Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 9257 : 2012 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 37167 văn bản

1

Quyết định 3132/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc công bố 2 tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7723 : 2007 và TCVN 7724 : 2007 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 02 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây: 1. TCVN 7723 : 2007 (ISO 14403 : 2002) Chất lượng nước – Xác định cyanua tổng số và cyanua tự do bằng phân tích dòng chảy

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

2

Quyết định 3264/QĐ-BKHCN năm 2007 công bố 2 tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7078-2 : 2007 và TCVN 7840 : 2007 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN 7078-2 : 2007 (ISO 7503-2 : 1988) An toàn bức xạ - Đánh giá nhiễm xạ bề mặt - Phần 2: Nhiễm xạ triti trên bề mặt 2. TCVN 7840 : 2007 (ISO 2885 : 1976) Vật liệu phóng xạ - Bao bì - Thử nghiệm rò rỉ chất phóng xạ và rò rỉ bức xạ Điều 2. Quyết

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

3

Quyết định 3131/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc công bố 2 tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7725 : 2007 và TCVN 7726 : 2007 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 02 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây: 1. TCVN 7725 : 2007 Không khí xung quanh – Xác định cacbon monoxit – Phương pháp đo phổ hồng ngoại không phân tán

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

4

Quyết định 3199/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ 2 tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7006 : 2002 và TCVN 7010 : 2002 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy bỏ 02 tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 7006 : 2002 (ISO 7767 : 1997) Máy theo dõi ô xy để giám sát khí thở của bệnh nhân – Yêu cầu an toàn 2.

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

5

Quyết định 1669/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ 3 tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6131-1 : 1996 TCVN ISO/IEC17025 : 2001 TCVN 6968 : 2001 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Hủy bỏ 03 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1 TCVN 6131-1 : 1996 ISO 10012-1 : 1992 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn lập kế hoạch chất lượng

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

6

Quyết định 3137/QĐ-BKHCN năm 2007 công bố 3 tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3974 : 2007 ; TCVN 2080 : 2007 ; TCVN 4888 : 2007 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 03 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây: 1. TCVN 3974 : 2007 (Codex stan 150-1985 Rev.1 – 1997. Amd 1 – 1999, Amd 2 – 2001) Muối thực phẩm

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

7

Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian 57. TCVN 9256 : 2012 Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật: Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ 58. TCVN 9257 : 2012

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

8

Quyết định 1672/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ 2 tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6702:2000 và TCVN 3180 : 79 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2 TCVN 3180 : 79 Nhiên liệu điêzen - Xác định trị số xêtan bằng phương pháp trùng sáng Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

9

Quyết định 1671/QĐ-BKHCN năm 2007 công bố 2 tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6702:2007 và TCVN 3180 : 2007 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2 TCVN 3180 : 2007 (ASTM D 4737-04) Nhiên liệu điêzen - Phương pháp tính toán chỉ số xêtan bằng phương trình bốn biến số Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

10

Thông tư 13/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc nổ Anfo do Bộ Công thương ban hành

Lưu: VT, KHCN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hải Nam QCVN 04 : 2012/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THUỐC NỔ ANFO National Technical Regulations on ANFO explosives Lời nói đầu QCVN 04 : 2012/BCT do Vụ Khoa học và Công nghệ soạn thảo, trình

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

11

Thông tư 11/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc an toàn cho mỏ hầm lò có khí Mêtan (AH1) do Bộ Công thương ban hành

Khối lượng riêng, g/cm3 0,95 ¸ 1,1 - 3 Sức nén trụ chì, mm ³ 10 TCVN 6421 : 1998 4 Tốc độ nổ, m/s ³ 2.500 TCVN 6422 : 1998 5 Khả năng sinh

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

12

Quyết định 3244/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam về Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt (TCVN 6069 : 1995) do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy bỏ 01 tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 6069

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

13

Quyết định 18/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 318 : 2004 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 18/2004/QĐ-BXD Hà nội, ngày 29   tháng  7   năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN 318 : 2004 "KẾT CẤU

Ban hành: 29/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Thông tư 04/2012/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ an toàn công nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

phối, bán lẻ tại cùng một địa điểm, tại cùng một địa điểm. 1.3.5. Lưỡi trai : phần cố định chìa ra của thân mũ phía trên mắt. 1.3.6. Vành mũ : vành bao quanh thân mũ. 1.3.7. Thân mũ : vật liệu cứng, nhẵn hoàn chỉnh tạo thành hình dáng cơ bản của mũ. Các thuật ngữ khác được quy định tại mục 3 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6407-1998

Ban hành: 16/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

15

Thông tư 10/2012/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo; Cổng TTĐT của Chính phủ; - Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, - Website của Bộ TN&MT; - Lưu: VT, TCMT, KHCN, PC, Th (230). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Cách Tuyến QCVN 43 : 2012/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

16

Thông tư 10/2012/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Việt Thanh QCVN 8 : 2012/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) National technical regulation on liquefied petroleum gases (LPG) Lời nói đầu QCVN 8:2012/BKHCN do Ban soạn thảo Quy định về quản lý chất lượng đối với khí

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

17

Quyết định 16/2007/QĐ- BXD ban hành TCXDVN 391 : 2007 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 16 /2007/QĐ- BXD Hà Nội, ngày  25  tháng  04  năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN 391 : 2007"BÊ TÔNG -  YÊU CẦU DƯỠNG ẨM

Ban hành: 25/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

18

Quyết định 3136/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc hủy bỏ 3 tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 3974 - 84 ; TCVN 2080 – 86 ; TCVN 4888 – 89 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ớt bột xuất khẩu 3. TCVN 4888 – 89 (ISO 676 : 1982) Gia vị. Tên gọi – Danh mục đầu tiên Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT KT. BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

19

Thông tư 49/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Dương Quang QCVN 10 : 2012/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRẠM CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG National technical regulation on safety for Collective Supply of Liquefled Petroleum Gas Lời nói đầu QCVN 10 : 2012/BCT do Ban soạn thảo Quy

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

20

Quyết định 10/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 311 : 2004 "Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa : Silicafume và tro trấu nghiền mịn" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

nghiền mịn tro, do đốt trấu ở chế độ hoạt hoá phù hợp. 3. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 4787 : 2002. Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 7131 : 2002. Đất sét - Phương pháp thử xác định thành phần hoá. TCVN 6016 : 1995. Xi măng - Phương pháp thử xác định độ bền. TCVN 2682 : 1999. Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ