Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" bao cao so ket thanh tra nhan dan truong tieu hoc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1854 công văn

1

Công văn số 3065/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2008 – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3065/BGDĐT-GDMN V/v hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2008 – 2009 Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009 Kính

Ban hành: 10/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

2

Công văn 8292/BGDĐT-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 đối với trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. III. Chế độ thông tin báo cáo Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các trường cần thực hiện báo cáo kết quả công tác thanh tra theo các tiêu chí và tự chấm điểm trong báo cáo tổng kết năm học tr­ước 30/7/2012. Trên đây là những nội dung cơ bản của công tác thanh tra năm học

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2011

3

Công văn 1970/BGDĐT-GDMN hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2009 – 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

năm học 2009-2010; công văn số 9814/BGDĐT - VP ngày 09 tháng 11 năm 2009 về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các sở Giáo dục và Đào tạo năm học học 2009 - 2010. Vụ Giáo dục Mầm non hướng dẫn địa phương chuẩn bị báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua khen thưởng năm học 2009-2010 như sau: A. BÁO CÁO

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

4

Công văn số 449/TTr về việc báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5 năm 2008 Kính gửi: - Văn phòng Bộ - Các Cục, Vụ, Viện, - Các cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc Bộ Thực hiện công văn số 810/TTCP-CCTN ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Cục Chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả 2 năm thực hiện

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2008

5

Công văn 289/TTr-THHC báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006-2010 do Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành

gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006-2010, Bộ trưởng đã giao Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng báo cáo của Bộ Tư pháp báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính để gửi Ban Chỉ đạo

Ban hành: 31/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2010

6

Công văn 3173/BGDĐT-GDDT về báo cáo kết quả tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học trong năm học 2010-2011 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch trong năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học với các nội dung sau: 1. Kế hoạch tổ chức giao lưu

Ban hành: 13/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2011

7

Công văn 412/BGDĐT-GDĐT báo cáo kết quả chuẩn bị và tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa nhận được báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung trên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở báo cáo kết quả triển khai việc chuẩn bị và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc học kỳ I năm học 2009-2010 theo các

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

8

Công văn số 1814/TTCP-TCCB về việc tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009 do Thanh tra Chính phủ ban hành

có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định tại điểm 2, điểm 3 của mục này. 2. Điều kiện dự thi Thanh tra viên chính được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cử dự thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp phải có đủ các điều kiện sau: 2.1. Có khả năng đảm

Ban hành: 06/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

9

Công văn 5271/UBND-VX về việc báo cáo một số vấn đề liên quan đến Trường Đại học Phan Thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5271/UBND-VX V/v: báo cáo một số vấn đề liên quan đến Trường Đại học Phan Thiết Phan Thiết, ngày 19 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 19/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2009

10

Công văn 454/BGDĐT-GDĐH năm 2014 thông báo kết quả rà soát ngành cao đẳng trong trường đại học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 454/BGDĐT-GDĐH V/v thông báo kết quả rà soát ngành CĐ trong trường đại học. Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

11

Công văn 1956/BTTTT-KHTC năm 2013 hướng dẫn báo cáo và kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG cho đơn vị tham mưu thực hiện và tổng hợp báo cáo. c) Đối với các địa phương: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế về phân cấp quản lý để giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

12

Công văn 14208/BTC-TTr báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

báo cáo của đơn vị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, KTNN đối với Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

13

Công văn số 12797/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo tại địa phương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lập kế hoạch cụ thể phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp để triển khai công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên kết đào tạo ở địa phương trong học kỳ 2 năm học 2007 - 2008. Tổ chức sơ kết đợt thanh tra, kiểm tra ở địa phương trong tháng 7 năm 2008; báo cáo kết quả về Bộ (qua Thanh tra Bộ và Vụ GDTX để tổng

Ban hành: 06/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2007

14

Công văn 295/TTCP-C.IV năm 2015 đánh giá chính sách bảo vệ người tố cáo do Thanh tra Chính phủ ban hành

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 03/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo đã quy định cụ thể các biện pháp bảo vệ người tố cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

15

Công văn 3807/BGDĐT-TTr Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và thực hiện chỉ tiêu đã xác định và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. - Kiểm tra việc thông báo xét tuyển, thời gian xét tuyển; - Giám sát việc thu nhận hồ dự tuyển và việc nhập điểm thi công khai

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

16

Công văn 2297/LĐTBXH-TCDN thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tổng hợp báo cáo thực hiện Đề án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

phí) trong 6 tháng đầu năm 2012 và tổng hợp (lũy kế) từ khi thực hiện Đề án đến thời điểm báo cáo (chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo). (Chi tiết thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ). 3. Kết quả thực hiện thí điểm cấp thẻ học nghề nông nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bến Tre - Tổng số thẻ đã được cấp, phân theo từng loại thẻ trong

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2012

17

Công văn 4051/BNN-VP năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

công nhận xã, huyện, tỉnh nông thôn mới; ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; tiếp tục hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các địa phương sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình để rút kinh nghiệm cho giai đoạn tới; tổ chức hội nghị bàn chuyên sâu về thực hiện Chương trình ở các địa phương miền núi phía Bắc ngày

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

18

Công văn 7551/BGDĐT-TTr hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra năm học 2010-2011 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

trong đề án thành lập trường về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình, giáo trình nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. Phần II NHIỆM VỤ CỤ THỂ I. Kiện toàn tổ

Ban hành: 10/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

19

Công văn số 476/KL-VP về việc báo cáo kết quả Hội thao, Hội diễn văn nghệ do Cục Kiểm lâm ban hành

Cai, Cà Mau, Quảng Trị, Cao Bằng, Trà Vinh, Nghệ An, Sơn La, Hậu Giang, Hà Nội, Hoà Bình, VQG Cúc Phương, Tam Đảo, Ba Vì và Cát Tiên. 1. Kết quả như sau: a) Về thể thao, tổ chức 6 môn thi đấu gồm: Chạy vũ trang; Bắn súng tiểu liên AK và K59; Cờ tướng; Bóng chuyền; bóng bàn và Cầu lông. Đã xác định chủ nhân của 18 bộ huy chương; b) Về

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

20

Công văn 6827/BCT-TTB năm 2013 quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Bộ Công thương ban hành

kèm; các báo cáo mật thì gửi theo quy định đối với tài liệu mật. 2. Nơi nhận báo cáo Bộ Công Thương (Thanh tra Bộ), địa chỉ số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội và hộp thư: phongchongthamnhung@moit.gov.vn Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện quy định về chế độ báo cáo nêu trên kể từ tháng

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ