Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" ban tu kiem diem dang vien 6 thang cuoi nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 8013 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7789-6:2007 về Công nghệ thông tin - Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR) - Phần 6: Đăng

kiểm soát phiên bản. Tài liệu thuộc tính siêu dữ liệu tối thiểu đối với trạng thái "Chưa hoàn thành" trong sổ đăng ký siêu dữ liệu phải như sau đây: 1) Định danh mục được quản trị, 2) Ký hiệu quy ước, 3) Định nghĩa, 4) Tên tổ chức của một người đệ trình, 5) Tên người liên hệ của một người đệ trình và 6) Thông tin liên hệ của một người đệ trình. Mục

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-6:2011 về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 6: Kiểm tra xác nhận

tất cả c�c thiết bị hợp th�nh l�m việc trong c�c điều kiện sử dụng thỏa đ�ng v� đưa ra c�c y�u cầu về b�o c�o kết quả của kiểm tra định kỳ. 6.2. T�i liệu viện dẫn C�c t�i liệu viện dẫn sau l� cần thiết cho việc �p dụng ti�u chuẩn. Đối với c�c t�i liệu c� ghi năm c�ng bố th� �p dụng c�c bản được n�u. Đối với c�c t�i liệu kh�ng ghi

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8664-6:2011 về Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 6: Từ vựng

TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 PH�NG SẠCH V� M�I TRƯỜNG KIỂM SO�T LI�N QUAN - PHẦN 6: TỪ VỰNG Cleanrooms and associated controlled environments - Part 6: Vocabulary Lời n�i đầu TCVN 8664-6:2011 ho�n to�n tương đương với ISO 14644-6:2007; TCVN 8664-6:2011 do Viện Trang thiết

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-6:2004 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với dãy bếp, ngăn giữ nóng, lò đặt tĩnh tại và các thiết bị tương tự

mặt nằm ngang và một vật nặng được đặt lên tâm của cửa đang mở. Đối với các cửa không phải hình chữ nhật, vật nặng được đặt lên phần xa nhất tính từ bản lề nơi vật nặng có thể đặt lên trong sử dụng bình thường. Đối với thiết bị bình thường được đặt trên sàn thì vật nặng là: - 22,5 kg, đối với các cửa của lò; - 7 kg, đối với các cửa khác. Đối với

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6305-6:2013 về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 6 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều

tự động. 2. T�i liệu viện dẫn C�c t�i liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc �p dụng ti�u chuẩn n�y. Đối với c�c t�i liệu viện dẫn c� ghi năm c�ng bố th� �p dụng phi�n bản đ� n�u. Đối với c�c t�i liệu viện dẫn kh�ng ghi năm c�ng bố th� �p dụng phi�n bản mới nhất (bao gồm cả c�c sửa đổi). TCVN 2229 (ISO 188), Cao su lưu h�a

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8241-4-6:2009 về tương thích điện từ(EMC) - phần 4-6 : phương pháp đo và thử - miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến

hoặc Umr = U0 - 6 dB ± 2 dB, thang logarit. 7. Thiết lập cấu hình phép thử đối với các thiết bị đặt trên sàn nhà và mặt bàn EUT được đặt trên một giá đỡ cách ly có độ cao 0,1 m trên mặt đất chuẩn. Các cáp đi ra từ EUT phải được đỡ ở độ cao tối thiểu là 30 mm trên mặt đất chuẩn. Nếu trong thực tế thiết bị được đặt trong panel, giá đỡ hoặc trong hộp,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6910-6:2002 về Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 6: Sử dụng các giá trị độ chính xác trong thực tế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

có tính ổn định. 6) Không có mẫu chuẩn nào được thiết lập từ một lượng lớn gồm chất rắn, các mảnh nhỏ khác nhau về kích thước, hình dạng và thành phần cần thiết cho mỗi phép thử phá hủy. 7) Giá trị quy chiếu được xác định bởi chính phương pháp đo. 6.2.1.2. Như trong phần a), cần thiết phải kiểm tra các độ lệch

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7628-6:2007 về Lắp đặt thang máy - Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư - Bố trí và lựa chọn

áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 5744-1 (ISO 4190-1), Lắp đặt thang máy - Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI. TCVN 5744-5 (ISO 4190-5), Lắp đặt thang máy - Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký hiệu và phụ tùng. 3. Định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN QTĐ 6:2008/BCT về kỹ thuật điện - tập 6: vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện do Bộ Công thương ban hành

Tiêu chuẩn ngành về Khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện (TCN-26-87). Việc rà soát sửa đổi Quy chuẩn được tiến hành trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO và chính thức trở thành thành viên của WTO vào tháng 1/2008. Để đáp ứng với việc gia nhập WTO thì những tiêu chuẩn bắt buộc bao gồm cả tiêu chuẩn kỹ thuật phải

Ban hành: 30/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9535-6:2012 về Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 6: Bánh xe liền khối của đầu máy và toa xe - Yêu cầu kỹ thuật khi cung cấp

do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 9535-6 : 2012 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 1005-6 : 1994. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - VẬT LIỆU ĐẦU MÁY TOA XE - PHẦN 6: BÁNH XE LIỀN KHỐI CỦA ĐẦU MÁY VÀ TOA XE - YÊU CẦU KỸ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-6:2010/BYT về phụ gia thực phẩm - chất chống oxy hóa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

một số phép thử riêng được mô tả trong các phụ lục. Các phương pháp thử được hướng dẫn trong Quy chuẩn này không bắt buộc phải áp dụng, có thể sử dụng các phương pháp thử khác tương đương. 3. Lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông 16/2009/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa

Ban hành: 20/05/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-6:2008 về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối

mẫu do bùn bị xáo trộn và do mọi thứ khác từ thuyền thải ra. Nên dùng một chiếc thuyền được bảo quản thích hợp và phù hợp cho công việc. Nhân viên và đội lấy mẫu cần phải được huấn luyện thích hợp. Cần chú ý đến các quy định pháp luật về an toàn đối với nhân viên và đội tàu. 6.5. Lấy mẫu dưới băng Các địa điểm lấy mẫu vào mùa đông cần phải càng gần

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-6:2011 về thuốc thú y - Phần 6:Paracetamol và axit ascorbic dạng bột

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8686-6:2011 THUỐC THÚ Y – PHẦN 6: PARACETAMOL VÀ AXIT ASCORBIC DẠNG BỘT Veterinary drugs ( Part 6: Powder paracetamol and acid ascorbic 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc paracetamol và axit ascorbic dạng bột dùng trong thú y. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8669-6:2011 về quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 6: Vắc xin Gumboro nhược độc

dạng đông khô. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8684:2011, Vắc xin và chế phẩm

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8785-6:2011 về Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 6: Xác định sự thay đổi độ bóng

định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8785-6:2011 do Viện khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6610-6:2000 về cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 6. Cáp dùng cho thang máy và cáp dùng cho các mối nối di động được chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.   CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7756-6:2007 về ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định môđun đàn hồi khi uốn tĩnh và độ bền uốn tĩnh

của gối đỡ và đầu gia tải nằm chính giữa chiều dài mẫu thử (vị trí đã đo kích thước). 6.4. Truyền tải lên mẫu thử qua đầu gia tải hình trụ (xem Hình 1) với tốc độ không đổi, sao cho tải trọng cực đại đạt được trong thời gian (60 ± 30) giây. Đo biến dạng tại vị trí điểm giữa của mẫu thử (ngay phía dưới đầu gia tải), chính xác đến 0,1 mm. Vẽ biểu đồ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7364-6:2004 về kính xây dựng - kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 6: Ngoại quan do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7364-6: 2004 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIÊU LỚP VÀ KÍNH DÁN #11;AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 6: NGOẠI Q UAN Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass Part 6: Appearance 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các khuyết tật của sản phẩm kính có kích cỡ đã hoàn thiện và các phương pháp kiểm tra ngoại quan

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6514-6:1999 về Vật liệu chất dẻo tiếp xúc với thực phẩm - Phần 6: Chất màu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6514 – 6 : 1999 AS 2070 – 6 : 1995 (E) VẬT LIỆU CHẤT DẺO TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM PHẦN 6: CHẤT MẦU Plastics materials for food contact use – Part 3: Colourants 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định độ tinh khiết (thành phần), đặc trưng thôi mầu và chế phẩm mầu sử dụng trong sản xuất các vật dụng bằng chất dẻo dùng tiếp

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7722-2-6:2009 về đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 6: Đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt

nối bị lỏng ra. - sợi dây, vít, vòng đệm và các chi tiết tương tự nối bắc cầu qua phần cách điện bất kỳ giữa mạch đầu vào và mạch đầu ra, kể cả các cuộn dây, chúng có thể bị lỏng ra hoặc trở nên tự do. Các ví dụ về kết cấu phù hợp với các yêu này được nêu trong Phụ lục A. 6.6.3. Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu ở 6.6.1 và 6.6.2 bằng cách xem xét

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ