Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 9385: 2012 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 7567 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9385:2012 về chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9385:2012 BS 6651:1999 CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG Protection of structures against lightning - Guide for design, inspection and maintenance Lời nói đầu TCVN 9385:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 46:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

và độ cao thích hợp. e) Hệ thống chống sét phải được lắp đặt  trên đỉnh của cấu trúc nhà và có dây tiếp đất. Tính toán hệ thống chống sét tuân phải tuân thủ các quy định trong TCVN 9385 : 2012. 7.4 Yêu cầu thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông và hệ thống kỹ thuật khác 7.4.1 Phải thiết kế  đồng

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9211:2012 về Chợ -Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 8052-1 : 2009, Tấm lợp bi tum dạng sóng - Phần 1 - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 8053 : 2009, Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt TCVN 9385 : 20121), Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống TCVN 9386-1 : 2012 1), Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 1. Quy định

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9370:2012 về Trâu giống - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9370:2012 TRÂU GIỐNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Breeding buffaloes – Technical requirements Lời nói đầu TCVN 9370:2012 do Viện Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TRÂU GIỐNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Breeding buffaloes –

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9371:2012 về Ngựa giống - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9371 : 2012 NGỰA GIỐNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Breeding horses – Technical requirements Lời nói đầu TCVN 9371 : 2012 do Viện Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NGỰA GIỐNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Breeding horses –

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9275:2012 về Màng biển báo phản quang – Phương pháp xác định hệ số phản quang dùng cấu hình đồng phẳng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9275 : 2012 ASTM E 810: 2008 MÀNG BIỂN BÁO PHẢN QUANG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHẢN QUANG DÙNG CẤU HÌNH ĐỒNG PHẲNG Standard Test Method for Coefficient of Retroreflection of Retroreflection Sheeting Utilizing the Colanar Geometry Lời nói đầu TCVN 9275:2012 do Viện Khoa

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9283:2012 về Phân bón - Xác định molipden và sắt tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9283:2012 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH MOLIPDEN VÀ SẮT TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers – Determination of total molipdenum and iron by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 9283:2012 được chuyển đổi từ 10TCN 632-1999 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9284:2012 về Phân bón - Xác định Canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

#21;TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9284:2012 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH CANXI TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers – Determination of total calcium by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 9284:2012 được chuyển đổi từ 10TCN 657-2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9285:2012 về Phân bón - Xác định Magie tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9285:2012 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH MAGIE TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers – Determination of total magnesium by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 9285:2012 được chuyển đổi từ 10TCN 658-2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9286:2012 về Phân bón - Xác định đồng tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9286:2012 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH ĐỒNG TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers – Determination of total copper by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 9286 : 2012 được chuyển đổi từ 10 TCN 659-2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9287:2012 về Phân bón - Xác định Coban tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

#21;TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9287 : 2012 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH COBAN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers – Determination of total cobalt by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 9287:2012 được chuyển đổi từ 10TCN 811-2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9290:2012 về Phân bón - Xác định chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9290:2012 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH CHÌ TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA VÀ NHIỆT ĐIỆN (KHÔNG NGỌN LỬA) Fertilizers - Determination of total lead by flame and electrothermal atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 9290:2012 được chuyển đổi từ 10TCN 813-2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9296:2012 về Phân bón - Phương pháp xác định lưu huỳnh tổng số bằng phương pháp khối lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9296 : 2012 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH TỔNG SỐ PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Fertilizers – Method for determination of total sulfur – Gravimetric method Lời nói đầu TCVN 9296 : 2012 được chuyển đổi từ 10 TCN 363 - 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 điều 7 Nghị

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9150:2012 về Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9150 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CẦU MÁNG VỎ MỎNG XI MĂNG LƯỚI THÉP - YÊU CẦU THIẾT KẾ Hydraulic structures – Thin shell reinforce cement cannal bridge - Requirements for design Lời nói đầu TCVN 9150 : 2012 Công trình thủy lợi - Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép - Yêu cầu thiết kế,

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9157:2012 về Công trình thủy lợi - Giếng giảm áp - Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9157 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - GIẾNG GIẢM ÁP - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ KIỂM TRA NGHIỆM THU Hydraulic structures - Pressure relief well - Requirements of installation and test for acceptance Lời nói đầu TCVN 9157 : 2012 Công trình thủy lợi - Giếng giảm áp - Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu, được chuyển đổi từ 14TCN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9158:2012 về Công trình thủy lợi - Công trình tháo nước - Phương pháp tính toán khí thực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9158: 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÔNG TRÌNH THÁO NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN KHÍ THỰC Hydraulic structures - Discharge structures - Calculation method for cavitation Lời nói đầu TCVN 9158: 2012 Công trình thủy lợi - Công trình tháo nước - Phương pháp tính toán khí thực, được chuyển

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9160:2012 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9160 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ - DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG Hydraulic structures - Technical requirements for design of disversion channel in construction Lời nói đầu TCVN 9160 : 2012 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng, được chuyển đổi từ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9161:2012 về Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9161: 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KHOAN NỔ MÌN ĐÀO ĐÁ - PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Hydraulic structures - Drilling blast holes - Methods in design, construction and acceptance Lời nói đầu TCVN 9161: 2012 Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu, được chuyển

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9170:2012 về Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9170 : 2012 HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU KỸ THUẬT TƯỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN MƯA Irrigation and drainage system - Technical requirements for spray irrigation method Lời nói đầu TCVN 9170 : 2012 Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa, được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài khoa học

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2012 về Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9250 : 2012 TRUNG TÂM DỮ LIỆU - YÊU CẦU VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Data centers. Telecommunications technical infrastructure requirement Lời nói đầu TCVN 9250 : 2012 được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn TIA-942 (2005) - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers. TCVN 9250 : 2012 do Vụ Khoa học và Công

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ