Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU 55/TT - BCA QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 101-120 trong 110177 văn bản

101

Thông tư 72/2009/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 126/2008/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do Hạnh phúc --------------- Số: 72/2009/TT-BCA Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CỤ THỂ THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2008/NĐ-CP NGÀY

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

102

Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do Hạnh phúc -------------- Số: 35/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

103

Thông tư 41/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 70/2006/NĐ-CP và 22/2009/NĐ-CP về việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

thời./. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Công thương, Ngoại giao, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; - Các đ/c Thứ trưởng BCA (để chỉ đạo thực hiện);

Ban hành: 04/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

104

Thông tư 09/2005/TT-BC hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2005/NĐ-CP quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng do Bộ Công An ban hành

tại Thông này. 11. Tổ chức thực hiện. 11.1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng và Uỷ ban nhân dân cấp dưới thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng theo quy định của Nghị định số 38, hướng dẫn tại Thông tư này và theo quy định của các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Ban hành: 05/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

105

Thông tư 02/2001/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Công An ban hành

BỘ CÔNG AN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2001/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 02/2001/TT-BCA NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2001/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU

Ban hành: 04/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

106

Thông tư 15/2012/TT-BCA quy định việc đặt hàng, giao kế hoạch hoặc nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH HOẶC GIAO NHIỆM VỤ SẢN

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2012

107

Thông tư 05/2013/TT-BCA bổ sung Thông tư 41/2012/TT-BCA quy định về tổ chức thực hiện dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ Công an

cấu tổ chức của Bộ Công an; Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư bổ sung Khoản 4 vào Điều 5 Thông tư số 41/2012/TT-BCA ngày 11/7/2012 của Bộ Công an quy định về tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ Công an, Điều 1. Bổ sung Khoản 4 vào

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

108

Thông tư 67/2013/TT-BCA quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT, NHẬP CẢNH VÙNG BIÊN GIỚI

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

109

Thông tư 11/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 35/2003/NĐ-CP và 46/2012/NĐ-CP về Luật phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP. b) Đối với các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị thẩm duyệt của chủ đầu hoặc chủ phương tiện; trường hợp ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền;

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

110

Thông tư 04/2014/TT-BCA sửa đổi Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM#11;Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/TT-BCA Hà Nội , ngày 21 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2010/TT-BCA NGÀY 11/10/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ HÀNG NGUY HIỂM Căn

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2014

111

Thông tư 02/2006/TT-BCA hướng dẫn quy trình lập hồ sơ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2006/TT-BCA Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LẬP HỒ SƠ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO THÂN NHÂN CỦA SĨ

Ban hành: 08/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

112

Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch do Bộ Công an - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

giải quyết các vấn đề do hai ngành phối hợp thực hiện, cần có sự trao đổi, thống nhất trước khi quyết định. II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Trách nhiệm của Bộ Công an a. Bộ Công an tham khảo ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2009

113

Thông tư 39/2012/TT-BCA quy định việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 39/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, GIAM GIỮ NGƯỜI BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH Căn cứ

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

114

Thông tư 38/2012/TT-BCA quy định phân công công tác đối với học viên tốt nghiệp, kết thúc khóa học tại học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 38/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP, KẾT THÚC

Ban hành: 29/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2012

115

Thông tư 10/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 90/2010/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

116

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành

cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu ; nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo; - Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các

Ban hành: 21/02/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

117

Thông tư 42/2010/TT-BCA hướng dẫn Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính do Bộ Công an ban hành

tục hành chính quy định tại Điều 16 Quy chế về tạm giữ người theo thủ tục hành chính được thực hiện như sau: 1. Sổ sách theo dõi việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính: ghi những vấn đề có liên quan đến người bị tạm giữ phải được ghi chép đầy đủ vào Sổ theo dõi người bị tạm giữ hành chính (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này).

Ban hành: 04/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

118

Quyết định 1522/QĐ-BCA-V19 năm 2014 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

khai thực hiện Kế hoạch. II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ 1. Phổ biến, quán triệt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 1.1. Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, sinh hoạt chính trị - pháp lý... để phổ biến, quán triệt và triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

119

Thông tư 08/1998/TT-BCA hướng dẫn thi hành Quy chế về trường giáo dưỡng ban hành kèm theo Nghị định 33/CP-1997 do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/1998/TT-BCA Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 08/1998/TT-BCA NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 1998HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ VỀ TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG BAN HÀNH

Ban hành: 03/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

120

Thông tư 75/2011/TT-BCA sửa đổi Điểm 3.1.7 Khoản 3 Điều 7 Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ Công an ban hành

sau: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.1.7 Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe như sau: “3.1.7. Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.” Điều 2. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ