Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 119120 văn bản

1

Sắc lệnh số 51Bis về cho phép giao số tiền 1335772 đ 34 quỹ của AFIC cho bộ cứu tế do Chủ tich Chính phủ lâm thời ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 51BIS NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1945 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao công; Chiểu tờ trình 1650-M ngày 22-5-1945 của cựu Giám đốc Ngân khố Đông Dương về quỹ AFIC; Chiểu theo sự cần cấp cho công việc Cứu tế xã hội hiện này,

Ban hành: 12/10/1945

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

2

Quyết định 84/QĐ-TW năm 2003 quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp do Ban chấp hành Trung ương ban hành

định số 84-QĐ/TW ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng. 1. Quy định này áp dụng đối với các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở ở xã, phường, thị trấn; chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và các cấp trên cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tổ chức đảng cấp trên cơ

Ban hành: 01/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

3

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

. Điều 3 Uỷ ban của Quốc hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Điều 4 Uỷ ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo hoạt động của mình trước Quốc hội; trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, báo cáo hoạt động trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Uỷ ban thường vụ

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

4

Nghị Quyết về Báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1965 NGHỊ QUYẾT VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ Quốc hội khoá III của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, họp kỳ thứ hai, nhất trí tán thành bảo báo cáo của Chính phủ về tình hình mới và

Ban hành: 10/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

luận đề nghị nêu trong báo cáo chính trị của đồng chí Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam; QUYẾT NGHỊ: 1. Nay thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có: 1. Trường Chinh Chủ tịch 2. Phan Anh Uỷ

Ban hành: 02/07/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

thành lập Toà án hành chính nằm trong hệ thống Toà án nhân dân. Kịp thời xây dựng Pháp lệnh về thủ tục giải quyết các vụ kiện hành chính. Tiến hành ngay việc đào tạo đội ngũ cán bộ Toà án hành chính. 5- Về triển khai thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 1995: Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội tập trung chỉ đạo xây dựng các dự án Luật nằm

Ban hành: 20/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị quyết về việc đón tiếp Việt Kiều ở Thái Lan, Tân Đảo, Tân thế giới về nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

ban hành chính thành phố Hải Phòng, Hà Nội, các tỉnh, các địa phương phụ trách. Để việc hướng dẫn, phối hợp công tác được thống nhất, ở Trung ương sẽ tổ chức Ban Việt kiều Trung ương do ông Bộ trưởng Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, Bộ Nội vụ làm thường trực chuyên trách và một số Bộ có liên quan tham gia. Ban Việt kiều Trung ương có nhiệm

Ban hành: 23/10/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

Của một công nhân viên sản xuất công nghiệp tăng 5% so với năm 1983; Của một công nhân viên xây lắp tăng 10% so với năm 1983; Của một công nhân viên vận tải tăng 4,5 so với năm 1983; - Giá thành và chi phí lưu thông hàng hoá của kinh tế quốc doanh trung ương giảm 3,7% so với năm 1983; - Diện tích cây công nghiệp tăng 38% so với năm 1983;

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH Căn cứ vào điều 84 của Hiến pháp nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ

Ban hành: 06/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

sau đây: - Giá trị tổng sản lượng công nghiệp (kể cả tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp) tăng 10% so với năm 1982. - Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng 9% so với năm 1982. - Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn tập trung của Nhà nước tăng 19% so với năm 1982. - Khối lượng hàng hóa vận tải trong nước tăng 9% về tấn và 16% về tấn/km

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ do Quốc hội ban hành

họp kỳ thứ 3, nhất trí tán thành bản báo cáo của Chính phủ về sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta trong hơn một năm qua, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bầy trước Quốc hội. 1- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhận định rằng trong hơn một năm qua, để hòng cứu vãn tình thế nguy khốn của chúng ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã có

Ban hành: 22/04/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới do Quốc hội ban hành

NAM Sau khi thảo luận đề nghị nêu trong báo cáo chính trị của đồng chí Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt Nam; QUYẾT NGHỊ: 1- Trong khi chưa có Hiến pháp mới, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 2- Tổ chức Nhà nước

Ban hành: 02/07/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị Quyết về tình hình thế giới và công tác ngoại giao của Chính phủ do Quốc hội ban hành

hội, nhất định sẽ thắng lợi vẻ vang, trái lại các lực lượng gây chiến, đứng đầu là đế quốc Mỹ, ngày càng sút kém và bị cô lập, nhất định sẽ thất bại thảm hại. Đại hội lần thứ 22 của Đảng cộng sản Liên Xô là một sự kiện lịch sử vô cùng vĩ đại, vì nó sẽ thông qua cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa cộng sản đầu tiên của loài người. Bản cương lĩnh đó sẽ

Ban hành: 27/10/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị Quyết về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ do Quốc hội ban hành

kinh tế, tài chính, cần tăng cường sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của trung ương trên cơ sở phát huy dân chủ đối với địa phương; đồng thời, đẩy mạnh công tác tư tưởng, chống những lệch lạc như hữu khuynh, tiêu cực, bảo thủ, tự mãn v. v... Cần xem trọng việc tổng kết công tác quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước của ta, để từ đó mà nhìn rõ những vấn

Ban hành: 03/07/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị Quyết về việc giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới do Quốc hội ban hành

trực thuộc trung ương. 3- Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội phê chuẩn những nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về các vấn đề ghi ở trên, trong kỳ họp gấn nhất của Quốc hội. 4- Những quy định trên đây được áp dụng cho đến khi có nghị quyết mới của Quốc hội. Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 10 tháng 4 năm

Ban hành: 10/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1994 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 1995 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Nghị quyết về việc giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới do Quốc hội ban hành

định kế hoạch kinh tế Nhà nước; xét duyệt và phê chuẩn dự toán và quyết toán ngân sách của Nhà nước; - Ấn định các thứ thuế; - Phê chuẩn việc phân vạch địa giới các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương. 3- Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội phê chuẩn những nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về các vấn đề ghi ở

Ban hành: 10/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Nghị quyết về công tác phát động quần chúng thực hiện chính sách ruộng đất do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: Không số Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1953 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC PHÁT ĐỘNG QUẦN CHÚNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT Hội nghị liên tịch giữa Ban thường trực Quốc hội Việt Nam và Uỷ

Ban hành: 01/03/1953

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

19

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xét việc Uỷ ban sửa đổi và bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội khóa VIII thành lập tại kỳ họp thứ 4 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao; Xét việc cần thiết phải chuẩn bị tiến hành

Ban hành: 30/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành

cho Hội đồng Bộ trưởng tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án tổng thể, toàn diện về địa giới hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm tính ổn định lâu dài, trình Quốc hội xem xét và quyết định vào thời gian thích hợp. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 10 thông

Ban hành: 26/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ