Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 9261:2012 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 623 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997) về Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9261:2012 ISO 1803:1997 XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - DUNG SAI - CÁCH THỂ HIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC - NGUYÊN TẮC VÀ THUẬT NGỮ Building construction - Tolerances-Expression of dimensional accuracy- Principles and terminology Lời nói đầu TCVN 9261: 2012 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8988:2012 về Vi sinh vật trong thực phẩm - Phương pháp định lượng Vibrio parahaemolyticus

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8988 : 2012 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM – PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS Microbiology of foodstuffs – Enumeration of Vibrio parahaemolyticus Lời nói đầu TCVN 8898 : 2012 do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4252:2012 về Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4252:2012 QUY TRÌNH LẬP THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG Procedures for formulation of the building organization design and the building works design Lời nói đầu TCVN 4252:2012 được soát xét từ TCVN 4252:1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3218:2012 về Chè - Xác định các chỉ tiêu cảm quan bằng phương pháp cho điểm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3218 : 2012 CHÈ - XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CẢM QUAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHO ĐIỂM Tea - Sensory analysis by presenting mark Lời nói đầu TCVN 3218:2012 thay thế TCVN 3218:1993; TCVN 3218:2012 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9321:2012 về Máy làm đất - Phương pháp xác định trọng tâm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9321 : 2012 MÁY LÀM ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM Earth-moving machinery - Method for locating the centre of gravity Lời nói đầu TCVN 9321:2012 được soát xét từ TCXD 242:2000 theo ISO 5005:1977 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Điểm

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9463:2012 (ASTM D 5468 - 02) về Chất thải rắn - Phương pháp xác định năng lượng tỏa nhiệt toàn phần và tổng lượng tro của các vật liệu thải

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9463:2012 ASTM D 5468 - 02 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT TOÀN PHẦN VÀ TỔNG LƯỢNG TRO CỦA CÁC VẬT LIỆU THẢI Standard test method for gross calorific and ash value of waste materials Lời nói đầu TCVN 9463:2012 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9462:2012 (ASTM D5284-09) về chất thải rắn - Phương pháp chiết lần lượt theo mẻ bằng dung dịch axit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9462:2012 ASTM D5284-09 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LẦN LƯỢT THEO MẺ BẰNG DUNG DỊCH AXIT Standard test method for sequential bach extraction of waste with acidic extraction fluid Lời nói đầu TCVN 9462:2012 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9465:2012 (ASTM D 5839-96) về Chất thải rắn - Phương pháp phân tích nguyên tố ở lượng vết của nhiên liệu thải nguy hại bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9465:2012 ASTM D 5839-96 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ Ở LƯỢNG VẾT CỦA NHIÊN LIỆU THẢI NGUY HẠI BẰNG PHỔ HUỲNH QUANG TÁN XẠ NĂNG LƯỢNG TIA X Standard test method for trace element analysis of hazardous waste fuel by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9464:2012 (ASTM D 6010-96) về Chất thải rắn - Phương pháp chiết các hợp chất hữu cơ từ các vật liệu rắn bằng dung môi trong bình kín với năng lượng vi sóng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9464:2012 ASTM D 6010-96 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP CHIẾT CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TỪ CÁC VẬT LIỆU RẮN BẰNG DUNG MÔI TRONG BÌNH KÍN VỚI NĂNG LƯỢNG VI SÓNG Standard practice for closed vessel microwave solvent extraction of organic compounds from solid matrices Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9467:2012 (ASTM D6982-09) về Chất thải rắn - Phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới- điểm (mạng lưới)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9467:2012 ASTM D6982-09 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ĐIỂM NÓNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH TÌM KIẾM LƯỚI-ĐIỂM (MẠNG LƯỚI) Standard practice for detecting hot spots using point-net (grid) search patterns Lời nói đầu TCVN 9467:2012 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9466:2012 (ASTM D6009-12) về Chất thải rắn - Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9466:2012 ASTM D6009-12 CHẤT THẢI RẮN - HƯỚNG DẪN LẤY MẪU TỪ ĐỐNG CHẤT THẢI Standard guide for sampling waste piles Lời nói đầu TCVN 9466:2012 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D6009-12 Standard guide for sampling waste piles với sự cho phép của

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9488:2012 về xi măng đóng rắn nhanh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9488:2012 XI MĂNG ĐÓNG RẮN NHANH Rapid hardening hydraulic cement Lời nói đầu TCVN 9488:2012 được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM C1600/C1600M - 08 Standard Specification for Rapid Hardening Hydraulic Cement (Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật cho xi măng đóng rất nhanh). TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9487:2012 về Quy trình điều tra, lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9487 : 2012 QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, LẬP BẢN ĐỒ ĐẤT TỶ LỆ TRUNG BÌNH VÀ LỚN Intructrion for soil investigation and mapping at medium and large scales Lời nói đầu TCVN 9487:2012 được chuyển đổi từ 10 TCN 68 - 84 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9489:2012 (ASTM C1383 - 04) về bê tông - Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9489 : 2012 ASTM C1383 - 04 BÊ TÔNG - XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY CỦA KẾT CẤU DẠNG BẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ XUNG VA ĐẬP Standard Test Method for Measuring the P-Wave Speed and the Thickness of Concrete Plates Using the Impact-Echo Method Lời nói đầu TCVN 9489:2012 được xây dựng trên cơ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9491:2012 (ASTM C1583/C1583M - 04) về Bê tông - Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9491:2012 ASTM C1583/C1583M - 04 BÊ TÔNG - XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KÉO BỀ MẶT VÀ CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH BẰNG KÉO TRỰC TIẾP (PHƯƠNG PHÁP KÉO ĐỨT) Standard test method for tensile strength of concrete surfaces and the bond strength or tensile strength of concrete repair and overlay materials by direct

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9492:2012 (ASTM C1556 - 11a) về Bê tông - Xác định hệ số khuếch tán clorua biểu kiến theo chiều sâu khuếch tán

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9492 : 2012 ASTM C1556 - 11a BÊ TÔNG - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CLORUA BIỂU KIẾN THEO CHIỀU SÂU KHUẾCH TÁN Standard test method for determining the apparent chloride diffusion coefficient of cementitious mixtures by bulk diffusion Lời nói đầu TCVN 9492:2012 được xây dựng trên cơ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9494:2012 (ISO 17556:2012)về Chất dẻo - Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của vật liệu chất dẻo trong đất bằng cách đo nhu cầu oxy trong hô hấp kế (respirometer) hoặc đo lượng cacbon dioxit sinh ra

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9494 : 2012 ISO 17556:2005 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HIẾU KHÍ HOÀN TOÀN CỦA VẬT LIỆU CHẤT DẺO TRONG ĐẤT BẰNG CÁCH ĐO NHU CẦU OXY TRONG HÔ HẤP KẾ (RESPIROMETER) HOẶC ĐO LƯỜNG CACBON DIOXIT SINH RA Plastics - Determination of the ultimate aerobic biodegradability

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9508:2012 về Màn hình máy tính - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9508:2012 MÀN HÌNH MÁY TÍNH - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Computer Monitors - Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 9508:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9509:2012 về Máy in - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9509 : 2012 MÁY IN - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Printers - Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 9509:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MÁY IN -

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9510:2012 về Máy photocopy - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9510 : 2012 MÁY PHOTOCOPY - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Copiers - Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 9510:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MÁY

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status