Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" bảo hiểm tai nạn con người "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 49 văn bản

1

Quyết định 391-TC/BH năm 1991 ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 391-TC/BH Hà Nội , ngày 20 tháng 9 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI BỘ

Ban hành: 20/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

2

Quyết định 1454-BH/QĐ/CN/91 về Điều khoản bảo hiểm tai nạn con người theo chỗ ngồi trên xe xơ giới do Tổng Giám đốc Công ty bảo hiểm Việt nam ban hành

KHOẢN BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI THEO CHỖ NGỒI TRÊN XE CƠ GIỚI TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM Căn cứ Quyết định số 179-CP ngày 17-12-1964 của Hội đồng chính phủ về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 45-TCQĐ-TCCB ngày 2-3-1989 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt

Ban hành: 23/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

3

Quyết định 1056/CN/BHDL/89 về việc điều chỉnh phí và mức trách nhiệm trong bảo hiểm du lịch trong nước do Tổng Công ty bảo hiểm Việt nam ban hành

cũng như bảo đảm sự tương quan về mức trách nhiệm giữa các nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn con người; Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Bảo hiểm tai nạn con người; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay quy định phí và mức trách nhiệm bảo hiểm khách du lịch trong nước như sau: 1. Khách du lịch tham gia bảo hiểm cả chuyến đi: - Mức trách nhiệm: 700.000

Ban hành: 28/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

4

Chỉ thị 45/CT-UB năm 1997 về bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước

vật tư thiết thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba, bảo hiểm cho sản phẩm khảo sát thiết kế trong quá trình thực hiện các dự án… tại Công ty Bảo hiểm (Bảo Việt) Bình Phước theo đúng nội dung của Thông tư 105/TC-ĐT ngày 08/12/1994 của Bộ Tài chính. 2. Hội đồng thẩm định

Ban hành: 27/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

5

Thông tư 105-TC/ĐT năm 1994 hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

giá trị công trình. 3. Các tổ chức nhận thầu xây lắp, các tổ chức tư vấn mua bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba, bảo hiểm cho sản phẩm khảo sát, thiết kế trong quá trình thực hiện dự án. Phí bảo hiểm tính vào chi phí sản xuất. 4. Bảo hiểm công trình

Ban hành: 08/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

6

Quyết định 927 TC/QĐ/TCNH năm 1995 sửa đổi phạm vi áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

các rủi ro đặc biệt. 6/ Quyết định số 256 TC/QĐ/BH ngày 22/7/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh. 7/ Quyết định số 391 TC/QĐ/BH ngày 20/9/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm tai nạn con người. 8/ Quyết định số 504 TC/QĐ/BH ngày

Ban hành: 18/08/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

7

Thông tư 02/TC-TCNH-1996 sửa đổi việc thực hiện chế độ hoa hồng bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

nghiệp vụ bảo hiểm" ban hành kèm theo Thông tư số 76-TC/TCNH ngày 25-10-1995 được hiểu như sau: 1.1. Bảo hiểm y tế tự nguyện là bảo hiểm tai nạn con người bao gồm các loại hợp đồng bảo hiểm được ký kết trên cơ sở tính mạng con người bảo hiểm các chi phí y tế như bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm tai nạn học sinh, bảo hiểm tai nạn hành khách, bảo

Ban hành: 04/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

8

Thông tư 76/TC-TCNH-1995 quy định chế độ hoa hồng bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

Bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm tai nạn con người 10 2 Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 0,3 3 Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không 2 4 Bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự của tàu 2,5 5 Bảo hiểm trách nhiệm chung 4 6 Bảo hiểm hàng không 0,5 7

Ban hành: 25/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

9

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

hàng không; d) Bảo hiểm xe cơ giới; đ) Bảo hiểm cháy, nổ; e) Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu; g) Bảo hiểm trách nhiệm; h) Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; i) Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; k) Bảo hiểm nông nghiệp. 3. Bảo hiểm sức khoẻ bao gồm: a) Bảo hiểm tai nạn con người

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

11

Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

Hàng hóa, dịch vụ khác thuộc diện chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT phát sinh trong quá trình hoạt động của các công ty có hoạt động thuộc lĩnh vực bảo hiểm. Điều 4. Đối tượng không chịu thuế 1. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người trong gói bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm người học; bảo

Ban hành: 21/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2011

12

Thông tư 111/2005/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

thọ; bảo hiểm học sinh và các dịch vụ bảo hiểm con người như bảo hiểm tai nạn thuỷ thủ, thuyền viên, bảo hiểm tai nạn con người (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hợp nằm viện), bảo hiểm tai nạn hành khách, bảo hiểm khách du lịch, bảo hiểm tai nạn lái - phụ xe và người ngồi trên xe, bảo hiểm cho người đình sản, bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Ban hành: 13/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Nghị định 100-CP năm 1993 về kinh doanh bảo hiểm

HIỂM Điều 7. - Các lại nghiệp vụ bảo hiểm được phép kinh doanh theo Nghị định này: 1. Bảo hiểm nhân thọ 2. Bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm tai nạn con người. 3. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại. 4. Bảo hiểm vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không. 5. Bảo hiểm thân tầu và trách

Ban hành: 18/12/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

14

Thông tư 52/2005/TT-BTC hướng dẫn việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp do Bộ tài chính ban hành

sản của mình. 2. Lĩnh vực và nội dung hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ 2.1. Nghiệp vụ bảo hiểm Tổ chức bảo hiểm tương hỗ được phép kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm sau đây: 2.1.1. Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người; 2.1.2. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; 2.1.3. Bảo hiểm hàng hoá vận

Ban hành: 20/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành

hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; i) Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; k) Bảo hiểm nông nghiệp. 3. Bảo hiểm sức khỏe bao gồm: a) Bảo hiểm tai nạn con người; b) Bảo hiểm y tế; c) Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. 4. Các nghiệp vụ bảo hiểm khác do Chính phủ quy định. 5. Bộ Tài chính quy định Danh mục sản phẩm bảo hiểm.

Ban hành: 23/07/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

16

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000

c) Bảo hiểm tử kỳ; d) Bảo hiểm hỗn hợp; đ) Bảo hiểm trả tiền định kỳ; e) Các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ khác do Chính phủ quy định. 2. Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: a) Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người; b) Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; c) Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường

Ban hành: 09/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

17

Thông tư 100/2004/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

không quá 500.000 đồng/người/năm; h. Tiền mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tai nạn con người; i. Công tác phí, bao gồm chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, tiền lưu trú; k. Phí niên liễm Hiệp hội; l. Phí thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán); m. Phí lưu ký

Ban hành: 20/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

18

Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

hiểm theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng bao gồm: bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm người học và các dịch vụ bảo hiểm liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; tái bảo hiểm.” 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 như

Ban hành: 27/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

19

Quyết định 4748/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà khách Hương Sen thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

thất nghiệp, trích nộp kinh phí Công đoàn theo quy định của Nhà nước. - Chi dịch vụ mua ngoài như tiền điện, nước, điện thoại, chi phí bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tai nạn con người; - Chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu ăn uống, hàng hóa; - Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định được để lại và hạch toán vào Quỹ phát triển hoạt

Ban hành: 05/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

20

Quyết định 3686/QĐ-BTC về quy chế quản lý tài chính của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành

hiểm tài sản, bảo hiểm tai nạn con người; chi trả tiền sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, các dịch vụ kỹ thuật; chi làm thêm giờ; chi phí vận chuyển, văn phòng phẩm; phòng cháy chữa cháy, chi công tác phí, chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép theo quy định, chi hội họp, hội nghị; chi phí dịch vụ mua ngoài khác; e) Chi phí tổ chức khám

Ban hành: 22/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ