Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" bao cao so ket thanh tra nhan dan truong tieu hoc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 71828 công văn

1

Công văn về các căn cứ để xem xét bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng được Nhà nước đảm bảo cân đối ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước ban hành

quy định tại điểm 3 phần I văn bản này. 3. Kế hoạch thu chi ngoại tệ trong năm kế hoạch và báo cáo thực hiện năm trước năm kế hoạch. 4. Kế hoạch xuất nhập khẩu trong năm (phù hợp với kế hoạch thu chi ngoại tệ), khó khăn về thị trường xuất khẩu, chủ trương của cơ quan chức năng về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. 5.

Ban hành: 16/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

2

Công văn hướng dẫn sơ kết 3 năm thi hành Luật đất đai

Chính phủ theo dõi sơ kết của các ngành và địa phương để tổng hợp thành báo cáo chung theo đúng mục đích, yêu cầu đã nêu, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của các ngành, các cấp về những vấn đề then chốt cần sửa đổi, bổ sung Luật đất đai để thông qua tiểu ban báo cáo với Chính phủ. 2- Ở cấp tỉnh: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết toàn

Ban hành: 11/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

3

Công văn 160/BGDĐT-SEQAP năm 2014 báo cáo tổng kết FDS năm học 2013-2014 của các trường tiểu học do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 160/BGDĐT-SEQAP V/v: Báo cáo tổng kết FDS năm học 2013-2014 Hà Nội, ngày 13 tháng 05

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

4

Công văn số 3065/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2008 – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3065/BGDĐT-GDMN V/v hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2008 – 2009 Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009 Kính

Ban hành: 10/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

5

Công văn 1250/TTCP-VP xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2010 do Thanh tra Chính phủ ban hành

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 (Kèm theo Công văn số: 1250/TTCP-VP ngày 20/5/2010 của Thanh tra Chính phủ) BỘ, NGÀNH (UBND TỈNH) THANH TRA……. ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 20/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2010

6

Công văn 1970/BGDĐT-GDMN hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2009 – 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

năm học 2009-2010; công văn số 9814/BGDĐT - VP ngày 09 tháng 11 năm 2009 về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các sở Giáo dục và Đào tạo năm học học 2009 - 2010. Vụ Giáo dục Mầm non hướng dẫn địa phương chuẩn bị báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua khen thưởng năm học 2009-2010 như sau: A. BÁO CÁO

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

7

Công văn về việc giao chức năng thanh tra về bảo vệ môi trường cho Thanh tra sở

bảo vệ môi trường". Tại Công văn số 1541/TCCBKH ngày 17/09/1993 Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã hướng dẫn trong tổ chức, bộ máy của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có tổ chức Thanh tra Sở. Thanh tra Sở thực hiện chức năng thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở như Pháp lệnh Thanh tra

Ban hành: 23/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

8

Công văn số 449/TTr về việc báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5 năm 2008 Kính gửi: - Văn phòng Bộ - Các Cục, Vụ, Viện, - Các cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc Bộ Thực hiện công văn số 810/TTCP-CCTN ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Cục Chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả 2 năm thực hiện

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2008

9

Công văn 8292/BGDĐT-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 đối với trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. III. Chế độ thông tin báo cáo Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các trường cần thực hiện báo cáo kết quả công tác thanh tra theo các tiêu chí và tự chấm điểm trong báo cáo tổng kết năm học tr­ước 30/7/2012. Trên đây là những nội dung cơ bản của công tác thanh tra năm học

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2011

10

Công văn 78/BGDĐT-TTr năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch thanh trabáo cáo công tác thanh tra năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/BGDĐT-TTr V/v hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh trabáo cáo công tác thanh tra năm học. Hà Nội, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

11

Công văn 289/TTr-THHC báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006-2010 do Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành

gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006-2010, Bộ trưởng đã giao Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng báo cáo của Bộ Tư pháp báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính để gửi Ban Chỉ đạo

Ban hành: 31/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2010

12

Công văn 3173/BGDĐT-GDDT về báo cáo kết quả tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học trong năm học 2010-2011 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch trong năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học với các nội dung sau: 1. Kế hoạch tổ chức giao lưu

Ban hành: 13/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2011

13

Công văn 412/BGDĐT-GDĐT báo cáo kết quả chuẩn bị và tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa nhận được báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung trên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở báo cáo kết quả triển khai việc chuẩn bị và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc học kỳ I năm học 2009-2010 theo các

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

14

Công văn 2741/TTCP-VP xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2012 do Thanh tra Chính phủ ban hành

THANH TRA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2741/TTCP-VP V/v xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2012 Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2012

15

Công văn số 1814/TTCP-TCCB về việc tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009 do Thanh tra Chính phủ ban hành

có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định tại điểm 2, điểm 3 của mục này. 2. Điều kiện dự thi Thanh tra viên chính được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cử dự thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp phải có đủ các điều kiện sau: 2.1. Có khả năng đảm

Ban hành: 06/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

16

Công văn 454/BGDĐT-GDĐH năm 2014 thông báo kết quả rà soát ngành cao đẳng trong trường đại học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 454/BGDĐT-GDĐH V/v thông báo kết quả rà soát ngành CĐ trong trường đại học. Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

17

Công văn 5271/UBND-VX về việc báo cáo một số vấn đề liên quan đến Trường Đại học Phan Thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5271/UBND-VX V/v: báo cáo một số vấn đề liên quan đến Trường Đại học Phan Thiết Phan Thiết, ngày 19 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 19/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2009

18

Công văn 1956/BTTTT-KHTC năm 2013 hướng dẫn báo cáo và kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG cho đơn vị tham mưu thực hiện và tổng hợp báo cáo. c) Đối với các địa phương: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế về phân cấp quản lý để giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

19

Công văn 7574/VPCP-KTTH báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Xét văn bản số 6675/BKH-TCTK ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 đã xác lập được các tiêu chí cơ bản thể hiện

Ban hành: 22/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2010

20

Công văn 14208/BTC-TTr báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

báo cáo của đơn vị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, KTNN đối với Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ