Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4530:2011 Cửa hàng xăng dầu- Yêu cầu thiết kế "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 170 văn bản

1

Thông tư 11/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu do Bộ Trưởng Bộ Công thương ban hành

5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng. c) TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. d) TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu chung về an toàn. Chương II QUY ĐỊNH KỸ

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

2

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện lộ trình chỉnh trang, đầu tư nâng cấp, di dời, giải tỏa cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, xét đến 2025 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 và mã số QCVN: 01/2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng, Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4530:2011 về Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế, xác định cần phải đầu tư nâng cấp như thế nào cho phù hợp theo quy định. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chỉnh

Ban hành: 31/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

3

Quyết định 2924/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030

TCVN 4530:2011 cửa hàng xăng dầu - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 1065/QĐ-BKHCN ngày 21/4/2011 và các quy định hiện hành khác; - Thuận lợi về mặt nối kết với các công trình hạ tầng: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc để giảm thiểu chi phí đầu tư. Không bố trí cửa hàng xăng dầu ở những

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

4

Kế hoạch 2584/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn năm 2025

hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với các nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: - Nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và định hướng quy hoạch đã đề ra, thiết lập hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu đảm bảo tính hợp lý giữa phát triển số lượng và quy mô, chú trọng đến yêu cầu tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

5

Quyết định 17/2012/QĐ-UBND sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại thành phố Hồ Chí Minh

không quy định. Việc sửa chữa, nâng cấp xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn Phòng cháy Chữa cháy theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4530:2011 (ngoại trừ các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 2

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

6

Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn năm 2025

theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. - Tuân thủ những quy định thuộc các văn bản sau: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530-2011 - Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế; QCVN 07: 2010/BXD-Chương 6: Hệ thống các công trình cấp xăng dầu

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2013

7

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

số 11/2013/TT-BCT, ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, ký hiệu QCVN 01: 2013/BCT. 2. Sửa đổi quy định về yêu cầu thiết kế kỹ thuật cửa hàng hiện nay thực hiện thống nhất theo TCVN 4530-1998: Cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế và QCVN 07: 2010/BXD về các

Ban hành: 21/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2014

8

Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch: Rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020

cháy chữa cháy: Cơ sở kinh doanh xăng dầu phải bảo đảm xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn thiết kế quốc gia (TCVN 4530:2011 cửa hàng xăng dầu - yêu cầu thiết kế) và phải thường xuyên bảo đảm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kiên quyết xử lý mọi vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy,

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

9

Quyết định 3070/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

3.2.1.2. Phải thỏa mãn những quy định của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530 - 1998 - Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế. 3.2.1.3. Phải thỏa mãn những quy định tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD, ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”. 3.2.1.4. Các cửa hàng xăng dầu

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

10

Thông tư 14/1999/TT-BTM hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

dầu trên đất liền: yêu cầu về thiết kế phải theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530: 1998 (Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này). b. Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các phương tiện trên sông, trên biển: - Trường hợp cửa hàng xây dựng cố định trên đất liền để bán xăng dầu cho tàu, thuyền, ghe, xuồng... trên sông, trên biển: ngoài

Ban hành: 07/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

11

Quyết định 59/2003/QĐ-UB phê duyệt đề án quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu giai đoạn 2003 - 2010 do tỉnh Tiền Giang ban hành

01 đến 02 hoặc 03 điểm bán lẻ để thuận lợi cho người tiêu dùng. 1.5. Phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh môi trường Các cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo các tiêu chuẩn Nhà nước về xây dựng nói chung và tiêu chuẩn thiết kế (TCVN - 4530/1998: Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế) và các tiêu chuẩn

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

12

Quyết định 3084/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT, AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CỬA HÀNG XĂNG DẦU (Ban hành kèm theo Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 1. Yêu cầu chung - Khi thiết kế cửa hàng xăng dầu ngoài việc áp dụng quy định của tiêu chuẩn này, còn

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

13

Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2011 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

nghiêm ngặt tiêu chuẩn phòng cháy cho nhà và công trình: TCVN 2622-1995; yêu cầu thiết kế cửa hàng TCVN 4530:2011. + Cửa hàng xăng dầu loại I: Có đầy đủ các chức năng của một trạm dịch vụ xăng dầu tổng hợp và được phát triển trên cơ sở quy mô của cửa hàng xăng dầu loại II, các hoạt động dịch vụ được quản lý như một đơn vị độc lập. + Cửa

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

14

Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố phải đảm bảo an toàn, hiện đại, chống cháy nổ, chống tràn và rò rỉ xăng dầu, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. b. Mục tiêu phát triển: - Đến năm 2020, dự kiến tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố là 289 cửa hàng, trong đó có 87 cửa hàng được xây mới (giai

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

15

Thông tư 29/2007/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ, dầu điêzen theo Nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

ngày có kết luận chất lượng xăng dầu sau khi được tái chế đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Mục này của cơ quan kiểm tra theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra thông báo xác nhận chất lượng cho lô hàng. đ) Doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu không đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định bị xử phạt theo Điều

Ban hành: 25/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2008

16

Quyết định 6183/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

các công năng để đồng thời là trạm dừng nghỉ loại II. (Tiêu chí về phân loại cửa hàng xăng dầu loại I và loại II tại Phụ lục 1) 4.1.2. Tiêu chí về khoảng cách Yêu cầu thiết kế quy định về khoảng cách giữa các trạm dừng nghỉ và trạm cấp xăng dầu thực hiện theo TCVN 5729:2012 về đường ô tô cao tốc: - Khoảng cách giữa 2 cửa hàng

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

17

Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2007 điều chỉnh Quyết định 1025/QÐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; - Theo Quy định TCVN 4530:1998 yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu: cột bơm và cụm bể chứa xăng dầu phải cách đường dây trên cột điện, đường dây thông tin quốc gia 1,5 lần so với chiều cao cột điện. Hiện nay các cửa hàng xăng dầu hiện hữu đều không thỏa điều kiện này, tạm thời chấp nhận cho các cửa hàng

Ban hành: 16/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2011

18

Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

về thiết kế quy định tại TCVN 4530: 2011 và các quy định về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường… các cửa hàng có quy mô lớn trên các tuyến giao thông quan trọng cần dự trữ quỹ đất để xây dựng trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí nén tự nhiên (CNG) cho các phương tiện giao thông khi có nhu cầu. - Kế thừa quy hoạch xăng dầu đã được

Ban hành: 18/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

19

Quyết định 161/2003/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

hợp nhưng tối đa là 31/12/2005. 3.1.2. Số cửa hàng đạt yêu cầu về địa điểm quy hoạch: Số cửa hàng đạt yêu cầu về địa điểm quy hoạch nhưng chưa đạt một số yêu cầu quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu cần cải tạo, nâng cấp. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải có kế hoạch đầu tư, sửa chữa nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật cho phù

Ban hành: 09/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

20

Quyết định 0218/QĐ-BCT năm 2011 phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 10 đến năm 2020; định hướng đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh môi trường (theo các tiêu chuẩn Nhà nước về xây dựng nói chung và tiêu chuẩn thiết kế TCVN-4530-1998 : Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế) và các tiêu chuẩn khác liên quan. - Ở các đoạn đường trùng với tuyến đường cao tốc, khi có dải phân cách cứng thì bố trí các cửa

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ