Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" bộ tài chính "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 153115 văn bản

1

Quyết định 2449/QĐ-BTC năm 2016 Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2449/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2016

2

Quyết định 1544/QĐ-BTC năm 2016 về mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1544/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP BỘ CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

3

Quyết định 1616/QĐ-BTC năm 2016 Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1616/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

4

Quyết định 2049/QĐ-BTC năm 2015 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 2049/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ CƠ

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2015

5

Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /2016/TT-BTC Hà Nội, ngày tháng năm 2016 DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY

Ban hành: 18/11/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

6

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 133/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Luật Kế

Ban hành: 26/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

7

Thông báo 312/TB-BTC năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 312/TB-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐINH TIẾN DŨNG TẠI BUỔI

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

8

Quyết định 824/QĐ-BTC năm 2016 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 824/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Ban hành: 14/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

9

Quyết định 819/QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 819/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC HẢI

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

10

Chỉ thị 02/CT-BTC về hội nhập trong lĩnh vực tài chính năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC HỘI NHẬP TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NĂM 2016 Năm 2015 đánh

Ban hành: 18/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2016

11

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

12

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ Căn cứ Luật quản lý thuế

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

13

Quyết định 613/QĐ-BTC năm 2016 về công nhận kho hàng không kéo dài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 613/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KHO HÀNG KHÔNG KÉO DÀI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

14

Thông tư 52/2016/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

15

Quyết định 07/QĐ-BTC năm 2014 về Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2014

16

Quyết định 996/QĐ-BTC năm 2016 của Bộ Tài chính ban hành Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 996/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2016

17

Quyết định 2465/QĐ-BTC năm 2015 đính chính Thông tư 96/2015/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2465/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 96/2015/TT-BTC NGÀY 22/6/2015

Ban hành: 23/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

18

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 152 /2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN Căn cứ Luật

Ban hành: 02/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

19

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016 THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ MỞ Thông tư

Ban hành: 21/03/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

20

Quyết định 2726/QĐ-BTC năm 2015 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2726/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status