Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU 55/TT - BCA QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 310 văn bản

201

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND về Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Thông tư số  12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

202

Quyết định 876/2006/QĐ-KTNN Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

vệ bí mật Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 71/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật,

Ban hành: 22/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2006

203

Quyết định 963/2007/QĐ-UBND Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

theo quy định tại mục 2 (c) Thông tư số 12/2002/TT-BCA ( A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước. Điều 10. Việc in, sao, chụp tài liệu, vật mang BMNN phải tuân theo các quy định sau đây: 1. Tổ chức ở nơi đảm

Ban hành: 09/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

204

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới; Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tại Văn

Ban hành: 16/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2014

205

Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Hòa Bình

chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 114/TTr-CAT(PV11) ngày

Ban hành: 07/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2014

206

Kế hoạch 2627/KH-UBND năm 2012 thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW và Chương trình 28-CTr/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” do tỉnh Gia Lai ban hành

trật tự. Hợp nhất, kiện toàn các Ban chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết liên tịch, liên ngành có nội dung liên quan đến công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo hướng tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở để hoạt động có hiệu quả. 7. Tập trung xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững

Ban hành: 20/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2015

207

Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2007 về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước do ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33 của Chính phủ để cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và mọi công dân hiểu và thực hiện. 3. Liên hệ kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở đơn vị mình, đánh giá

Ban hành: 11/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

208

Quyết định 4267/QĐ-BCT năm 2013 Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản của cơ quan Bộ Công Thương

2. Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ pháp hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật; Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong ngành Công Thương và các quy định khác về xây dựng và ban hành văn

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

209

Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2014 triển khai Dự án “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2015” trên địa bàn thành phố Hà Nội

tin, nhà văn hóa, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, các đội thông tin lưu động, tổ tuyên truyền văn nghệ, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng. 1.8. Sở pháp: Phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn dân cư; tham gia biên soạn tài liệu

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2014

210

Quyết định 13/2007/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa

33/2002 NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh

Ban hành: 13/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

211

Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Thanh Hóa

Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 06/CATH(PA83) ngày 04 tháng 3 năm 2014, QUYẾT ÐỊNH: Điều 1.

Ban hành: 15/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2014

212

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND quy định về độ mật tài liệu của Ủy ban nhân dân Quận 6 và đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6

phải đề xuất cụ thể độ mật của tài liệu và người có thẩm quyền ký duyệt văn bản chịu trách nhiệm quyết định đóng dấu độ mật và phạm vi ban hành tài liệu. Ngoài ra, đối với các quy định về việc việc soạn thảo, sao chụp, in ấn, giao nhận, vận chuyển, thu hồi, lưu giữ, sử dụng, bảo quản, tiêu huỷ tài liệu mật thực hiện theo Quyết định số

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

213

Quyết định 0161/2005/QĐ-BTM về Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

các lĩnh vực Thương mại. Chương 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ VIỆC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH THƯƠNG MẠI Điều 5. Bảo vệ bí mật trong công tác soạn thảo, sao chụp, in các tài liệu bí mật nhà nước 1. Việc soạn thảo, đánh máy, in, sao chụp các văn bản, hồ sơ, tài liệu ... có nội dung bí mật nhà nước phải được tiến hành đúng trình tự ở nơi

Ban hành: 01/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

214

Quyết định 161/2005/QĐ-BTM về Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chương 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH THƯƠNG MẠI Điều 5. Bảo vệ bí mật trong công tác soạn thảo, sao chụp, in các tài liệu bí mật nhà nước: 1 Việc soạn thảo, đánh máy, in, sao chụp các văn bản, hồ sơ, tài liệu... có nội dung bí mật nhà nước phải được tiến hành đúng trình tự ở nơi đảm bảo bí mật, an toàn do Thủ trưởng

Ban hành: 01/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

215

Quyết định 33/2011/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ Bí mật Nhà nước của tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

định của Thông tư 12/2002/TT-BCA ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an. Điều 11. In, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước 1. Việc soạn thảo, in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước thuộc danh mục các độ mật phải tuân theo quy định sau: a) Người được giao nhiệm vụ soạn thảo, in, sao, chụp tài liệu phải tuân thủ các

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2011

216

Quyết định 513/QĐ-BGTVT năm 2012 về đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các công việc: - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn dốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý đào tạo theo các quy định tại Thông thay thế Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009, số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

Ban hành: 12/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

217

Quyết định 121/2011/QĐ-UBND về Quy định độ mật của tài liệu, vật mang bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Căn cứ Quyết định số 181/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2011

218

Quyết định 19/2005/QĐ-BXD về Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

bản và phạm vi lưu hành trình thủ trưởng đơn vị quyết định. 2. Đối với vật, mẫu vật mang bí mật nhà nước phải có văn bản ghi rõ kèm theo và đóng dấu độ “Mật” vào văn bản này. 3. Các dấu độ mật, thu hồi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước theo mẫu thống nhất quy định tại Thông tư số 06/TT-BNV ngày 28/8/1992 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Ban hành: 29/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

219

Quyết định 31/2006/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo); 2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực

Ban hành: 31/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

220

Báo cáo 1875/BC-BNN-PC năm về công tác pháp 6 tháng đầu năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được chú trọng và thực hiện tốt. - Việc rà soát các văn bản bảo đảm thi hành các quy định về quyền con người tại Hiến pháp đã được triển khai đến các đơn vị theo đúng kế hoạch. Theo đó, các đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tinh thần của

Ban hành: 12/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ