Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Văn bản số 469/TTg-KTN ve nha o theo nghi dinh 61 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 70958 công văn

1

Công văn 61/BXD-QLN về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Bộ Xây dựng ban hành

2006-2010), có khó khăn về nhà ở và sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp thì thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ này theo quy định của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. 3. Về đề nghị hỗ trợ cho số hộ đồng bào Mông đã di cư sang Lào nhưng trở về từ cuối năm 2010, hiện nay là hộ nghèo, đời sống khó khăn chưa có nhà ở: Đối với số hộ này

Ban hành: 13/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2011

2

Công văn 548/BXD-QLN về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP do Bộ Xây dựng ban hành

Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 469/TTg-KTN chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP cho đến khi có Nghị định mới thay thế giao Bộ Xây dựng soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 61/CP trình Chính phủ ban hành. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, hoàn chỉnh Nghị định về

Ban hành: 18/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2011

3

Công văn số 827/TTg-KTN về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 827/TTg-KTN V/v bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008 Kính

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2008

4

Công văn 8408/SXD-B61 năm 2013 thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP

Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1999 của Chính phủ các văn bản có liên quan. 2. Các trường hợp không đủ điều kiện nêu trên phải chờ thực hiện theo Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy định về tiếp nhận nhà ở cơ quan tự quản, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP. Sở Xây dựng kính báo cáo xin ý kiến

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

5

Công văn 61/KCB-NV năm 2014 sẵn sàng công tác tiếp nhận, điều trị cúm A, cúm A (H7N9) do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

thuốc sẵn sàng tiếp đón, cách ly điều trị người bệnh cúm. 4) Có kế hoạch tiếp tục đào tạo, tập huấn hoặc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế trực tiếp tham gia công tác điều trị, phòng chống dịch của bệnh viện bệnh dịch cúm A (H7N9) theo Quyết định số 1176/QĐ-BYT ngày 10/4/2013

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

6

Công văn 61/TTg-KTN năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 200,34 ha đất trồng lúa để thực hiện 61 dự án, công trình như đề nghị của Bộ Tài nguyên Môi trường nêu tại công văn trên. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

7

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

06/2003/QĐ-BKHCN bãi bỏ các văn bản pháp luật quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng như: Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT, quyết định 491/1998/QĐ-BKHCNMT các quy định của Chương IV thuộc Thông tư 01/2001/TT-BKHCNMT . Tuy nhiên, do một số các quy định của Tổng cục TC ĐL CL hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra nhà nước

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

8

Công văn số 61/BXD-QLN về việc trả lời Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng về xin đầu tư khu nhà ở thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 4 năm 2009 về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 2. Theo quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và chấp

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2009

9

Công văn 3377/BCA-C61 năm 2013 hướng dẫn triển khai Quyết định 1110/QĐ-TTg và Quyết định 44/2012/QĐ-TTg do Bộ Công an ban hành

cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Quyết định số 1110) Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy (gọi tắt là Quyết định số 44). Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện

Ban hành: 05/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

10

Công văn 151/BXD-QLN về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghi định 61/CP do Bộ Xây dựng ban hành

ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, có một số trường hợp vẫn thực hiện bán nhà ở theo Nghị định 61/CP, cụ thể là: - Trường hợp cán bộ, công nhân viên đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Quyết định số 118/TTg nhưng do nhiệm vụ điều chuyển công tác nên phải trả nhà đang thuê được

Ban hành: 08/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

11

Công văn 2910/BCA-C61 thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg về công tác phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2910/BCA-C61 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ

Ban hành: 20/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2010

12

Công văn 510/TTg-KTN năm 2014 về đầu tư xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

vận tải các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định pháp luật hiện hành./. Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH; - Lưu: VT, KTN (3). KT.

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

13

Công văn số 469/TTg-QHQT về việc ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết vòng IV về dịch vụ tài chính ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 469/TTg-QHQT V/v ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết vòng IV về dịch vụ tài chính ASEAN Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2008

14

Công văn 2480/BCA-C61 hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg do Bộ Công an ban hành

THỊ 1634/CT-TTG NGÀY 31/8/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (TỪ 31/8/2010 ĐẾN 31/8/2012) (Kèm theo Công văn số 2480/BCA-C61 ngày 06/8/2012) Phần mở đầu Đánh giá khái quát tình hình phát triển của Bộ, ngành, địa phương trong 2 năm qua. Nhận định về nguy cơ cháy, nổ những yếu tố tác động tới tình hình cháy, nổ của đơn vị, địa phương.

Ban hành: 06/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2012

15

Công văn 516/BCA-C61 hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy do Bộ Công an ban hành

PCCC địa phương: Số lượng đội chữa cháy hiện có, số đội cần phải thành lập mới các quận, huyện trọng điểm về phát triển kinh tế theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 30/8/2010 thực trạng, bất cập về quản lý công tác PCCC cấp huyện, cấp xã; hướng giải quyết về tăng cường quản lý nhà nước về công tác

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

16

Công văn 61/BXD-VLXD xác nhận danh mục thiết bị đồng bộ, máy chính dự án Nhà máy xi măng Công Thanh do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Tổng cục Hải quan Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 211/CV-XMCT ngày 16/7/2009 của Công ty cổ phần xi măng Công Thanh đề nghị Bộ xác nhận danh mục thiết bị đồng bộ, máy chính dự án Nhà máy xi măng Công Thanh tại Thanh Hoá. Căn cứ quy định tại điểm 2.1.2 mục B Thông tư số 85/2003/TT - BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính về việc

Ban hành: 28/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

17

Công văn số 61/LĐTBXH-TL ngày 08/01/2004 của Bộ Lao động, thương binh xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2006 trở đi, Liên Bộ Lao động - Thương binh Xã hội - Bộ Tài chính sẽ xem xét, xếp hạng đối với Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. 2. Tiền lương phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 08/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

18

Công văn 61/CT-TTHT về thuế suất thuế giá trị giá tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trong nước có kèm theo các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà phân phối tại Việt Nam Công ty Intervet Hà Lan không thực hiện dịch vụ mà ký hợp đồng thuê Công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà phân phối thì Công ty Intervet Hà Lan có cơ sở thường trú Việt Nam thông qua Công ty cung cấp dịch vụ; nên khi Intervet Việt Nam cung cấp

Ban hành: 05/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2011

19

Công văn số 61/BXD-KTXD về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

triển xây dựng Trả lời văn bản số 89/DIC Corp-KTKT ngày 25/02/2009 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng đề nghị hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký các qui định của Nhà nước có liên

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

20

Công văn 61/BNN-KTHT về hỗ trợ vốn thực hiện dự án đầu tư tuyến dân cư Phú Hiệp – Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành

nguy hiểm ven sông Tiền đến định cư nơi an toàn là cần thiết. Trước mắt, đề nghị Tỉnh sử dụng nguồn vốn kế hoạch Nhà nước giao năm 2011 cho địa phương quản lý huy động nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để đầu tư thực hiện dự án, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người tài sản do thiên tai gây ra. Bộ Nông nghiệp Phát triển

Ban hành: 10/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ