Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 38098 văn bản

161

Kết luận 86-KL/TW về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 86-KL/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014 KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

162

Quyết định 44-QĐ/TW năm 1992 về quản lý cán bộ do Bộ Chính trị ban hành

trị. - Được Ban Bí thư ủy nhiệm giải quyết một số vấn đề cụ thể theo quyết định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức Trung ương. - Quản lý hồ lý lịch cán bộ thuộc danh mục do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quản lý. 2. Các ban của Trung ương Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để nghiên cứu, thẩm định

Ban hành: 14/11/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

163

Chỉ thị 06/CT-TW năm 2002 về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 06-CT/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ CỦNG CỐ VÀ HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Ban hành: 22/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

164

Nghị quyết 37-NQ/TW năm 2014 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 37-NQ/TW Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC LÝ LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐẾN NĂM 2030 1 - Sau hơn 20 năm thực hiện

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

165

Chỉ thị 04/2003/CT-TTg thực hiện CT 22-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng, thực hiện NQ 13/2002/2003 về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tiếp làm Trưởng Ban an toàn giao thông cùng cấp theo đúng Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ. c) Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố, thị xã phải đẩy nhanh việc phát triển vận tải khách công cộng, trước mắt là xe buýt để

Ban hành: 12/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

166

Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2008 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Ban chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 21-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2008 NGHỊ QUYẾT “VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” HỘI NGHỊ LẦN

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

167

Quyết định 1635/-TTg năm 2015 triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHỮA CHÁY (Ban hành kèm theo Quyết định số 1635/-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ) I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1. Mục tiêu a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (sau đây

Ban hành: 22/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

168

Chỉ thị 48-CT/TW năm 2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 48-CT/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ban hành: 22/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2011

169

Quyết định 84/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 do tỉnh Kon Tum ban hành

đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng,...). Chủ động sắp xếp lại để cân đối các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi dự toán được giao. Các định mức, chế độ chi làm phát sinh ngân sách phải tự chủ động để cân đối trong phạm vi dự toán được giao

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

170

Chỉ thị 10-CT/TW năm 2002 tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Ban Bí thư ban hành

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ Trung ương đến địa phương và cơ sở. Ban chỉ đạo phải do đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp uỷ làm trưởng ban và 2 phó ban là trưởng ban dân vận của cấp uỷ và trưởng ban tổ chức chính quyền, trong đó phân công một đồng chí làm thường trực. Định kỳ 3 tháng các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc báo cáo kết quả về

Ban hành: 28/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

171

Quyết định 49-QĐ/TW năm 1999 về Quy định phân cấp quản lý cán bộ do Bộ Chính trị ban hành

sự bổ sung uỷ viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố. 1.3- Căn cứ quy định của Trung ương, quyết định số lượng uỷ viên Ban thường vụ, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ. 1.4- Bầu Uỷ viên thường vụ, thư, Phó Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ; bầu Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ. 1.5-

Ban hành: 03/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2012

172

Quyết định 09-QĐ/TW năm 2011 bổ sung Điều 7, Quy định 94-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình do Bộ Chính trị ban hành

KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM CHÍNH SÁCH DÂN SỐ, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X; - Xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

173

Quyết định 144/-TTg năm 2010 bổ nhiệm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 7133-CVNS/BTCTW, ngày 15 tháng 01 năm 2010; Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 7320/VPCP-TCCB, ngày 19 tháng 10 năm 2009; của Bộ

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2010

174

Quyết định 49/2014/-TTg về danh mục mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Các văn bản có sử dụng tin thuộc danh mục mật nhà nước độ Tối mật của các cơ quan, tổ chức khác. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2014. Điều 4. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

175

Quyết định 103/QLTT-TW năm 1991 về bản quy định số hiệu và thẻ kiểm tra thị trường của cán bộ quản lý thị trường do Trưởng ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương ban hành

BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103/QLTT-TW Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ SỐ HIỆU VÀ THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRƯỞNG BAN

Ban hành: 13/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

176

Hướng dẫn 01-HD/VPTW năm 1998 về thể thức văn bản của Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

31-QĐ/TW, ngày 01/10/1997 ban hành Quy định "Về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng", Văn phòng Trung ương hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng để thực hiện thống nhất trong các cơ quan đảng như sau: I. CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẮT BUỘC 1. Tiêu đề " Đảng Cộng sản Việt Nam" Tiêu đề là thành phần thể thức xác định

Ban hành: 02/02/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2008

177

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ

hành sau 10 ngày và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký; đồng thời, thay thế Quyết định số 62/2005/-UB ngày 28 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng cơ quan, đơn

Ban hành: 12/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

178

Nghị quyết 03-NQ/TW năm 1998 về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 03-NQ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1998 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ VIII) VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ban hành: 16/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

179

Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2015 tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

chức thực hiện. Trong đó, phải xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Ban hành: 17/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

180

Quy định 97/QĐ-TW năm 2004 quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...)

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 97-QĐ/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP (TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, VIỆN NGHIÊN

Ban hành: 22/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status