Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Thông tư 134 Thuế TNDN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118780 văn bản

1

Sắc lệnh số 134 về việc ấn định các khoản phụ cấp và quyền lợi cho các hội viên Hội đồng nhân dân và uỷ viên Uỷ ban hành chính các cấp do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH ẤN ĐỊNH CÁC KHOẢN PHỤ CẤP VÀ QUYỀN LỢI CHO CÁC HỘI VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 134 NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu chi Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng II năm 1945 và những Sắc lệnh bổ khuyết sau, tổ chức chính

Ban hành: 24/07/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

2

Chỉ thị 10-CT/TU năm 2011 về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thành ủy Đà Nẵng ban hành

từ nơi khác đến nhận chuyển nhượng đất trồng rừng để đầu cơ gây xáo trộn tại địa phương. Do đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ giải quyết việc chuyển nhượng cây trồng trên đất, còn đất thì chuyển sang thuê (đối với người nhận chuyển nhượng) cho đến khi hết thời hạn thì trả lại cho nhà nước quản lý. + Các cơ quan, đơn vị không

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

3

Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 134/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

4

Thông tư 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. b) Trường hợp cơ sở kinh doanh thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với

Ban hành: 23/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

5

Chỉ thị 05-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

vật chất, tạo điều kiện cho ngành hoạt động. Công an thành phố chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ lệnh Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các địa phương trong khu vực và cả nước nắm chắc tình hình, thông tin về hoạt động của các loại tội phạm nhằm chủ động phòng ngừa và hợp đồng phá án có hiệu quả

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

6

Chỉ thị 134-CT về cấp đăng ký kinh doanh và thu thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh rượu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-CT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 1990 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CẤP ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH RƯỢU. Hiện nay, ngoài các xí nghiệp quốc

Ban hành: 05/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

7

Quyết định 134 - HĐBT năm 1987 về một số biện pháp khuyến khích công tác khoa học và kỹ thuật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-HĐBT Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH CÔNG TÁC KHOA HỌC

Ban hành: 31/08/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

8

Nghị quyết số 134-CP về tổ chức lại sản xuất, tăng cường và cải tiến một bước quản lý, phát huy hơn nữa tác dụng của tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp nhằm phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

rộng kinh doanh. Các cơ sở sản xuất phải nộp thuế đúng mức, đúng kỳ hạn, chống lậu thuế, trốn thuế. Bộ Tài chính cùng với Ủy ban Vật giá Nhà nước, Liên hợp hợp tác xã trung ương nghiên cứu và thông tư để hướng dẫn thi hành. d) Về lao động và đời sống: tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp phải góp phần tích cực giải quyết công việc làm, thu hút lao

Ban hành: 03/08/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

9

Quyết định 134-TTg năm 1980 về việc điều chỉnh một số tiêu chuẩn cung cấp lương thực trong khu vực Nhà nước phụ trách do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH SỐ 134-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 25-4-1980 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP LƯƠNG THỰC TRONG KHU VỰC NHÀ NƯỚC PHỤ

Ban hành: 25/04/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

10

Thông tư 134-LD/TL năm 1959 sửa lại mức lương và cách tính lương ngày ở công trường kiến thiết cơ bản do Bộ Lao Động ban hành

BỘ LAO ĐỘNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-LD/TL Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 1959 THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA LẠI MỨC LƯƠNG VÀ CÁCH TÍNH LƯƠNG NGÀY Ở CÔNG TRƯỜNG KIẾN THIẾT CƠ BẢN BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG Kính gửi: Các Bộ, các Ủy ban hành

Ban hành: 13/02/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

11

Quyết định 134/TCHQ-GSQL năm 1996 trong công tác giám sát, quản lý về hải quan đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC GIÁM SÁT, QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH MIỄN THUẾ TỔNG

Ban hành: 20/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2010

12

Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2013 triển khai Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2013 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

13

Quyết định 134/QĐ.UB năm 1995 về bảng giới hạn đô thị và phân loại đường phố tại thị xã, thị trấn trong Tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/QĐ.UB Long Xuyên, ngày 24 tháng 2 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH BẢNG GIỚI HẠN ĐÔ THỊ VÀ PHÂN LOẠI

Ban hành: 24/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

14

Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 07 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 07/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2011

15

Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế phối hợp trong công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG

Ban hành: 18/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

16

Hướng dẫn 134/HD-SXD quy trình nghiệm thu chất lượng thi công trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 134/HD-SXD Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 3 năm 2010 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC QUY TRÌNH NGHIỆM THU CHẤT

Ban hành: 16/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

17

Chỉ thị 134/P4 năm 1955 thi hành thông tư về thể thức tự do đi lại do Bộ trưởng Bộ công an ban hành

BỘ CÔNG AN ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/P4 Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 1955 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ VỀ THỂ THỨC TỰ DO ĐI LẠI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Kính gửi: Các ông Giám đốc Sở Công an Hà Nội, Hải

Ban hành: 05/03/1955

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

18

Nghị quyết số 134-NQ/HĐNN8 về việc ban hành biểu thuế thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch do Hội đồng Nhà nước ban hành

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-NQ/HĐNN8 Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 1989 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU THUẾ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Ban hành: 03/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2007

19

Thông tư 134/2010/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 134/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ LÃI SUẤT TIỀN VAY NGÂN HÀNG ĐỂ MUA TẠM TRỮ LÚA,

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

20

Thông tư 134/2011/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ