Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" bộ tài chính "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 142949 văn bản

1

Nghị định 305-TTg năm 1957 về thành lập tại Bộ Tài chính một Trường cán bộ tài chính do Thủ Tướng ban hành.

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 305-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP TẠI BỘ TÀI CHÍNH MỘT TRƯỜNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Tài chínhBộ

Ban hành: 15/07/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

2

Nghị định 595-NĐ-TC-TCCB năm 1957 về tổ chức Văn phòng Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 595-NĐ-TC-TCCB Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH TỔ CHỨC VĂN PHÒNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Sắc lệnh số 07-SL ngày 20-01-1950 về việc tổ chức văn phòng các Bộ; Căn

Ban hành: 18/10/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

3

Nghị định 536-TC năm 1946 về nhiệm vụ các phòng sự vụ Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 536-TC Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 1946 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Chiếu chi sắc lệnh số 75 ngày 29 tháng 5 năm 1946 tổ chức Bộ Tài chính ; Theo lời đề nghị của ông Đổng lý sự vụ NGHỊ ĐỊNH:

Ban hành: 09/07/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

4

Quyết định 106/1999/QĐ-BTC về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục tài chính Doanh nghiệp trực thuộc Bộ tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 106/1999/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 106/1999/QĐ-BTC NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỤC TÀI CHÍNH DOANH

Ban hành: 11/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

5

Quyết định 1650/QĐ-BTC năm 2011 công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1650/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

6

Quyết định 1574/QĐ-BTC năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1574/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2011

7

Quyết định 52-TC/QĐ/TCCB năm 1961 về thành lập Trường Tài vụ và Kế toán hợp tác xã nông nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-TC/QĐ/TCCB Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 1961 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TÀI VỤ VÀ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Sắc lệnh số 75-SL

Ban hành: 09/03/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

8

Quyết định 2049/QĐ-BTC năm 2015 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 2049/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ CƠ

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2015

9

Thông báo 312/TB-BTC năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 312/TB-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐINH TIẾN DŨNG TẠI BUỔI

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

10

Nghị định năm 1946 bãi bỏ Nghị định 148/TC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ***** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 1946 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Xét tình thế tài chính hiện thời; Chiếu theo nghị định số 148/TC ngày 11 tháng 1 năm

Ban hành: 09/04/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

11

Quyết định 2041/QĐ-BTC năm 2009 điều chuyển tài sản do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2041/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 26/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

12

Quyết định 53/2008/QĐ-BTC công bố văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành nay đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 53/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Ban hành: 14/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2008

13

Quyết định 25/2005/QĐ-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25/2005/QĐ-BTC NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN

Ban hành: 27/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

14

Thông tư 29-LB/TC/NT năm 1959 về việc bàn giao ngành muối ở Bộ Tài chính sang Bộ Nội thương do Bộ Tài chínhBộ Nội thương ban hành

BỘ NỘI THƯƠNG-BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29-LB/TC/NT Hà Nội,, ngày 23 tháng 07 năm 1959 THÔNG TƯ VỀ VIỆC BÀN GIAO NGÀNH MUỐI Ở BỘ TÀI CHÍNH SANG BỘ NỘI THƯƠNG Căn cứ vào Quyết định số 261-TTg ngày 06 tháng 7 năm 1959 của

Ban hành: 23/07/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

15

Thông tư 30-TC/LB năm 1959 về việc bàn giao ngành rượu ở Bộ Tài chính sang Bộ Nội thương do Bộ Tài Chính- Bộ Nội Thương ban hành.

BỘ NỘI THƯƠNG-BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-TC/LB Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 1959 THÔNG TƯ VỀ VIỆC BÀN GIAO NGÀNH RƯỢU Ở BỘ TÀI CHÍNH SANG BỘ NỘI THƯƠNG Kính gửi: Ủy ban hành chính các tỉnh và thành phố Căn cứ vào

Ban hành: 23/07/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

16

Quyết định 1348/QĐ-BTC năm 2011 về Quy trình thanh tra nội bộ đối với đơn vị thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1348/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THANH TRA NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC

Ban hành: 02/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2012

17

Quyết định 564/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 564/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 10/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Thông báo số 202/TB-BTC về việc điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 202/TB-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA

Ban hành: 31/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

19

Thông báo số 370/TB-BTC về việc điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 370/TB-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Ban hành: 04/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

20

Điều lệ về tiêu chuẩn cung cấp về hành chính phí năm 1957 do Bộ Tài Chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: KHÔNGSỐ Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 1957 ĐIỀU LỆ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP VỀ HÀNH CHÍNH PHÍ NĂM 1957 Phần thứ nhất:

Ban hành: 18/06/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status