Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 5508:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1819 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:2009 về Không khí vùng làm việc - Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5508 : 2009 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC - YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Workplace air - Microclimate requirements and method for measurement Lời nói đầu TCVN 5508 : 2009 thay thế TCVN 5508 : 1991. TCVN 5508 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146 Chất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:1991 về không khí vùng làm việc vi khí hậu - Giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5508-1991 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC VI KHÍ HẬU GIÁ TRỊ CHO PHÉP, PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5508-1991 do Viện Y học Lao động, Bộ Y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 574/QĐ ngày

Ban hành: 17/09/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7060:2009 về Mô tô - Phương pháp đo xác định vị trí trọng tâm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7060 : 2009 ISO 9130 : 2005 MÔ TÔ - PHƯƠNG PHÁP ĐO XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TRỌNG TÂM Motorcycles - Measurement methods for location of centre of gravity Lời nói đầu TCVN 7060 : 2009 thay thế TCVN 7060 : 2002; TCVN 7060 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 9130 : 2005; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6751:2009 về Chất lượng không khí - Định nghĩa và xác định đặc trưng tính năng của hệ thống đo tự động

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6751 : 2009 ISO 9169 : 2006 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - ĐỊNH NGHĨA VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG ĐO TỰ ĐỘNG Air quality - Definition and determination of performance characteristics of an automatic measuring system Lời nói đầu TCVN 6751 : 2009 thay thế TCVN 6751 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6426:2009 về Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A-1 - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6426 : 2009 NHIÊN LIỆU PHẢN LỰC TUỐC BIN HÀNG KHÔNG JET A-1 - YÊU CẦU KỸ THUẬT Aviation turbine fuels Jet A-1 - Specifications Lời nói đầu TCVN 6426 : 2009 thay thế TCVN 6426 : 2007. TCVN 6426 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC4 Nhiên liệu hàng không

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4778:2009 về Than - Xác định tỷ khối

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4778 : 2009 ISO 23499 : 2008 THAN - XÁC ĐỊNH TỶ KHỐI Coal - Determination of bulk density Lời nói đầu TCVN 4778 : 2009 thay thế TCVN 4778 : 1989 TCVN 4778 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 23499 : 2008. TCVN 4778 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4831: 2009 về Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Phép thử so sánh cập đôi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4831 : 2009 ISO 5495 : 2005 PHÂN TÍCH CẢM QUAN - PHƯƠNG PHÁP LUẬN - PHÉP THỬ SO SÁNH CẶP ĐÔI Sensory analysis - Methodology - Paired comparison test Lời nói đầu TCVN 4831 : 2009 thay thế TCVN 4831 : 1989; TCVN 4831 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5495 : 2005, Đính

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1694:2009 về Sản phẩm hóa học sử dụng trong công nghiệp - Kỹ thuật lấy mẫu - Sản phẩm hóa học rắn ở dạng hạt từ bột đến tảng thô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1694:2009 ISO 8213:1986 SẢN PHẨM HÓA HỌC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - KỸ THUẬT LẤY MẪU - SẢN PHẨM HÓA HỌC RẮN Ở DẠNG HẠT TỪ BỘT ĐẾN TẢNG THÔ Chemical products for indistrial use - Sampling techniques - Solid chemical products in the form of particles varyling from powders to coarse lumps

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5966:2009 về Chất lượng không khí - Những khái niệm chung - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5966 : 2009 ISO 4225 : 1994 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Air Quality – General Aspects - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 5966 : 2009 thay thế TCVN 5966 : 1995 TCVN 5966 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 4225 : 1994. TCVN 5966 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8260:2009 về Kính xây dựng - Kính hộp gắn kín cách nhiệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8260:2009 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH HỘP GẮN KÍN CÁCH NHIỆT Glass in building – Sealed insulating glass Lời nói đầu TCVN 8260 : 2009 được xây dựng dựa trên cơ sở JIS R 3209 : 1998 Sealed insulating glass. TCVN 8260 : 2009 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8146:2009 về Nhiên liệu chưng cất - Phương pháp xác định độ ổn định oxy hóa (Phương pháp nhanh)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8146 : 2009 NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH ÔXY HÓA (PHƯƠNG PHÁP NHANH) Distillate fuel oil - Method of determination of oxidation stability (Accelerated method) Lời nói đầu TCVN 8146 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8147:2009 về Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Xác định este metyl axit béo (FAME) trong phần cất giữa - Phương pháp quang phổ hồng ngoại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8147 : 2009 EN 14078 : 2003 SẢN PHẨM DẦU MỎ DẠNG LỎNG - XÁC ĐỊNH ESTE METYL AXIT BÉO (FAME) TRONG PHẦN CẤT GIỮA - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI Liquid petroleum products - Determination of fatty acid methyl esters (FAME) in middle distillates - Infrared spectroscopy method Lời nói

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8075:2009 về mạng viễn thông - giao diện V5.2 (dựa trên 2048kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8075 : 2009 MẠNG VIỄN THÔNG - GIAO DIỆN V5.2 (DỰA TRÊN 2048 KBIT/S) GIỮA TỔNG ĐÀI NỘI HẠT VÀ MẠNG TRUY NHẬP Telecommunication network - V5.2 interface (based on 2048 kbit/s) between local exchange and access network Lời nói đầu TCVN 8075:2009 được xây dựng trên cơ sở chuyển đổi tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8072:2009 về mạng viễn thông - giao thức IPV4

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8072:2009 MẠNG VIỄN THÔNG – GIAO THỨC IPV4 Telecommunication network – IP V4 protocol MỤC LỤC 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ 4. Đặc tính kỹ thuật 4.1. Giới thiệu 4.1.1. Các giao diện 4.1.2. Hoạt động 4.1.3. Mối tương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4621:2009 về Chất lượng đất - Phương pháp xác định tổng số bazơ trao đổi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4621 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ BAZƠ TRAO ĐỔI Soil quality - Method for the determination of total exchangeable base Lời nói đầu TCVN 4621 : 2009 thay thế cho TCVN 4621 : 1988. TCVN 4621 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC190 Chất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8061:2009 về Chất lượng đất - Xác định hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ và polyclorin biphenyl - Phương pháp sắc ký khí với detector bẫy electron

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8061 : 2009 ISO 10382 : 2002 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – XÁC ĐỊNH HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT CLO HỮU CƠ VÀ POLYCLORIN BIPHENYL – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ VỚI DETECTOR BẪY ELECTRON Soil quality – Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls – Gas-chromatographic method

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8245:2009 về mẫu chuẩn - Nguyên tắc chung và nguyên tắc thống kê trong chứng nhận

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8245 : 2009 ISO GUIDE 35 : 2006 MẪU CHUẨN – NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ NGUYÊN TẮC THỐNG KÊ TRONG CHỨNG NHẬN Reference materials – General and statistical principles for certification Lời nói đầu TCVN 8245 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO Guide 35 : 2006; TCVN 8890 : 2001 do Ban

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1821:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tổng - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1821:2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỔNG - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and Iron - Determination of total carbon content - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích để xác định hàm lượng cacbon (C) tổng trong

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1815:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng photpho - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1815 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOTPHO - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of phosphorus content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng photpho (P)

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1816:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng coban - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1816 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG COBAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of cobalt content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng coban (Co) trong

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ