Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 5508:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1865 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:2009 về Không khí vùng làm việc - Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5508 : 2009 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC - YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Workplace air - Microclimate requirements and method for measurement Lời nói đầu TCVN 5508 : 2009 thay thế TCVN 5508 : 1991. TCVN 5508 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146 Chất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:1991 về không khí vùng làm việc vi khí hậu - Giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5508-1991 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC VI KHÍ HẬU GIÁ TRỊ CHO PHÉP, PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5508-1991 do Viện Y học Lao động, Bộ Y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 574/QĐ ngày

Ban hành: 17/09/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4552:2009 về Thống kê ứng dụng - Ước lượng, khoảng tin cậy và kiểm nghiệm giả thuyết đối với các tham số của phân bố chuẩn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4552 : 2009 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG – ƯỚC LƯỢNG, KHOẢNG TIN CẬY VÀ KIỂM NGHIỆM GIẢ THUYẾT ĐỐI VỚI CÁC THAM SỐ CỦA PHÂN BỐ CHUẨN Applied statistics – Estimation, confidence interval and testing of hypothesis for parameters of normal distribution Lời nói đầu TCVN 4552 : 2009 thay thế cho TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8282:2009 (ASTM E 1316 : 2008 a) về Thử không phá hủy - Thuật ngữ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8282 : 2009 ASTM E 1316 : 2008 a THỬ KHÔNG PHÁ HỦY - THUẬT NGỮ Nondestructive test - Terminology Lời nói đầu TCVN 8282 : 2009 thay thế các tiêu chuẩn TCVN 5112: 1990; TCVN 6105 : 1996; TCVN 6106 : 1996; TCVN 6107 : 1996; TCVN 6108 : 1996; TCVN 6109 : 1996; TCVN 6110 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4444:2009 về Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê - Kiểm tra nghiệm thu định tính liên tục

TCVN 4444:2009 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ - KIỂM TRA NGHIỆM THU ĐỊNH TÍNH LIÊN TỤC Statistical quality control - Continuous acceptance inspection by attributes Lời nói đầu TCVN 4444:2009 thay thế cho TCVN 4444:1987; TCVN 4444:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4554:2009 về Thống kê ứng dụng - Ước lượng và khoảng tin cậy đối với các tham số của phân bố Weibull

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4554 : 2009 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG – ƯỚC LƯỢNG VÀ KHOẢNG TIN CẬY ĐỐI VỚI CÁC THAM SỐ CỦA PHÂN BỐ WEIBULL Applied statistics – Estimation and confidence intervals for parameters of Weibull distribution Lời nói đầu TCVN 4554 : 2009 thay thế cho TCVN 4554-1988; TCVN 4554 : 2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4548:2009 về Thống kê ứng dụng - Loại bỏ các giá trị bất thường

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4548 : 2009 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG – LOẠI BỎ CÁC GIÁ TRỊ BẤT THƯỜNG Applied statistics – Rejection of outliers Lời nói đầu TCVN 4548 : 2009 thay thế cho TCVN 4548-1988; TCVN 4548 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4555:2009 về Độ tin cậy trong kỹ thuật - Phương án lấy mẫu một lần kiểm tra thời gian làm việc không hỏng có phân bố Weibull

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4555 : 2009 ĐỘ TIN CẬY TRONG KỸ THUẬT – PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU MỘT LẦN KIỂM TRA THỜI GIAN LÀM VIỆC KHÔNG HỎNG CÓ PHÂN BỐ WEIBULL Reliability in technique – Single stage alternative testing plans with Weibull no failure operation time distribution Lời nói đầu TCVN 4555 : 2009 thay thế cho

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5697:2009 về Thông tin và tư liệu - Viết tắt từ và cụm từ Tiếng Việt dùng trong mô tả thư mục

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5697 : 2009 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - VIẾT TẮT TỪ VÀ CỤM TỪ TIẾNG VIỆT DÙNG TRONG MÔ TẢ THƯ MỤC Information and Documentation - Abreviation of Vietnamese Words for Bibliographic Description Lời nói đầu TCVN 5697 : 2009 thay thế TCVN 5697 : 1992 TCVN 5697 : 2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8040:2009 (ISO 7465:2007) về Thang máy và thang dịch vụ - Ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng - Kiểu chữ T

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8040:2009 ISO 7465:2007 THANG MÁY VÀ THANG DỊCH VỤ - RAY DẪN HƯỚNG CHO CABIN VÀ ĐỐI TRỌNG - KIỂU CHỮ T Passenger lifts and service lifts - Guide rails for lift cars and counterweights - T-type Lời nói đầu TCVN 8040:2009 hoàn toàn tương đương ISO 7465:2007. TCVN 8040:2009 do

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7993:2009 (EN 13806:2002) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định thủy ngân bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử hơi-lạnh (CVAAS) sau khi phân hủy bằng áp lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7993:2009 EN 13806:2002 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH THỦY NGÂN BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ HƠI-LẠNH (CVAAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG ÁP LỰC Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of mercury by cold - vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS)

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5783:2009 (ASTM D 2258 : 1999) về Vật liệu dệt - Sợi - Phương pháp lấy mẫu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5783 : 2009 ASTM D 2258 : 1999 VẬT LIỆU DỆT - SỢI - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU Textiles - Yarns - Method for sampling Lời nói đầu TCVN 5783 : 2009 thay thế TCVN 5783 : 1994 TCVN 5783 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 2258-99 Standard

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8081:2009 (ISO 6734 : 1989) về Sữa đặc có đường - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8081 : 2009 ISO 6734 : 1989 SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Sweetened condensed milk - Determination of total solids content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8081 : 2009 cùng với TCVN 8082 : 2009 thay thế TCVN 5533 : 1991; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8041:2009 (ISO 5077 : 2007) về Vật liệu dệt - Xác định sự thay đổi kích thước trong quá trình giặt và làm khô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8041 : 2009 ISO 5077 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔl KÍCH THƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT VÀ LÀM KHÔ Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying Lời nói đầu TCVN 8041 : 2009 thay thế cho TCVN 1755 : 1986 và TCVN 5798 : 1994. TCVN 8041 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8296:2009 (ISO 8624 : 2002) về Quang học nhãn khoa - Gọng kính mắt - Hệ thống đo và thuật ngữ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8296 : 2009 ISO 8624 : 2002 QUANG HỌC NHÃN KHOA - GỌNG KÍNH MẮT - HỆ THỐNG ĐO VÀ THUẬT NGỮ Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and terminology Lời nói đầu TCVN 8296 : 2009 được chuyển đổi từ 52TCN-TTB 0031 : 2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6443:2009 (ISO 8644 : 2006) về Mô tô - Vành bánh hợp kim nhẹ - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6443 : 2009 ISO 8644 : 2006 MÔ TÔ - VÀNH BÁNH HỢP KIM NHẸ - PHƯƠNG PHÁP THỬ Motorcycles - Light-alloy wheels - Test method Lời nói đầu TCVN 6443 : 2009 thay thế TCVN 6443 : 1998. TCVN 6443 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 8644 : 2006. TCVN 6443 : 2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3782:2009 (ISO 2232 : 1990) về Thép vuốt nguội sợi tròn dùng để chế tạo cáp thép sợi cacbon công dụng chung và cáp thép sợi đường kính lớn - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3782 : 2009 ISO 2232 : 1990 THÉP VUỐT NGUỘI SỢI TRÒN DÙNG ĐỂ CHẾ TẠO CÁP THÉP SỢI CACBON CÔNG DỤNG CHUNG VÀ CÁP THÉP SỢI ĐƯỜNG KÍNH LỚN - YÊU CẦU KỸ THUẬT Round drawn wire for general purpose non-alloy steel wire ropes and for large diameter steel wire ropes - Specifications Lời nói

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3861:2009 (ISO 7692 : 1983) về Ferotian - Xác định hàm lượng Titan - Phương pháp chuẩn độ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3861 : 2009 ISO 7692 : 1983 FEROTITAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Ferrotitanium - Determination of titanium content- Titrimetric method Lời nói đầu TCVN 3861 : 2009 thay thế TCVN 3861 : 1983. TCVN 3861 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 7692 : 1983.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3869:2009 (ISO 4159 : 1978) về Feromangan và Ferosilicomangan - Xác định hàm lượng Mangan - Phương pháp điện thế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3869 : 2009 ISO 4159 : 1978 FEROMANGAN VÀ FEROSILICOMANGAN – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ Ferromanganese and ferrosilicomanganese – Determination of manganese content – Potentiometric method Lời nói đầu TCVN 3869 : 2009 thay thế TCVN 3869 : 1983; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3938:2009 (ISO 2947 : 1973) về Vật liệu dệt - Bảng chuyển đổi chỉ số sợi sang giá trị quy tròn theo hệ tex

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3938 : 2009 ISO 2947 : 1973 VẬT LIỆU DỆT - BẢNG CHUYỂN ĐỔI CHỈ SỐ SỢI SANG GIÁ TRỊ QUY TRÒN THEO HỆ TEX Textiles - Integrated conversion table for replacing traditional yarn numbers by rounded values in the Tex System Lời nói đầu TCVN 3938 : 2009 thay thế TCVN 3938:1984. TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status