Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" ban tu kiem diem dang vien 6 thang cuoi nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15681 văn bản

1

Chỉ thị 04-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân - Chỉ đạo sơ kết, kiểm điểm, đánh giá sâu việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2002 của chính phủ về các

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

2

Chỉ thị 10-CT/TU năm 2011 về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thành ủy Đà Nẵng ban hành

THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  --------------- Số: 10-CT/TU Đà Nẵng, ngày 04 tháng 07 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Sau hơn 7 năm

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

3

Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 – 2015 do Thành ủy Hà Nội ban hành

THÀNH ỦY HÀ NỘI -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 02-CTr/TU Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, TỪNG BƯỚC NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NÔNG DÂN GIAI ĐOẠN

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

4

Quyết định 1548/1999/QĐ-TU về Quy chế đánh giá cán bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1548/1999/QĐ-TU Đà Nẵng, ngày 10 tháng 08 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG Căn cứ Quyết

Ban hành: 10/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Báo cáo 91/BC-UBND kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh An Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/BC-UBND An Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2013 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

6

Báo cáo 24/BC-UBND kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2016, tỉnh Thái Bình

HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016, TỈNH THÁI BÌNH. Thực hiện Công văn số 3463/VPCP-TH ngày 16/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình báo cáo như sau: A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM I.

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

7

Thông tư 6-LĐ/TT 1975 hướng dẫn việc làm và sử dụng sổ lao động cho công nhân, viên chức Nhà nước theo Nghị định 97-CP 1974 do Bộ lao động ban hành

BỘ LAO ĐỘNG ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-LĐ/TT Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 1975 THÔNG CỦA BỘ LAO ĐỘNG SỐ 6-LĐ/TT NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 1975 HƯỚNG DẪN VIỆC LÀM VÀ SỬ DỤNG SỔ

Ban hành: 28/02/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

8

Chỉ thị 6-BTS/CT năm 1984 về một số vấn đề cấp bách bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

các sông trên đây vào các thời điểm sau: Vụ đầu mùa từ 25 tháng 2 đến 5 tháng 3 âm lịch hàng năm. Và từ 12 tháng 3 đến 18 tháng 3 âm lịch hàng năm. Vụ cuối mùa từ 12 tháng 7 đến 18 tháng 7 âm lịch hàng năm. Và từ 25 tháng 7 đến 5 tháng 8 âm lịch hàng năm. Các tỉnh khác tuỳ điều kiện cụ thể quy định cho thích hợp. b) Bảo vệ đàn tôm con:

Ban hành: 09/05/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

9

Báo cáo số 1776/BC-BNV về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành.

ý kiến trả lời bằng văn bản đối với các đề nghị điều chỉnh các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ thực hiện. Trên đây là Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ, Bộ Nội vụ xin gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp,

Ban hành: 12/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2009

10

Báo cáo 29/BC-LĐTBXH về công tác pháp 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011 Thực hiện Công văn số 1851/BTP-VP ngày 09/4/2011 của Bộ pháp về việc báo cáo công tác pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 1. Công tác xây dựng văn bản Trong

Ban hành: 29/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2011

11

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Sau khi xem xét Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 05/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng,

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

12

Báo cáo 1949/BC-BNN-TCCB công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Năm 2013 tiếp tục triển khai chương trình cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2013 ngay từ đầu quí 1/2013. Đồng thời Bộ đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

13

Báo cáo 1425/BC-QLCL về công tác pháp chế 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

2. Công tác xây dựng văn bản QPPL: a) Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông hướng dẫn giám sát ATTP nông lâm thủy sản theo kế hoạch Bộ đã phê duyệt tại Quyết định 249/QĐ-BNN-PC (tháng 10/2015 trình Bộ); b) Bổ sung vào chương trình; đưa ra khỏi chương trình xây dựng văn bản QPPL 6 tháng cuối năm: Không 3. Công tác phổ

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

14

Báo cáo 67/BC-UBND tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

tỷ đồng, chiếm 1/3 kế hoạch vốn đầu của tỉnh. Các địa phương đang tập trung thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dự kiến trong năm 2013 có trên 09 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra. 1.2. Sản xuất công nghiệp, đầu , xây dựng cơ bản. Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2014

15

Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

16

Báo cáo 59/BC-UBND tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Ninh Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 59/BC-UBND Ninh Bình, ngày 18 tháng 06 năm 2013 BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2013

17

Nghị quyết 107/NQ-HĐND năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm do tỉnh Quảng Ninh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2013

18

Quyết định 1873/QĐ-BGTVT Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải

4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách xã hội hoá đầu , xây dựng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam Ban PPP Các Vụ: PC, TC, KCHTGT, ATGT, KHĐT; Ttra Bộ; VP Bộ Tháng 4 Tháng 6 Tháng

Ban hành: 02/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

19

Thông liên bộ 6-TT/LBKH/TC năm 1997 thực hiện Quyết định 531/TTg 1996 về quản lý các chương trình quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu - Bộ Tài chính ban hành

ĐẦU - TÀI CHÍNH SỐ 6-TT/LBKH/TC NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN QUYẾT ĐỊNH 531/TTg NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 1996 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA Ngày 8/8/1996 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 531/TTg về quản lý các chương trình quốc gia (viết tắt là CTQG). Thực hiện Điều 19 của Quyết định 531/TTg,

Ban hành: 29/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

20

Nghị quyết 65/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do thành phố Đà Nẵng ban hành

thành phố: 1. Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 24/6/2014 của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2014. 2. Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 27/6/2014 của UBND thành phố về tình hình thực hiện vốn đầu xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và rà soát, điều chỉnh

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status