Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" ban do dia gioi hanh chinh 364 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 119126 văn bản

1

Chỉ thị 364-CT năm 1991 giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

sơ, báo cáo cấp trên quyết định theo quy định như sau: Nếu điều chỉnh địa giới hành chỉnh xã, thị trấn, phường, do Trưởng ban Ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ quyết định; nếu điều chỉnh địa giới hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định; nếu điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố

Ban hành: 06/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2011

2

Chỉ thị 364-CT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Tý do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 364-CT Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1983 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP TÝ Tết Nguyên đán Giáp Tý, Tết cổ truyền của dân tộc ta sắp đến. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Ban hành: 20/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

3

Quyết định 364-LSCN năm 1991 về Điều lệ tạm thời về thiết kế khai thác gỗ, tre, nứa rừng tự nhiên do Bộ trưởng Bộ lâm nghiệp ban hành

BỘ LÂM NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 364-LSCN Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TẠM THỜI VỀ THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ, TRE, NỨA RỪNG TỰ NHIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ LÂM NGHIỆP Căn cứ vào điểm 3, Điều 37, mục

Ban hành: 19/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

4

Thông tư 364-TTg năm 1957 về việc đặt mua hàng ở các nhà sản xuất tư nhân do Phủ thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 364-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 1957 THÔNG TƯ VỀ VIỆC ĐẶT MUA HÀNG Ở CÁC NHÀ SẢN XUẤT TƯ NHÂN Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Nội gửi cho Bộ Thương nghiệp cho biết rằng năm 1956 và nửa

Ban hành: 13/08/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2007

5

Hướng dẫn 364/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành

dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình có áp dụng các bộ đơn giá do UBND tỉnh Sơn La công bố và Bộ Xây dựng ban hành trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau: I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo đơn giá do UBND tỉnh

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2011

6

Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 364/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 08 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2014

7

Quyết định 364/QĐ-BTP năm 2011 về Kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng tại cơ quan Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 364/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG TẠI CƠ QUAN BỘ

Ban hành: 22/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2011

8

Quyết định 364/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và khu phố của tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 364/2008/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

9

Quyết định 364-CP năm 1979 về việc thành lập Xí nghiệp liên hợp vận tải Sông Hồng do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 364-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP VẬN TẢI SÔNG HỒNG. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày

Ban hành: 06/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

10

Quyết định 364-TTg năm 1993 bổ sung cơ cấu bộ máy Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 364-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1993 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG CƠ CẤU BỘ MÁY UỶ BAN QUỐC GIA VỀ THẬP KỶ QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ CỦA VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ

Ban hành: 17/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

11

Quyết định 364/1999/BKH-KCN về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các Khu CN, Khu CX do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

3: Việc thẩm định dự án do Ban quản lý thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng của địa phương theo quy định tại các Điều 83, 92, 94, 96 và 100 Nghị định số 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ban quản lý có trách nhiệm xây

Ban hành: 09/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

12

Quyết định 364/2008/QĐ-UBND về bảng giá lâm sản tối thiểu làm căn cứ để xử lý lâm sản tịch thu do tỉnh Phú Yên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 364/2008/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 27/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

13

Quyết định 364/1999/QĐ-UBND về bộ đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất tỉnh Hà Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 364/1999/QĐ-UB Hà Nam, ngày 21 tháng 4 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN THỐNG NHẤT

Ban hành: 21/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

14

Thông báo số 364/TB-BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2008 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: 364/TB-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008 THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 12/2008 Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 27/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2008

15

Quyết định 364/QĐ-TTg năm 2014 bổ sung kinh phí năm 2013 cho tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 364/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ NĂM 2013 CHO TỈNH

Ban hành: 11/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

16

Quyết định 364/QĐ-TTg năm 2009 bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự doHạnh phúc -------------- Số: 364/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG

Ban hành: 19/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2009

17

Thông báo 364/TB-DP về tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả do Cục Y tế dự phòng ban hành

BỘ Y TẾ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự doHạnh phúc -------------- Số: 364/TB-DP Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH TIÊU CHẢY CẤP DO PHẨY KHUẨN TẢ

Ban hành: 27/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2010

18

Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 364/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 23 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM

Ban hành: 23/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

19

Quyết định 364/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 364/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO

Ban hành: 20/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2009

20

Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Ban Chỉ đạo Quy hoạch Báo chí in tỉnh Bình Phước giai đoạn 2009 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 364/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUY

Ban hành: 16/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ