Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" bao cao so ket thanh tra nhan dan truong tieu hoc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2154 công văn

1

Công văn số 3065/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2008 – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3065/BGDĐT-GDMN V/v hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2008 – 2009 Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Ban hành: 10/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

2

Công văn 8292/BGDĐT-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 đối với trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

dõi giải quyết đơn thư­, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. III. Chế độ thông tin báo cáo Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các trường cần thực hiện báo cáo kết quả công tác thanh tra theo các tiêu chí và tự chấm điểm trong báo cáo tổng kết năm học tr­ước 30/7/2012. Trên đây là những nội dung cơ

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2011

3

Công văn 1970/BGDĐT-GDMN hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2009 – 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

non năm học 2009-2010; công văn số 9814/BGDĐT - VP ngày 09 tháng 11 năm 2009 về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các sở Giáo dục và Đào tạo năm học học 2009 - 2010. Vụ Giáo dục Mầm non hướng dẫn địa phương chuẩn bị báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua khen thưởng năm học 2009-2010 như sau: A. BÁO

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

4

Công văn số 449/TTr về việc báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Kính gửi: - Văn phòng Bộ - Các Cục, Vụ, Viện, - Các cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc Bộ Thực hiện công văn số 810/TTCP-CCTN ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Cục Chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra đề nghị quý Vụ,

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2008

5

Công văn 289/TTr-THHC báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006-2010 do Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006-2010, Bộ trưởng đã giao Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng báo cáo của Bộ Tư pháp báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính để gửi Ban Chỉ

Ban hành: 31/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2010

6

Công văn 5271/UBND-VX về việc báo cáo một số vấn đề liên quan đến Trường Đại học Phan Thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5271/UBND-VX V/v: báo cáo một số vấn đề liên quan đến Trường Đại học Phan Thiết Phan Thiết, ngày 19 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 19/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2009

7

Công văn 3173/BGDĐT-GDDT về báo cáo kết quả tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học trong năm học 2010-2011 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch trong năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học với các nội dung sau: 1. Kế hoạch tổ chức giao

Ban hành: 13/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2011

8

Công văn 412/BGDĐT-GDĐT báo cáo kết quả chuẩn bị và tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa nhận được báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung trên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở báo cáo kết quả triển khai việc chuẩn bị và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc học kỳ I năm học 2009-2010 theo

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

9

Công văn số 1814/TTCP-TCCB về việc tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009 do Thanh tra Chính phủ ban hành

có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định tại điểm 2, điểm 3 của mục này. 2. Điều kiện dự thi Thanh tra viên chính được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cử dự thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp phải có đủ các điều kiện sau: 2.1. Có khả năng đảm

Ban hành: 06/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

10

Công văn 1956/BTTTT-KHTC năm 2013 hướng dẫn báo cáo và kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG cho đơn vị tham mưu thực hiện và tổng hợp báo cáo. c) Đối với các địa phương: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế về phân cấp quản lý để giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

11

Công văn 454/BGDĐT-GDĐH năm 2014 thông báo kết quả rà soát ngành cao đẳng trong trường đại học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 454/BGDĐT-GDĐH V/v thông báo kết quả rà soát ngành CĐ trong trường đại học. Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

12

Công văn số 12797/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo tại địa phương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

kiện của người học, góp phần nâng cao dân trí và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua công tác quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên kết đào tạo tại các địa phương cho thấy vẫn còn tình trạng các cơ sở liên kết

Ban hành: 06/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2007

13

Công văn 3807/BGDĐT-TTr Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và thực hiện chỉ tiêu đã xác định và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. - Kiểm tra việc thông báo xét tuyển, thời gian xét tuyển; - Giám sát việc thu nhận hồ dự tuyển và việc nhập điểm thi công

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

14

Công văn 14208/BTC-TTr báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

khi nhận được báo cáo của đơn vị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, KTNN đối với Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

15

Công văn 295/TTCP-C.IV năm 2015 đánh giá chính sách bảo vệ người tố cáo do Thanh tra Chính phủ ban hành

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc bảo vệ người tố cáo. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN (tại Văn bản số 194/VPCP-V.I ngày 27/01/2015 của Văn phòng Chính phủ) và Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2015 của Thanh tra Chính phủ; để tăng cường các biện pháp hiệu quả bảo vệ người

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

16

Công văn 276/BGDĐT-SEQAP năm 2015 hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

các GV khác trong nhóm quan sát, đánh giá. Bước 4: Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động quan sát lớp học của trường - Sau mỗi giờ dạy, GV thực hiện giờ dạy sẽ hoàn thành Phiếu số 1, các GV dự giờ sẽ hoàn thành Phiếu số 2a trong Bộ công cụ quan sát lớp học. - Sau khi tất cả các GV trong nhóm đã hoàn thành hai Phiếu trên, mỗi nhóm

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

17

Công văn hướng dẫn thêm về mô hình Thanh tra sở

định số 244/HĐBT ngày 30/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức của Hệ thống Thanh tra Nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra đã có quy định về tổ chức thanh tra của các Sở trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố. Thông tư số 124/TTNN ngày 18/7/1990 của Thanh tra Nhà nước hướng dẫn: "Những cơ quan thực hiện chức năng

Ban hành: 01/12/1993

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

18

Công văn 2297/LĐTBXH-TCDN thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tổng hợp báo cáo thực hiện Đề án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

địa phương (kế hoạch được bố trí; số đã thực hiện và nguồn kinh phí) trong 6 tháng đầu năm 2012 và tổng hợp (lũy kế) từ khi thực hiện Đề án đến thời điểm báo cáo (chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo). (Chi tiết thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ). 3. Kết quả thực hiện thí điểm cấp thẻ học nghề nông nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bến

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2012

19

Công văn 7551/BGDĐT-TTr hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra năm học 2010-2011 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tra, kiểm tra việc thực hiện cam kết trong đề án thành lập trường về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình, giáo trình nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. Phần II

Ban hành: 10/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

20

Công văn số 3737/UBND-VX về việc bảo đảm các điều kiện cho các kỳ thi và tuyển sinh vào các Trường Đại họcCao đẳng năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3737/UBND-VX Về bảo đảm các điều kiện cho các kỳ thi và tuyển sinh vào các Trường Đại họcCao đẳng năm 2008 TP. Hồ Chí Minh,

Ban hành: 13/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status