Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 5508:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 7254 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:2009 về Không khí vùng làm việc - Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5508 : 2009 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC - YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Workplace air - Microclimate requirements and method for measurement Lời nói đầu TCVN 5508 : 2009 thay thế TCVN 5508 : 1991. TCVN 5508 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146 Chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:1991 về không khí vùng làm việc vi khí hậu - Giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5508-1991 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC VI KHÍ HẬU GIÁ TRỊ CHO PHÉP, PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5508-1991 do Viện Y học Lao động, Bộ Y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 574/QĐ ngày 17 tháng 9 năm 1991. KHÔNG KHÍ VÙNG

Ban hành: 17/09/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5307:2009 về kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5307 : 2009 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ - YÊU CẦU THIẾT KẾ#11;Petroleum and petroleum products terminal – Design requirements Lời nói đầu TCVN 5307:2009 thay thế TCVN 5307:2002. TCVN 5307:2009 do Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục TCĐLCL thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7995:2009 về Điện áp tiêu chuẩn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7995 : 2009 ĐIỆN ÁP TIÊU CHUẨN Standard voltages Lời nói đầu TCVN 7995 : 2009 thay thế TCVN 181-86; TCVN 7995 : 2009 tương đương với IEC 60038 : 2002 về các giá trị điện áp tiêu chuẩn ứng với hệ thống điện có tần số 50 Hz. Các nội dung mang tính khuyến cáo trong IEC 60038 để các quốc gia tùy chọn giá trị điện áp, tần số

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2129:2009 về Vật liệu dệt - Vải bông và sản phẩm vải bông - Phương pháp xác định định lượng hóa chất còn lại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2129 : 2009 VẬT LIỆU DỆT - VẢI BÔNG VÀ SẢN PHẨM VẢI BÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT CÒN LẠI Textiles - Cotton fabrics and cotton products - Methods of quantitative determination of chemical residues Lời nói đầu TCVN 2129 : 2009 thay thế TCVN 2129:1977. TCVN 2129 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2130:2009 về Vật liệu dệt - Vải bông và sản phẩm vải bông - Phương pháp xác định định tính hóa chất còn lại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2130 : 2009 VẬT LIỆU DỆT - VẢI BÔNG VÀ SẢN PHẨM VẢI BÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH TÍNH HÓA CHẤT CÒN LẠI Textiles - Cotton fabrics and cotton products - Methods of qualitative determinations of chemical residues Lời nói đầu TCVN 2130:2009 thay thế TCVN 2130:1977. TCVN 2130:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3938:2009 về Vật liệu dệt - Bảng chuyển đổi chỉ số sợi sang giá trị quy tròn theo hệ tex

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3938 : 2009 ISO 2947 : 1973 VẬT LIỆU DỆT - BẢNG CHUYỂN ĐỔI CHỈ SỐ SỢI SANG GIÁ TRỊ QUY TRÒN THEO HỆ TEX Textiles - Integrated conversion table for replacing traditional yarn numbers by rounded values in the Tex System Lời nói đầu TCVN 3938 : 2009 thay thế TCVN 3938:1984. TCVN 3938 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2947

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4180:2009 về vật liệu dệt - Xơ bông - Xác định chiều dài và phân bố chiều dài (Phương pháp sắp hàng)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4180 : 2009 ASTM D 1440 : 2007 VẬT LIỆU DỆT – XƠ BÔNG – XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI VÀ PHÂN BỐ CHIỀU DÀI (PHƯƠNG PHÁP SẮP HÀNG) Standard test method for length and length distribution of cotton fibers (array method) Lời nói đầu TCVN 4180 : 2009 thay thế TCVN 4108 : 1986. TCVN 4180 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4181:2009 về Vật liệu dệt - Xơ - Phương pháp xác định độ nhỏ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4181 : 2009 ASTM D 1577 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - XƠ – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỎ Standard test methods for linear density of textile fibers Lời nói đầu TCVN 4181 : 2009 thay thế TCVN 4181 : 1986. TCVN 4181 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 1577-2007 Standard test methods for linear

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4182:2009 về Vật liệu dệt - Xơ bông - Xác định độ bền đứt và độ giãn dài khi đứt (Phương pháp chùm xơ dẹt)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4182 : 2009 ASTM D 1445 : 2005 VẬT LIỆU DỆT - XƠ BÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN ĐỨT VÀ ĐỘ GIÃN DÀI KHI ĐỨT (PHƯƠNG PHÁP CHÙM XƠ DẸT) Standard test method for breaking strength and elongation of cotton fibers (flat bundle method) Lời nói đầu TCVN 4182 : 2009 thay thế TCVN 4182 : 1986. TCVN 4182 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4183:2009 về Vật liệu dệt - Xơ bông - Phương pháp xác định độ chín (Quy trình trương nở bằng natri hydroxit và ánh sáng phân cực)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4183 : 2009 ASTM D 1442 : 2006 VẬT LIỆU DỆT – XƠ BÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍN (QUY TRÌNH TRƯƠNG NỞ BẰNG NATRI HYDROXIT VÀ ÁNH SÁNG PHÂN CỰC) Standard test method for maturity of cotton fibers (sodium hydroxide swelling and polarized light procedures) Lời nói đầu TCVN 4183 : 2009 thay thế TCVN 4183:1986. TCVN 4183 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5092:2009 về Vật liệu dệt - Vải dệt - Phương pháp xác định độ thoáng khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5092 : 2009 ASTM D 737 : 2004 VẬT LIỆU DỆT - VẢI DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ THOÁNG KHÍ Standard test method for air permeability of textile fabrics Lời nói đầu TCVN 5092 : 2009 thay thế TCVN 5092 : 1990. TCVN 5092 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 737-2004 Standard test method

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5785:2009 về Vật liệu dệt - Sợi - Xác định độ nhỏ (chỉ số sợi) bằng phương pháp con sợi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5785 : 2009 ASTM D 1907 : 2007 VẬT LIỆU DỆT – SỢI – XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỎ (CHỈ SỐ SỢI) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CON SỢI Standard test method for linear density of yarn (yarn number) by the Skein method Lời nói đầu TCVN 5785 : 2009 thay thế TCVN 5785:1994. TCVN 5785 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5788:2009 về Vật liệu dệt - Sợi - Phương pháp xác định độ săn bằng cách đếm trực tiếp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5788 : 2009 ASTM D 1423 : 2002 VẬT LIỆU DỆT - SỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ SĂN BẰNG CÁCH ĐẾM TRỰC TIẾP Standard test method for twist in yarns by direct-counting Lời nói đầu TCVN 5788 : 2009 thay thế TCVN 5788 : 1994 TCVN 5788: 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 1423-2002 Standard

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6176:2009 về vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ truyền nhiệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6176 : 2009 ASTM D 1518:1985 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ TRUYỀN NHIỆT Standard test method for thermal transmittance of textile materials Lời nói đầu TCVN 6176:2009 thay thế TCVN 6176:1986. TCVN 6176:2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 1518-85 Standard test method for thermal

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8204:2009 về Vật liệu dệt - Vải dệt - Xác định độ bền mài mòn (Phương pháp uốn và mài mòn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8204 : 2009 ASTM D 3885 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - VẢI DỆT - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀI MÒN (PHƯƠNG PHÁP UỐN VÀ MÀI MÒN) Standard test method for Abrasion resistance of textile fabrics (flexing and abrasion method) Lời nói đầu TCVN 8204 : 2009 thay thế TCVN 5445 : 1991 và TCVN 5797: 1994. TCVN 8204 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8203:2009 về Vật liệu dệt - Chuẩn bị mẫu thử phòng thí nghiệm và mẫu thử cho phép thử hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8203 : 2009 ISO 5089 : 1977 VẬT LIỆU DỆT – CHUẨN BỊ MẪU THỬ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MẪU THỬ CHO PHÉP THỬ HÓA HỌC Textiles – Preparation of laboratory test samples and test specimens for chemical testing Lời nói đầu TCVN 8203 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5089 : 1977. TCVN 8203 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4896:2009 về Vật liệu dệt - Vải dệt - Ghi nhãn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4896 : 2009 VẬT LIỆU DỆT - VẢI DỆT - GHI NHÃN Textiles - Fabrics - Marking Lời nói đầu TCVN 4896 : 2009 thay thế TCVN 4896 : 1989. TCVN 4896 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5781:2009 về Phương pháp đo cơ thể người

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5781 : 2009 PHƯƠNG PHÁP ĐO CƠ THỂ NGƯỜI Method of human body measuring Lời nói đầu TCVN 5781 : 2009 thay thế TCVN 5781 : 1994; TCVN 5781 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHƯƠNG PHÁP ĐO CƠ THỂ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5782:2009 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5782 : 2009 HỆ THỐNG CỠ SỐ TIÊU CHUẨN QUẦN ÁO Standard sizing systems for clothes Lời nói đầu TCVN 5782 : 2009 thay thế TCVN 5782 : 1994. TCVN 5782 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỆ THỐNG CỠ SỐ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ