Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU 55/TT - BCA QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 201-220 trong 109883 văn bản

201

Thông tư 28/2010/TT-BCA-H41 ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ Nhà nước do Bộ Công an quản lý

và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Thông tư 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ; Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Công an quy định về định mức bảo quản hàng dự trữ nhà nước do Bộ Công an quản lý như sau: Điều 1. Ban hành kèm

Ban hành: 13/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

202

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam do Bộ Tài chính - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

đúng các quy định hiện hành. Điều 7. Tổ chức thực hiện 1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông tư số 07/2007/TTLT/BCA-BQP-BTC, ngày 07/6/2007 của liên Bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính hướng dẫn về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân trong trại giam. 2. Trong quá trình

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2010

203

Thông tư 15/2009/TT-BCA(C11) quy định về cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 15/2009/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH VÀ

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

204

Chỉ thị 02/CT-BCA năm 2012 về công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2012 trong công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

6/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Thông tư số 05/2012/TT-BCA ngày 17/01/2012 của Bộ Công an quy định về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân, Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong Công an

Ban hành: 10/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

205

Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Sau khi có ý kiến của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 4420/LĐTBXH-TCDN ngày 28 tháng 11 năm 2012 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

206

Thông tư 01/2002/TT-BCA(C11) hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an(C11)ban hành

Thông tư liên bộ Giao thông Vận tải - Nội vụ số 223/TT/LB ngày 07-12-1979 được xem xét giải quyết sang tên di chuyển hoặc đổi biển số. 8- Xe lắp ráp tại Việt Nam đã đăng ký từ ngày 19-02-1998 trở về trước nếu có bản sao giấy chứng nhận sản phẩm đầu tiên hoặc bản sao biên bản nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu theo quy định của Bộ Giao thông

Ban hành: 04/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

207

Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

còn nhiều lỗi nặng hoặc có lỗi nghiêm trọng, nếu không khắc phục, sửa chữa trong thời gian do cơ quan kiểm tra quy địnhvẫn tiếp tục sản xuất sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng, gây mất an toàn thực phẩm. 4. Mức phân loại cụ thể đối với từng loại hình Cơ sở theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông 14 và Phụ lục 4

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2011

208

Thông tư 27/2009/TT-BCA(C11) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

chính thì được khám phương tiện vận tải, đồ vật và khám người theo thủ tục hành chính; khi tiến hành khám phải thực hiện đúng các quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. b) Kiểm soát thông qua các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ - Khi đã ghi nhận hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

209

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định về Quy chế quản lý kho vật chứng do Bộ Công an ban hành

Công báo và đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ); - Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an; - Lưu: VT, V19. XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT BỘ TRƯỞNG Đại tướng Trần Đại Quang [1] Nghị định số 70/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 15/08/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

210

Chỉ thị 03/CT-BCA-V11 năm 2012 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

trong Công an nhân dân. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế huy động tiềm lực phát triển hậu cần, kỹ thuật; tiêu chuẩn định mức, quy hoạch, kế hoạch về hậu cần - kỹ thuật để thực hiện thống nhất. Tăng cường công tác quản lý dự án đầu ; tổ chức rà soát sắp xếp lại các dự án theo thứ tự ưu tiên và phù hợp với khả năng ngân sách; khắc phục tình trạng đầu

Ban hành: 10/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

211

Quyết định 170/2008/QĐ-BCA(X11) quy định nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương và các trường Công an nhân dân đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an; Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng an ninh; Căn cứ Thông tư liên tịch số 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2007 của các Bộ Quốc phòng, Công an,

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2008

212

Thông tư 15/2003/TT-BCA(V19) hướng dẫn hoạt động hỗ trợ pháp của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ pháp thuộc Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

tạm giữ, trại tạm giam thuộc Công an nhân dân thực hiện theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam. Việc quản lý kho vật chứng thuộc Công an nhân dân thực hiện theo Thông tư số 06/2003/TT-BCA(V19) ngày 12/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý kho

Ban hành: 10/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

213

Quyết định 497/UB-QĐ năm 1995 qui trình soạn thảoban hành văn bản pháp qui tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 497/UB-QĐ Lạng Sơn, ngày 6 tháng 6 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUI TRÌNH SOẠN THẢOBAN HÀNH VĂN BẢN

Ban hành: 06/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

214

Thông tư 76/2011/TT-BCA quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/2011/TT-BCA Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG

Ban hành: 22/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

215

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA quy định phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự do Bộ pháp - Bộ Công an ban hành

BỘ PHÁP - BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/2012/TTLT-BTP-BCA Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC PHỐI HỢP

Ban hành: 30/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2012

216

Quyết định 146/2004/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

thao chưa công bố; 8. Hồ sơ cán bộ lãnh đạo từ cấp vụ và tương đương trở lên của ngành Thể dục thể thao; các tài liệu liên quan đến vấn đề chính trị nội bộ của ngành Thể dục thể thao chưa công bố; 9. Tài liệu về thiết kế mạng máy tính, cơ sở dữ liệu nội bộ ngành Thể dục thể thao; khóa mã, mật khẩu, quy ước về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin

Ban hành: 17/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

217

Thông tư liên bộ 55-TT-LB-VP năm 1963 về việc cho vay xây dựng đồng muối mới do Bộ Công nghiệp nhẹ - Ngân hàng Nhà nước ban hành

đúng hạn và sòng phẳng. Trên đây là những quy định chung về chính sách, biện pháp và trách nhiệm giữa hai ngành trong việc cho vay xây dựng đồng muối mới. Đối với đồng muối cũ sẽ căn cứ vào những thể lệ biện pháp sẵn có của Ngân hàng để thi hành. Những điểm nào trong các văn bản trước đây trái với thông tư này đều bãi bỏ. K.T. BỘ

Ban hành: 30/01/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

218

Thông tư 22/2007/TT-BCA hướng dẫn việc thông báo đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập của người có hành vi vi phạm hành chính về trật , an toàn giao thông do Bộ Công an ban hành

hợp. 3. Phương pháp thông báo a) Việc thông báo người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông được thực hiện bằng văn bản theo mẫu kèm theo Thông tư này. b) Việc thông báo và gửi thông báo đó đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập của người vi phạm được thực hiện ngay sau khi ra quyết định xử phạt. 4.

Ban hành: 12/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

219

Hướng dẫn 11/HD-BCA lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2013 do Bộ Công an ban hành

tháng 9 năm 2011, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 63/2011/TT-BCA quy định các loại biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án hình sự, trong đó có các biểu mẫu về công tác đặc xá (từ biểu mẫu PT61 đến PT70). Để thống nhất trong việc lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá, Bộ Công an hướng dẫn lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2013 như sau:

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

220

Kế hoạch 216/KH-BCA-C61 về năm an toàn giao thông - 2012 trong lực lượng công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

36/TT-BCA quy định về đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, sửa đổi các quy định về thời gian cấp lại đăng ký, biển số xe đảm bảo chặt chẽ; quy định gia hạn đối với đăng ký xe nhằm quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - Tham mưu cho Bộ phối hợp với Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch quy định về việc

Ban hành: 06/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ