Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 5508:2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1784 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:2009 về Không khí vùng làm việc - Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5508 : 2009 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC - YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Workplace air - Microclimate requirements and method for measurement Lời nói đầu TCVN 5508 : 2009 thay thế TCVN 5508 : 1991. TCVN 5508 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146 Chất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:1991 về không khí vùng làm việc vi khí hậu - Giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5508-1991 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC VI KHÍ HẬU GIÁ TRỊ CHO PHÉP, PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5508-1991 do Viện Y học Lao động, Bộ Y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 574/QĐ ngày

Ban hành: 17/09/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6705:2009 về chất thải rắn thông thường - Phân loại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6705 : 2009 CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG - PHÂN LOẠI Normal solid wastes - Classification Lời nói đầu TCVN 6705 : 2009 thay thế cho TCVN 6705 : 2000. TCVN 6705 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8010:2009 về Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng metanol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8010 : 2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG METANOL Distilled liquors - Determination of methanol content Lời nói đầu TCVN 8010:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.11 Methanol in Distilled Liquors. Gas Chromatographic Method; TCVN 8010:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8011:2009 về Rượu chưng cất - Phương pháp xác định hàm lượng rượu bậc cao và etyl axetat bằng sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8011 : 2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG RƯỢU BẬC CAO VÀ ETYL AXETAT BẰNG SẮC KÝ KHÍ Distilled liquors - Determination of alcohols (higher) and ethyl acetate contents by gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 8011 : 2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.10

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6685:2009 về Sữa và sữa bột - Xác định hàm lượng aflatoxin M1 - Làm sạch bằng sắc ký ái lực miễn dịch và xác định bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6685:2009 ISO 14501:2007 SỮA VÀ SỮA BỘT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN M1 – LÀM SẠCH BẰNG SẮC KÝ ÁI LỰC MIỄN DỊCH VÀ XÁC ĐỊNH BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Milk and milk powder – Determination fo aflatoxin M1 content – Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7028:2009 về Sữa tươi tiệt trùng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7028 : 2009 SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG Sterilized fresh milk Lời nói đầu TCVN 7028:2009 thay thế TCVN 7028:2002; TCVN 7028:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7029:2009 về Sữa hoàn nguyên tiệt trùng và sữa pha lại tiệt trùng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7029 : 2009 SỮA HOÀN NGUYÊN TIỆT TRÙNG VÀ SỮA PHA LẠI TIỆT TRÙNG Sterilized reconstituted milk and sterilized recombined milk Lời nói đầu TCVN 7029:2009 thay thế TCVN 7029:2002; TCVN 7029:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6059:2009 về Bia - Phương pháp xác định độ đắng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6059:2009 BIA - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐẮNG Beer - Determination of bitterness Lời nói đầu TCVN 6059:2009 thay thế TCVN 6059:1995; TCVN 6059:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 970.16 Bitterness of Beer. Bitterness Units Method; TCVN 6059:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6061:2009 về Bia - Xác định độ màu bằng phương pháp quang phổ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6061:2009 BIA - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Beer - Determination of colour by spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 6061:2009 thay thế TCVN 6061:1995; TCVN 6061:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 976.08 Color of Beer. Spectrophotometric Method; TCVN 6061:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7886:2009 về Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng furfural

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7886:2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FURFURAL Distilled liquors - Determination of furfural content Lời nói đầu TCVN 7886:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 960.16 Furfural in Distilled Liquors. Steam Distillation-Spectrotometric Method; TCVN 7886 : 2009 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8009:2009 về Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng aldehyt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8009:2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ALDEHYT Distilled liquors - Determination of aldehydes content Lời nói đầu TCVN 8009:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.08 Aldehydes in Distiled Liquors. Titrimatric Method; TCVN 8009:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8213:2009 về tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8213:2009 TÍNH TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN THỦY LỢI PHỤC VỤ TƯỚI, TIÊU Economic evaluation of Irrigation and drainage projects 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này sử dụng để tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án thủy lợi (trong các giai đoạn lập báo cáo đầu tư,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8219:2009 về hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công – phương pháp thử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8219:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG VÀ BÊ TÔNG THỦY CÔNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ Hydraulic concrete mixture hydraulic concrete – Test method 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định việc lấy mẫu và các phương pháp thử hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công chế tạo bằng cốt liệu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8220:2009 về vải địa kỹ thuật − phương pháp xác định độ dày danh định

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8220:2009 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT − PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY DANH ĐỊNH Geotextile – Test method for determination of normal thickness 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ dày danh dạnh của vải địa kỹ thuật dạng dệt, dạng không dệt, dạng phức hợp và các loại

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8066:2009 về công nghệ thông tin – khuôn dạng chứng thư số

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8066: 2009 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KHUÔN DẠNG CHỨNG THƯ SỐ Information technology – Digital certificate format MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Ký hiệu và thuật ngữ 5 Phân loại chứng thư số 6 Các trường thông

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8070:2009 về thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hành hải - yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8070:2009 THIẾT BỊ ĐIỆN BÁO IN TRỰC TIẾP BĂNG HẸP THU THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG VỠ HỠNH HẢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological and navigational information - Technical Requirements MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8073:2009 về mạng viễn thông - đặc tính kỹ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8073:2009 MẠNG VIỄN THÔNG – ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA ĐỒNG HỒ CHUẨN SƠ CẤP Telecommunication network - Timing characteristics of primary reference clock MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Ký hiệu và thuật ngữ 5 Đặc tính kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8076:2009 về bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện (MTA) - yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8076:2009 BỘ THÍCH ỨNG THUÊ BAO ĐA PHƯƠNG TIỆN (MTA) - YÊU CẦU KỸ THUẬT Multimedia Terminal Adapter (MTA) - Technical requirements MỤC LỤC                                                                                                                                            Trang

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8077:2009 về thiết bị thu phát trên đường dây thuê bao số không đối xứng (ASDL) 2 và 2+ - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8077:2009 THIẾT BỊ THU PHÁT TRÊN ĐƯỜNG DÂY THUÊ BAO SỐ KHÔNG ĐỐI XỨNG (ADSL) 2 VÀ 2+ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Asymmetric digital subscriber line (ADSL) 2 and 2+ transceivers - Technical requirements MỤC LỤC

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ