Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" ban tu kiem diem dang vien 6 thang cuoi nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 72132 công văn

1

Công văn 3654/VPCP-TH kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3654/VPCP-TH V/v kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013 Hà Nội,

Ban hành: 09/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2013

2

Công văn số 4118 TCT/NV6 ngày 31/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc kê khai đăng ký thuế, mã số thuế đối với doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4118 TCT/NV6 V/v kê khai đăng ký thuế, mã số thuế đối với doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2002 Kính gửi: Công ty TNHH Môi

Ban hành: 31/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

3

Công văn số 195/BXD-VP về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 195/BXD-VP V/v: Tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2009. Hà Nội, ngày 03 tháng 7

Ban hành: 03/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2009

4

Công văn số 3885/BGTVT-VP về việc báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3885/BGTVT-VP V/v: Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009. Hà Nội,

Ban hành: 11/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2009

5

Công văn 3287/VPCP-TH kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3287/VPCP-TH V/v kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2012 Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2012

6

Công văn 3247/VPCP-TH kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3247/VPCP-TH V/v: kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

7

Công văn 2348/BNN-VP kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2348/BNN-VP V/v kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 Hà Nội, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

8

Công văn số 2657/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2006 của Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2657/VPCP-TH V/v: Kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2006 của Chính phủ Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2006 Kính gửi:

Ban hành: 22/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

9

Công văn số 2749TCT/NV6 ngày 29 tháng 07 năm 2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc khấu hao tài sản cố định vô hình

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2749TCT/NV6 V/v khấu hao TSCĐ vô hình Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2003 Kính gửi:

Ban hành: 29/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

10

Công văn 776/QLCL-TTPC báo cáo công tác pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

kiểm soát, giám sát việc thực hiện. II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 1. Công tác chỉ đạo điều hành. Chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban cơ quan Cục triển khai thực hiện kế hoạch pháp chế đã được Bộ phê duyệt đúng tiến độ và chất lượng. 2. Công tác xây dựng văn bản QPPL. Tổ chức triển khai xây

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

11

Công văn 1318/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc quản lý thu thuế đối với các cơ sở kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh quý II 2003

quốc doanh và với các Chi cục, giữa các Chi cục với nhau để nắm được số lượng và giá trị hàng hoá Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh cá thể mua và bán, làm cơ sở để kiểm tra đối chiếu với doanh thu kê khai, phát hiện man khai trốn thuế. 3- Đẩy mạnh chống thất thu đối với những ngành nghề và lĩnh vực đang thất thu nhiều như: Vận tải

Ban hành: 15/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

12

Công văn 6684/BTC-NSNN về tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6684/BTC-NSNN V/v tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013. Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

13

Công văn số 2371/UBND-THKH về kiểm điểm tình hình thực hiện sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, đề xuất xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2371/UBND-THKH Về kiểm điểm tình hình thực hiện sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, đề xuất xây dựng chương trình công tác 6 tháng

Ban hành: 28/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2009

14

Công văn 4252/BKHĐT-QLĐT đẩy mạnh thí điểm đấu thầu qua mạng trong 6 tháng cuối năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4252/BKHĐT-QLĐT V/v đẩy mạnh thí điểm đấu thầu qua mạng trong 6 tháng cuối năm 2013 Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

15

Công văn số 3340/BGTVT-VP về việc kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3340/BGTVT-VP V.v kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ. Hà Nội,

Ban hành: 25/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2009

16

Công văn 2895/VPCP-TH về kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2895/VPCP-TH V/v kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng CTCT 6 tháng cuối năm 2011 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2011

17

Công văn số 3159/VPCP-TH về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3159/VPCP-TH V/v kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng CTCT 6 tháng cuối năm 2008 của

Ban hành: 16/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2008

18

Công văn 1561/LĐTBXH-KHTC về kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011 của Chính phủ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1561/LĐTBXH-KHTC V/v Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng CTCT 6 tháng cuối năm 2011 của Chính phủ.

Ban hành: 18/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2011

19

Công văn 3242/VPCP-TH về kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2010 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3242/VPCP-TH V/v kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng CTCT 6 tháng cuối năm 2010 của Chính phủ Hà Nội, ngày 17 tháng 05

Ban hành: 17/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2010

20

Công văn số 4130 TCT/NV6 ngày 18/11/2003 của Tổng cục thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định góp vốn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4130 TCT/NV6 V/v trích khấu hao tài sản cố định góp vốn Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 199/CV ngày 25

Ban hành: 18/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ