Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THONG TU 55 QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 124 công văn

1

Công văn 55/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

chức, viên chức từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. d) Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ phụ cấp trách nhiệm, độc hại cho công chức, viên chức văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành. 2. Về xây dựng, ban hành văn bản a) Xây dựng, ban hành và sửa đổi, bổ sung văn bản Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật, các văn

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

2

Công văn 4129/VPCP-HC hướng dẫn Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

quân hàm trước tên người ký, trừ những văn bản thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. 3. Về mẫu chữ soạn thảo văn bản (Phụ lục IV): Việc sử dụng các phông chữ .VnTime và .VnTimeH trong Thông tư 55 chỉ mang tính chất minh họa. Căn cứ khoản 3 và khoản 4 mục I của Thông tư 55, văn bản được soạn thảo trên máy vi tính

Ban hành: 26/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2010

3

Công văn số 248/CP-PC ngày 23/02/2004 của Chính phủ về việc đôn đốc soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật

quan chủ trì soạn thảo phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 4. Từ nay, trong quá trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua các dự án luật, pháp lệnh, các ban soạn thảo phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và lĩnh hội những tưởng chỉ đạo trong việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết và hướng

Ban hành: 23/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

4

Công văn 5028/TCT-CS thực hiện Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Chính phủ Nghị định hướng thi hành Nghị quyết, đồng thời đang nghiên cứu soạn thảo, ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011 đến năm 2020. Trong thời gian chưa có Nghị địnhThông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nêu trên, Tổng cục Thuế đề

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2010

5

Công văn 3260/BNN-PC thẩm định dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn về phương pháp tính giá và trình tự, thủ tục lập phương án giá sản phẩm giống gốc vật nuôi theo phương thức đặt hàng sử dụng bằng nguồn ngân sách Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

pháp luật Nội dung của dự thảo văn bản phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn và phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan. 3. Về trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản Vềbản, đơn vị chủ trì soạn thảo đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục soạn thảo theo quy định. Trong quá trình soạn

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

6

Công văn số 2635/BVHTTDL-TCTDTT về tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính và huấn luyện viên cao cấp năm 2009 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

, Trường nghiệp vụ TDTT). - Đánh giá xu thế phát triển thành tích thể thao của Việt Nam (theo môn chuyên sâu) và hệ thống tuyển chọn và đào tạo vận động viên của tỉnh, thành, ngành (theo môn chuyên sâu). - Kinh nghiệm của bản thân trong công tác huấn luyện. 5.2.3. Môn tin học:  nội dung bao gồm các kiến thức về hệ điều hành WINDOWS, sử

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2009

7

Công văn 4906/BTP-VP về áp dụng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong cơ quan Bộ pháp do Bộ pháp ban hành

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2011 (thay thế phần quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản tại Thông tư liên tịch số

Ban hành: 18/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2011

8

Công văn 568/BXD-KHCN chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ ngành Xây dựng năm 2012 do Bộ Xây dựng ban hành

chức hội thảo Khoa học công nghệ ngành XD năm 2012 vào ngày 28/6/2012. Ban Tổ chức Hội thảo đã được thành lập theo Quyết định số 324/QĐ-BXD ngày 6/4/2012. Để triển khai Hội thảo trên, Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị thực hiện các công việc theo kế hoạch tổng thể (như phụ lục 1 đính kèm văn bản này); Đồng thời nhằm phân tích, đánh giá toàn diện

Ban hành: 11/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

9

Công văn 379/BTP-VĐCXDPL năm 2015 về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Bộ pháp ban hành

Đã trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành. BNNPTNT 14. Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa Đang soạn thảo Đang soạn thảo dự thảo Thông tư BNNPTNT và BTNMT 15. Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc

Ban hành: 05/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

10

Công văn 3069/BTP-PLDSKT thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP, Nghị định 83/2009/NĐ-CP, Nghị định 08/2005/NĐ-CP, Nghị định 02/2006/NĐ-CP, Nghị định 153/2007/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Bộ pháp ban hành

thêm cụm từ: “đối với cá nhân thì phải có Thẻ thẩm định về giá” cho đúng tinh thần Nghị quyết số 55. b) Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung biểu mẫu: “Đơn đề nghị cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản” theo quy định tại mục A phần III của Nghị quyết số 55. VI. VỀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN. 1. Dự thảo Nghị định đã được cơ quan

Ban hành: 27/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2011

11

Công văn 602/BKHĐT-TCTK về kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong Quyết định này Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu (Tổng cục Thống kê) làm đầu mối tổ chức thực hiện Chiến lược; xây dựng, ban hành và chỉ đạo Kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động của Chiến lược. Ngày 13 tháng 12 năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu đã có Công văn số 8570/BKHĐT-TCTK

Ban hành: 09/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

12

Công văn 2160/TCT-VP thực hiện thống nhất kỹ thuật trình bày văn bản do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; công văn số 6815/BTC-VP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính v/v thực hiện thống nhất kỹ thuật trình bày

Ban hành: 07/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

13

Công văn 6815/BTC-VP thực hiện thống nhất kỹ thuật trình bày văn bản do Bộ Tài chính ban hành

triệt và tổ chức thực hiện tốt những quy định trong Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP và những nội dung hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật trình bày văn bản dưới đây: 1. Quốc hiệu - Dòng chữ trên: "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng, đậm. - Dòng chữ dưới: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Ban hành: 06/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2012

14

Công văn 473/UBND-NC về việc hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân từng cấp. Đồng thời nghiên cứu Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ ngày 06/5/2005 để thực hiện đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 2. Đối với việc soạn thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị: a) Khi được

Ban hành: 24/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 04/05/2007

Cập nhật: 20/09/2012

15

Công văn 5342/BTP-VĐCXDPL năm 2014 xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của Bộ pháp

3. Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ Đang soạn thảo Ngày 11/12/2014, Bộ đã đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử để xin ý kiến các cơ

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

16

Công văn số 302/TCTK-VP của Tổng cục Thốngvề việc thực hiện Chương trình hành động định hướng chiến lược ngành TK

bản hướng dẩn thi hành Luật kịp thời, đồng bộ với Luật Thống kê - Xây dựng chương trình phổ biến các văn bản pháp luật về thống kê, triển khai việc thực hiện luật và các văn bản pháp quy được ban hành, nhanh chóng đưa luật thống kê vào cuộc sống. Tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra thống kê theo kế hoạch từng năm nhằm đảm bảo pháp

Ban hành: 02/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Công văn 1004/BNN-CN năm 2014 góp ý kiến dự thảo Quyết định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2014-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thỏa đáng. Để chăn nuôi nông hộ nâng cao được hiệu quả chăn nuôi, giảm thiểu tổn thương khi chúng ta tham gia hội nhập toàn diện với khu vực và thế giới, rất cần có một chính sách của Nhà nước tạo nguồn lực hỗ trợ và làm đòn bẩy cho phương thức chăn nuôi này trong thời gian nhất định. Thực hiện Chương trình, Kế hoạch xây dựng văn bản quy

Ban hành: 24/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2014

18

Công văn số 3510/TCHQ-CNTT ngày 29/07/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thông báo thương nhân giải thể, thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK

X. Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, hoặc 6/7/2004 66 0302854495 Cty Đào tạo Công nghệ Thông tin và Quản trị Kinh doanh Singapore SIN VIET INFORMATICS LTD 664 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TPHCM 4/6/2004 67 0302960292 Cty TNHH Thể thao và Gôn Truyền Thống GAND BIGWIN CO., LTD

Ban hành: 29/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

19

Công văn 610/VPCP-HC thực hiện thủ tục trình giải quyết định công việc do Văn phòng Chính phủ ban hành

thư và Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT – BNV – VPCP, ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Văn bản trình chỉ gửi một địa chỉ duy nhất đến người có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nêu trong tờ trình (nếu muốn gửi các địa chỉ khác để báo cáo hoặc để biết thì ghi vào

Ban hành: 25/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

20

Công văn số 9772/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2008 – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

văn bản pháp quy của Nhà nước về CNTT đối với giáo dục và đào tạo. Các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục có thể tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành về CNTT tại trang web http://vanban.moet.gov.vn, chuyên mục CNTT. Các Sở GDĐT tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến cán bộ và giáo viên

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ