Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU 55/TT - BCA QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 201-220 trong 262 văn bản

201

Quyết định 13/QĐ-HĐQL năm 2008 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do HĐQL Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Căn cứ pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13/9/2002 của Bộ Công an

Ban hành: 06/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2008

202

Quyết định 09/2005/QĐ-UB ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

thực hiện Nghị định số 27/CP; - Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/1998/TTLT-CN-NV ngày 13 tháng 01 năm 1998 của Bộ Công nghiệp - Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý kinh doanh cung ứng vật liệu nổ công nghiệp; - Căn cứ Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP; - Căn cứ Thông tư

Ban hành: 17/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

203

Quyết định 466/QĐ-UBDT năm 2013 Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn trên mạng thông tin trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban DÂn tộc ban hành

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

204

Quyết định 82/2007/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao 62 Thông tư 100/2000/TT-BTC 16/10/2000 Bộ Tài chính Quy định chế

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2007

205

Quyết định 94/QĐ-BTC năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá 67 Thông tư 114/2004/TT-BTC 26/11/2004 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương

Ban hành: 13/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2009

206

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

khu vực nông thôn; Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của liên Bộ: Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp; Theo thẩm định Văn bản QPPL của Sở pháp tại Báo cáo số 136/BC-STP ngày 12/12/2011, Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1633/TTr-SXD

Ban hành: 13/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2013

207

Quyết định 354/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác ngành pháp tỉnh Bình Phước năm 2014

tác hương ước, quy ước. - Tiếp tục nâng cao chất lượng soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật của dự thảo văn bản, chú trọng hơn tới tính khả thi, tính hợp lý của VBQPPL. Phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các sở, ngành và các huyện, thị xã để soạn thảo

Ban hành: 25/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

208

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận 3 và cơ quan chuyên môn thuộc quận do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

tịch số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 06 tháng 5 năm 2002 của Bộ Công an và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2011

209

Quyết định 3306/QĐ-UBND năm 2011 về Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; b) Nghiên cứu, đề xuất Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn thông tư, quyết định của ngành Xây dựng có liên quan đến hoạt động cấp nước đô thị và khu kinh tế trên địa

Ban hành: 07/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2013

210

Chỉ thị 03/2004/CT-UB về tăng cường thực hiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

đề có liên quan đến người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài. Thông qua Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ phối hợp với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn người Việt Nam ở nước ngoài thủ tục xin cấp các loại giấy tờ cần thiết. 1.5- Sở pháp : a) Thực hiện đúng quy định pháp luật các vấn đề về Hộ tịch-Quốc tịch-Lý lịch pháp

Ban hành: 15/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

211

Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở pháp tỉnh Phú Yên

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. - Tờ khai lý lịch, mẫu TP/QT-2010-TKLL ban hành theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch. + Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Ban hành: 10/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2014

212

Báo cáo 197/BC-BTP kết quả công tác pháp 9 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác đến hết năm 2013 do Bộ pháp ban hành

nghị về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định VBQPPL của Bộ pháp nhằm đề xuất các giải pháp ngắn hạn và dài hạn hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, nhân lực triển khai công tác thẩm định. Quy trình soạn thảoban hành VBQPPL ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện cơ bản đúng quy định của

Ban hành: 26/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

213

Quyết định 888/QĐ-UBND về danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện năm 2013 do thành phố Đà Nẵng ban hành

20/9/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Nhà nước đầu xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 4.3.2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng nhà chung cư theo nội dung Công văn số 7280/UBND-QLĐTh ngày 14/9/2012. 4,3,3. Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

214

Quyết định 3425/QĐ-BTP năm 2009 về việc phê duyệt đề án “kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất và tăng cường năng lực của cục trợ giúp pháp lý (giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)” do Bộ trưởng Bộ pháp ban hành

quyền ban hành gần 50 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: 01 Luật, 02 Nghị định, 03 Quyết định, 02 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; 08 Thông tư liên tịch và gần 30 Quyết định, Chỉ thị, Thông của Bộ trưởng. Cục còn tham gia xây dựng nhiều dự án luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định do các đơn vị trong Bộ chủ trì soạn thảo và các văn bản khác do

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

215

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

thức văn bản 1. Thể thức văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 2. Thể thức văn bản hành chính thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

216

Quyết định 59/2013/QĐ-UBND về công tác Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

duyệt xem xét, quyết định. 4. Đánh máy, nhân bản thực hiện như sau: a) Văn bản do đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo phải được đánh máy đúng nguyên văn bản thảo, đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV). Trường hợp phát hiện có sự sai sót hoặc không rõ ràng trong bản thảo thì đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

217

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND về Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

hại thực hiện theo nội dung tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “Quy định về Quản lý chất thải nguy hại”. 6. Quan trắc, giám sát môi trường thực hiện theo đúng nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

218

Báo cáo 2184/BC-BNV năm 2013 tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ Nội vụ ban hành

số điểm Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2013

219

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

bản đến. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính theo quy định tại Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

220

Chỉ thị 006/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

công chức, viên chức trực tiếp soạn thảo văn bản và nhân viên văn thư, lưu trữ nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ để thực hiện đúng quy định của Nhà nước; đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số

Ban hành: 29/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ