDĐT ngày 20/10/2014 và các văn bản có liên quan. 2. Thực hiện việc thông tin, báo cáo a) Báo cáo định kỳ: Báo cáo sơ kết công tác thanh tra học kỳ I trước ngày 21/01/2017; báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm họckết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thanh tra năm học 2016 - 2017

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2016

19

Công văn 3173/BGDĐT-GDDT về báo cáo kết quả tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học trong năm học 2010-2011 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch trong năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học với các nội dung sau: 1. Kế hoạch tổ chức giao

Ban hành: 13/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2011

20

Công văn 531/BGDĐT-KHTC báo cáo kết quả phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tại Công văn số 9029/BGDĐT-KHTC ngày 17/12/2013 về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố gửi kết quả phân bổ kinh phí chi tiết theo từng dự án về

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status