Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 161-180 trong 109883 văn bản

161

Nghị quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1957 do Quốc hội ban hành

6 tháng đầu năm, Sau khi nghe bản thuyết trình của Tiểu ban nghiên cứu bản báo cáo ấy về một số vấn đề chính và sau khi Quốc hội thảo luận, QUYẾT NGHỊ: 1- Quốc hội hoan nghềnh tinh thần nỗ lực lao động, tích cực công tác, chịu đựng gian khổ, tích cực vượt khó khăn của nhân dân và cán bộ cố gắng thực hiện Kế hoạch Nhà nước trong 6 tháng đầu

Ban hành: 19/09/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

162

Nghị quyết về giấy bạc Việt nam do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1946 NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỌP KHOÁ THỨ II TẠI HÀ NỘI, NGÀY MỒNG 8 THÁNG 11 NĂM 1946 VỀ GIẤY BẠC VIỆT NAM Xét rằng nước Việt Nam phải có một

Ban hành: 08/11/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

163

Nghị quyết về vấn đề tuyển cử bổ sung do Quốc hội ban hành

theo như Nghị quyết của Quốc hội khoá họp thứ VI này tạm hoãn cho đến lực Hiến pháp sửa đổi được thông qua sẽ xét lại. Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 1958. Hoàng Văn Hoan (Đã ký)

Ban hành: 29/04/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

164

Nghị quyết về việc quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1980 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM VỀ VIỆC THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Theo đề

Ban hành: 18/12/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

165

Nghị quyết về vấn đề hợp tác nông nghiệp do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1959 NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ HỢP TÁC HOÁ NÔNG NGHIỆP QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe bản báo cáo của Chính phủ về vấn đề "Kiên quyết đưa nông thôn miền

Ban hành: 27/05/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

166

Nghị quyết về việc Tín nhiệm Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1953 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TÍN NHIỆM CHÍNH PHỦ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Sau khi nghe Chính phủ báo cáo công tác 7 năm toàn quốc kháng chiến vừa qua; sau khi

Ban hành: 04/12/1953

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

167

Nghị quyết về 4 dự án Luật thuế nông nghiệp, doanh nghiệp, hàng hoá, lợi tức do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1989 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1989 VỀ 4 DỰ ÁN LUẬT THUẾ: NÔNG NGHIỆP, DOANH THU, HÀNG HÓA, LỢI TỨC QUỐC

Ban hành: 28/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

168

Nghị quyết về việc sáp nhập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Phú Khánh do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1982 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1982 VỀ VIỆC SÁP NHẬP HUYỆN TRƯỜNG SA THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI VÀO TỈNH PHÚ KHÁNH

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

169

Nghị quyết về việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước và đổi tên một số bộ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1991 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 1991 VỀ VIỆC CHUYỂN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH VÀ ĐỔI MỚI TÊN MỘT SỐ

Ban hành: 12/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

170

Quyết định 70/QĐ-TW năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 70/QĐ-TW Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ

Ban hành: 28/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

171

Quyết định 68/QĐ-TW năm 2007 về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

thường vụ cấp uỷ trực thuộc Trung ương, ý kiến của các cơ quan. Thời hạn Ban Tổ chức Trung ương thẩm định nhân sự, hoàn chỉnh hồ để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư là 15 ngày làm việc. Nếu vì lý do khách quan mà chưa kịp thẩm định trong thời hạn trên thì báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 4- Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định

Ban hành: 04/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

172

Nghị Quyết về việc sáp nhập huyện Đông Triều, thuộc tỉnh Hải Dương vào khu Hồng Quảng do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1961 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SÁT NHẬP HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, THUỘC TỈNH HẢI DƯƠNG, VÀO KHU HỒNG QUẢNG QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về

Ban hành: 27/10/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

173

Nghị quyết về việc sáp nhập xã Đồng Nai thuộc huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé vào huyện Đa Houai, tỉnh Lâm Đồng do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1981 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1981 VỀ VIỆC SÁP NHẬP XÃ ĐỒNG NAI THUỘC HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH SÔNG BÉ VÀO

Ban hành: 29/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

174

Nghị Quyết về việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An, hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1962 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỢP NHẤT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ TỈNH KIẾN AN, HỢP NHẤT TỈNH BẮC NINH VÀ TỈNH BẮC GIANG QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe báo

Ban hành: 27/10/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

175

Quyết định 58-QĐ/TW năm 2007 về quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

các cấp, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này; nếu có những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Bộ Chính trị (qua Uỷ ban Kiểm tra Trung ương). Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế kèm theo Quyết định này thay thế Quy chế số 53-QĐ/TW, ngày 05-05-1999 của Bộ Chính trị khoá

Ban hành: 07/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2008

176

Quyết định 99-QĐ/TW năm 2012 về Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở”. Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính hướng dẫn, theo dõi thực hiện thống nhất Quy định này trong toàn Đảng. Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) và

Ban hành: 30/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2012

177

Quy định 50-QĐ/TW năm 2011 về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

chính trị cùng cấp và sự hướng dẫn về hoạt động nghề nghiệp của ban chấp hành hội mà chi hội trước đó trực thuộc. Tổng cục Chính trị phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này. Quy định này có hiệu lực kể từ ngàyban hành và thay thế cho Quy định số 91-QĐ/TW, ngày 09-10-2007 của Ban Bí thư Trung

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

178

Quy định 15/QĐ-TW năm 2006 về việc đảng viên làm kinh tế tư nhân do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 15/QĐ-TW Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ TƯ NHÂN (TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X)

Ban hành: 28/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2008

179

Hướng dẫn 01-HD/TW thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Đảng số 45-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI, Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng như sau : 1 - Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt 1.1- Về tuổi

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

180

Quy định 183-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 183-QĐ/TW Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2013 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY, THÀNH ỦY TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ