Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU 55/TT - BCA QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 201-220 trong 119052 văn bản

201

Thông tư 54/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 97/2006/NĐ-CP và 15/2009/NĐ-CP quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do Hạnh phúc -------------- Số: 54/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

202

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA hướng dẫn Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Công an ban hành

nhiệm vụ; xây dựng quy chế làm việc, cơ chế phối hợp và mối quan hệ của các ban, ngành, đoàn thể; bố trí cán bộ, cơ sở vật chất, kinh phí bảo đảm cho công tác cai nghiện tại gia đình và tại cộng đồng, đặc biệt là ở cấp xã. 2. Tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn điều trị nghiện ma túy và dự phòng tái nghiện cho đội

Ban hành: 10/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2012

203

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Thương binh và Xã hội và các cơ quan hữu quan quy định cụ thể về thủ tục tuyển chọn sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc vào Công an nhân dân. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho Bộ Công an thực hiện việc tuyển chọn sinh viên, học viên xuất sắc theo yêu cầu. 3. Việc tuyển chọn sĩ quan, hạ sĩ quan được đào tạo

Ban hành: 07/04/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2014

204

Thông tư 41/2011/TT-BCA hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào do Bộ Công an ban hành

chức in các mẫu TK7, N24 và N25 ban hành kèm theo Thông tư này để cấp cho người có nhu cầu cấp giấy thông hành biên giới hoặc giấy phép. Điều 9. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2011 và thay thế Thông tư số 10/1999/TT-BCA ngày 28/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông

Ban hành: 29/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

205

Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA năm 2013 phối hợp thực hiện việc tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Công an ban hành

- Tổ chức lực lượng phối hợp TTKS, xử lý hành vi vi phạm chở quá trọng tải. - Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ; các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải hàng hóa trên đường bộ. 2. Lực lượng phối hợp thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

206

Thông tư 08/2003/TT-BCA hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định 58/2001/NĐ-CP do Bộ Công An ban hành

dấu có nhiều từthể được khắc tắt, cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu phải có văn bản đề nghị về việc khắc tắt chữ trong con dấu và phải được cơ quan Công an thống nhất đồng ý ghi trogn giấy phép khắc dấu. 3. Việc khắc chữ nước ngoài trong con dấu phải thực hiện đúng điểm 5.2 mục 5 phần I Thông tư liên tịch số 07/2002/TT-LT ngày 6/5/2002

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

207

Quyết định 1872/2006/QĐ-BCA(V19) Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

quan đến lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự được giao chủ trì soạn thảo. Điều 27. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật 1. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản áp dụng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 161/2005/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5

Ban hành: 24/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2006

208

Thông tư 05/2006/TT-BCA-C11 hướng dẫn Quyết định 14/2000/QĐ-TTg quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe cảnh sát giao thông dẫn đường do Bộ Công an ban hành

chỉ đạo Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện dẫn các đoàn theo đúng quy định tại Thông tư này và chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt. 5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 10/2000/TT-BCA(C11) ngày 04/7/2000 của Bộ Công an.

Ban hành: 09/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

209

Thông tư 24/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

dẫn tại Thông tư này do ngân sách nhà nước bảo đảm và được thực hiện theo hướng dẫn của Cục Tài chính. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu trong Công an nhân dân, kinh phí đảm bảo chi trả phụ cấp công vụ (nếu có) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BCA ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công an quy định chế độ

Ban hành: 02/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2012

210

Thông tư 55/2003/TT-BTC sửa đổi Thông tư 28/2000/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

góp vốn (bản sao có công chứng nhà nước). - Quyết định của hợp tác xã hoàn trả vốn bằng tài sản cho xã viên ra khỏi hợp tác xã (bản sao có công chứng nhà nước). - Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản do hợp tác xã đứng tên. III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy

Ban hành: 04/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

211

Thông tư 68/2013/TT-BCA hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

đơn vị, cá nhân sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh hoặc văn bản ghi nội dung khiếu nại (sau đây gọi chung là đơn) từ các nguồn quy định tại Khoản 1 Điều này phải vào sổ và nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính để quản lý, theo dõi; phải đóng dấu “Đến” và ghi rõ ngày nhận đơn. Cán bộ xử lý hoặc người có thẩm quyền giải

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

212

Thông tư 57/2012/TT-BCA hướng dẫn việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy mẫu chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH VIỆC NHẬP KHẨU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TIÊU HỦY

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2012

213

Thông tư 31/2009/TT-BCA(C11) về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký phương tiện và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11)); thời hạn duyệt, ký tối đa không quá 3 ngày làm việc; - Trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ xe đối với những trường hợp không duyệt, ký các giấy tờ về đăng ký xe theo quy định tại Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11). b. Trách nhiệm của Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 25/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2009

214

Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11 về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công An ban hành

tải - Nội vụ số 223/TT/LB ngày 07/12/1979, nay dược giải quyết sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số. 9. Xe lắp ráp tại Việt Nam đã đăng ký từ ngày 19/02/1998 trở về trước, nếu có bản sao giấy chứng nhận sản phẩm đầu tiên hoặc bản sao biên bản nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, thì được giải quyết

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

215

Thông tư 15/2000/TT-BCA(C11) hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đăng ký, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

thông số kỹ thuật thì phải có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp thay máy (blốk), không phải chịu lệ phí trước bạ theo quy định. 2.3.3- Đối với xe thay tổng thành sản xuất trong nước: - Đăng ký xe; - Chứng từ bán tổng thành của cơ sở sản xuất; -

Ban hành: 08/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

216

Thông tư 02/1999/TT-BCA(C11) hướng dẫn Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do Hạnh phúc -------- Số: 02/1999/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 1999 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẢM BẢO

Ban hành: 10/02/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2011

217

Thông tư liên bộ 97/1999/TTLB-BTC-BCA hướng dẫn nội dung chi và quản lý kinh phí chương trình hành động phòng, chống ma tuý năm 1998-2000 do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

các chế độ, quy định hiện hành. Các hội nghị tổ chức trong nước thực hiện chi tiêu theo quy định tại Thông tư số 93/1998/TT-BTC ngày 30/06/1998 của Bộ Tài chính: quy định chế độ chi tiêu hội nghị. Việc thanh toán tiền ăn, tiền thuê phòng ngủ, tiền mua tàu, xe, máy bay, phụ cấp công tác phí.... thực hiện theo quy định tại Thông tư số

Ban hành: 14/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

218

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam do Bộ Tài chính - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

đúng các quy định hiện hành. Điều 7. Tổ chức thực hiện 1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông tư số 07/2007/TTLT/BCA-BQP-BTC, ngày 07/6/2007 của liên Bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính hướng dẫn về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân trong trại giam. 2. Trong quá trình

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2010

219

Thông tư 28/2010/TT-BCA-H41 ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ Nhà nước do Bộ Công an quản lý

và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Thông tư 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ; Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Công an quy định về định mức bảo quản hàng dự trữ nhà nước do Bộ Công an quản lý như sau: Điều 1. Ban hành kèm

Ban hành: 13/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

220

Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

còn nhiều lỗi nặng hoặc có lỗi nghiêm trọng, nếu không khắc phục, sửa chữa trong thời gian do cơ quan kiểm tra quy địnhvẫn tiếp tục sản xuất sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng, gây mất an toàn thực phẩm. 4. Mức phân loại cụ thể đối với từng loại hình Cơ sở theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông 14 và Phụ lục 4

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ