Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Van ban huong dan thuc hien nghi dinh 34/2011/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24159 công văn

1

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện Điều 15 Nghị định 61/1998/NĐ-CP

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 796/CV-NHNN3 Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 796/CV-NHNN3 NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 15 NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/1998/NĐ-CP

Ban hành: 26/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

2

Công văn 4045/BTP-KHTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

31/2012/NĐ-CP); Căn cứ Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2012/NĐ-CP); Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương tối thiểu chung, chế độ phụ cấp công vụ tại Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

3

Công văn 2593/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 34/2007/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 18/9/2014, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 8013/SXD-PTN&TTBĐS đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. Về

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

4

Công văn 3936/VPCP-KTN hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

quản lý chất lượng công trình xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Quốc phòng khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Bộ Xây dựng đôn đốc các Bộ thực hiện

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

5

Công văn 96/BĐMDN hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP do Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành

Kính gửi: Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhận được công văn số 07/SNV-BCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa

Ban hành: 28/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2011

6

Công văn 8539/UBND-TNMT năm 2013 thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP

dựng hướng dẫn triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ và việc phân loại hồ sơ mua nhà đủ điều kiện được bán đã đề xuất tại Văn bản nêu trên; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền./. Nơi nhận: - Như

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

7

Công văn 8408/SXD-B61 năm 2013 thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP

Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BXD hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2013). Ngày 29/10/2013, Sở Xây dựng đã có văn bản số 8359/SXD-B61 gửi các Bộ Xây dựng, Quốc Phòng, các Sở, Ngành và UBND các

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

8

công văn 3772/BNV-KHTC về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3772/BNV-KHTC V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006 Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp

Ban hành: 19/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2009

9

Công văn 75/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 207/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Bộ Tài chính Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7804/BTC-QLN ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh giá hợp đồng được quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

10

Công văn 11/BXD-QLN năm 2014 về đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP liên quan quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 07/SXD-QLN&CS ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả

Ban hành: 21/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

11

Công văn về việc thực hiện Nghị định 30/2000/NĐ-CP

trách nhiệm hướng dẫn cho các đối tượng kinh doanh và toàn xã hội hiểu rõ việc bãi bỏ 04 loại giấy phép và chuyển thành điều kiện kinh doanh 06 loại giấy phép thuộc ngành Văn hóa - Thông tin tại Nghị định 30/2000/NĐ-CP và nội dung hướng dẫn tại văn bản này để mọi người hiểu và thực hiện. 2. Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Văn hóa - Thông tin

Ban hành: 14/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

12

Công văn về việc hướng dẫn một số điểm thực hiện Nghị định số 60/CP của Chính phủ

luật nói chung và Nghị định 60/CP nói riêng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần báo cáo kịp thời về Tổng cục Địa chính, Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở để có hướng dẫn giải quyết. Chu Văn Thỉnh (Đã ký)

Ban hành: 31/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

13

Công văn số 1658/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP

BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1658/BXD-XL V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 937 KHĐT/NLN

Ban hành: 16/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2006

14

Công văn về việc hướng dẫn quy chế xuất xứ để thực hiện Nghị định 94/1998/NĐ-CP

NĂM 1998 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUY CHẾ XUẤT XỨ ĐỂ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 94/1998/NĐ-CP Kính gửi - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể Thi hành Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của

Ban hành: 31/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

15

Công văn về việc thi hành Luật Doanh nghiệp

ban hành các văn bản hướng dẫn về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải bảo đảm theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 02/2000/NĐ-CP, Nghị định số 03/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Việc bãi bỏ 84 loại giấy phép theo Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi

Ban hành: 22/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

16

Công văn 1658/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 22/2011/NĐ-CPNghị định 23/2011/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân - Bộ Công an; - Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ. Thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 07/05/2011

17

Công văn 67/BXD-QLN năm 2013 trả lời công văn 1107/SXD-QLN&TTBĐS hướng dẫn thực hiện Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1107/SXD-QLN&TTBĐS ngày 26/9/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 1. Ngày

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

18

Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

28/12/2006, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011, Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân, công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có 20 năm công tác trở lên, phục vụ trong quân đội, công an nhân dân đã phục

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

19

Công văn 3454/TCHQ-GSQL hướng dẫn Nghị định 26/2011/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

của pháp luật, đề nghị Bộ Công Thương sớm có ý kiến về các vấn đề nêu trên và sớm có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ. Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợp tác của quý Bộ./. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ Tài chính (để báo cáo); - Cục HQ các tỉnh,

Ban hành: 20/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

20

Công văn 43/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2013/NĐ-CP và 188/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Xây dựng nhận được công văn số 547/SXD-QLN&TTBĐS ngày 14/5/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ về

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status