Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 5508:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 7597 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:2009 về Không khí vùng làm việc - Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5508 : 2009 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC - YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Workplace air - Microclimate requirements and method for measurement Lời nói đầu TCVN 5508 : 2009 thay thế TCVN 5508 : 1991. TCVN 5508 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146 Chất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:1991 về không khí vùng làm việc vi khí hậu - Giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5508-1991 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC VI KHÍ HẬU GIÁ TRỊ CHO PHÉP, PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5508-1991 do Viện Y học Lao động, Bộ Y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 574/QĐ ngày

Ban hành: 17/09/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5255:2009 về Chất lượng đất - Phương pháp xác định hàm lượng nitơ dễ tiêu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5255: 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ DỄ TIÊU Soil quality - Method for the determination of bio-available nitrogen Lời nói đầu TCVN 5255 : 2009 thay thế cho TCVN 5255 : 1990. TCVN 5255 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC190 Chất lượng đất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5256:2009 về Chất lượng đất - Phương pháp xác định hàm lượng phospho dễ tiêu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5256:2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO DỄ TIÊU Soil quality - Method for determination of bio-available phosphorus Lời nói đầu TCVN 5256:2009 thay thế cho 5256:1990. TCVN 5256:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5302:2009 về Chất lượng đất - Yêu cầu chung đối với việc phục hồi đất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5302 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC PHỤC HỒI ĐẤT Soil quality – General requirement for soil reclamation Lời nói đầu TCVN 5302 : 2009 thay thế cho TCVN 5302 : 1995. TCVN 5302 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8250:2009 về Bóng đèn sodium cao áp - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8250 : 2009 BÓNG ĐÈN SODIUM CAO ÁP – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG High-pressure sodium vapour lamps –Energy efficiency Lời mở đầu TCVN 8250 : 2009 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC2 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8248:2009 về Ba lát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8248 : 2009 BALÁT ĐIỆN TỪ DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Electromagnetic ballasts for fluorescent lamps – Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 8248 : 2009 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC2 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị chiếu sáng biên

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8144:2009 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất pretilachlor

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8144:2009 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT PRETILACHLOR Pesticides – Determination of pretilachlor content Lời nói đầu TCVN 8144:2009 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8062:2009 về chất lượng đất - Xác định hợp chất phospho hữu cơ bằng sắc ký khí - Kỹ thuật cột mao quản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8062 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT PHOSPHO HỮU CƠ BẰNG SẮC KÝ KHÍ - KỸ THUẬT CỘT MAO QUẢN Soil quality - Organophosphorus compounds by gas chromatography - capillary column technique Lời nói đầu TCVN 8062 : 2009 thay thế TCVN 6133 : 1996 và TCVN 6136 : 1996. TCVN 8062 : 2009 hoàn toàn tương đương với Phương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8175:2009 về Phomat và sản phẩm phomat chế biến - Xác định hàm lượng phospho tổng số - Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8175 : 2009 ISO 2962 : 1984 PHOMAT VÀ SẢN PHẨM PHOMAT CHẾ BIẾN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Cheese and processed cheese products - Determination of the total phosphorous content- Molecular absorption spectrometric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8153:2009 về Bơ - Xác định chỉ số phân tán nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8153 : 2009 ISO 7586 : 1985 BƠ - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ PHÂN TÁN NƯỚC Butter - Determination of water dispersion value Lời nói đầu TCVN 8153 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 7586 : 1985; TCVN 8153 : 2009 do Ban kĩ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8082:2009 về Sữa, cream và sữa cô đặc - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8082 : 2009 ISO 6731 : 1989 SỮA, CREAM VÀ SỮA CÔ ĐẶC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk, cream and evaporated milk  - Determination of total solids content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8082 : 2009 cùng với TCVN 8081 : 2009 thay thế TCVN 5533 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2009 về Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7800:2009 TIÊU CHUẨN NHÀ Ở CÓ PHÒNG CHO KHÁCH DU LỊCH THUÊ Standards of Homestay Lời nói đầu TCVN 7800: 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quôc gia TCVN/TC 228 "Du lịch và các dịch vụ có liên quan" biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2009 về Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7799:2009 TIÊU CHUẨN NHÀ NGHỈ DU LỊCH Standards of Tourist Guest House Lời nói đầu TCVN 7799: 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 228 "Du lịch và các dịch vụ có liên quan" biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7798:2009 về Căn hộ du lịch - Xếp hạng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7798:2009 CĂN HỘ DU LỊCH – XẾP HẠNG Tourist Apartment - Classification Lời nói đầu TCVN 7798: 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 228 "Du lịch và các dịch vụ có liên quan" biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7797:2009 về Làng du lịch – Xếp hạng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7797:2009 LÀNG DU LỊCH - XẾP HẠNG Holiday Village - Classification Lời nói đầu TCVN 7797:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 228 "Du lịch và các dịch vụ có liên quan" biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7796:2009 về Tiêu chuẩn bãi cắm trại du lịch

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7796 : 2009 TIÊU CHUẨN BÃI CẮM TRẠI DU LỊCH Standards of Tourist Camping Site Lời nói đầu TCVN 7796: 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 228 "Du lịch và các dịch vụ có liên quan" biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7795:2009 về Biệt thự du lịch – Xếp hạng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7795:2009 BIỆT THỰ DU LỊCH - XẾP HẠNG Tourist Villa - Classification Lời nói đầu TCVN 7795: 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 228 "Du lịch và các dịch vụ có liên quan" biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5564:2009 về Bia - Xác định độ axit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5564 : 2009 BIA - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT Beer - Determination of acidity Lới nói đầu TCVN 5564 : 2009 thay thế TCVN 5564 : 1991; TCVN 5564 : 2009 được xây dựng dựa trên cơ sở AOAC 950.07 Acidity (Total) of Beer; TCVN 5564 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6134:2009 về Chất lượng đất - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao/nhiệt phun/ khối phổ (HPLC/TS/MS) hoặc Detector cực tím (UV) để xác định hợp chất không bay hơi có thể chiết trong dung môi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6134 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO/NHIỆT PHUN /KHỐI PHỔ (HPLC/TS/MS) HOẶC DETECTOR CỰC TÍM (UV) ĐỂ XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT KHÔNG BAY HƠI CÓ THỂ CHIẾT TRONG DUNG MÔI Soil quality - Solvent extractable nonvolatile compounds by high performance liquid

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ