Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8629 văn bản

1

Quyết định 682/BXD-CSXD về Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 682/BXD-CSXD Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

2

Quyết định 500/BXD-CSXD năm 1996 về Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 500/BXD-CSXD Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐĂNG KÝ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Ban hành: 18/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

3

Quyết định 439/BXD-CSXD năm 1997 về Quy chuẩn Xây dựng tập II và tập III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 439/BXD-CSXD Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN XÂY DỰNG TẬP II VÀ TẬP III BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY

Ban hành: 25/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2009

4

Quyết định 19 BXD-CSXD năm 1995 về việc ban hành qui chế hoạt động và đăng ký hành nghề tư vấn xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:19 BXD-CSXD Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TƯ

Ban hành: 10/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

5

Quyết định 116-BXD/CSXD năm 1995 về Quy chế thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự án do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 116-BXD/CSXD Hà Nội , ngày 16 tháng 5 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG,DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ KỸ THUẬT, TỔNG DỰ TOÁN Bộ Trưởng Bộ

Ban hành: 16/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

6

Thông tư 06/1997/TT-BXD hướng dẫn quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng- Kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước" kèm theo Nghị định 77/CP-1997 do Bộ Xây dựng ban hành

III. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 1. Chất lượng xây dựng các công trình được quản lý phù hợp với các quy định của "Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng" được ban hành kèm theo Quyết định số 498/BXD-GĐ ngày 18/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Doanh nghiệp B.O.T cùng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng

Ban hành: 25/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

7

Thông tư 1-BXD/CSXD-1997 về việc quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

5- Quản lý chất lượng công trình xây dựng: 5.1- Chất lượng xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài được xây dựng tại Việt Nam được quản lý phù hợp với các qui định của Điều lệ Quản lý chất lượng công trình xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số 498/BXD-GD ngày 18-9-1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể phải

Ban hành: 15/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

8

Quyết định 682/QĐ-CTN năm 2009 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-CTN ngày 14 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch nước) 1. Đặng Minh Hương, sinh ngày 27/12/1998 tại Hà Nội Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Breiestr 50 66115 Saar-bruken 2. Nguyễn Mai Ly, sinh ngày 26/6/1988 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện

Ban hành: 14/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2009

9

Quyết định 682/QĐ-QLD năm 2014 danh mục 06 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 148 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 682/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 06 THUỐC TỪ DƯỢC

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2015

10

Quyết định 682/QĐ-KTKH năm 1997 ban hành tạm thời bảng giá cước truy nhập Internet do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 682/QĐ-KTKH Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI BẢNG GIÁ CƯỚC TRUY NHẬP INTERNET TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định 12/CP ngày

Ban hành: 14/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

11

Quyết đinh 52/1998/QĐ.UB điều chỉnh kích thước chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tầm nhìn giao lộ các trục đường trong thị xã Thủ Dầu Một do Tỉnh Bình Dương ban hành

chỉnh kích thước chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tầm nhìn giao lộ các trục đường trong thị xã Thủ Dầu Một như sau : 1- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng : ( theo bảng chi tiết đính kèm ). 2- Tầm nhìn giao lộ : áp dụng qui chuẩn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996. - Quyết định

Ban hành: 20/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

12

Quyết định 682/QĐ-UBND năm 2012 về giao dự toán ngân sách địa phương 2013 do tỉnh Bình Định ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 682/QĐ-UBND Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

13

Quyết định 682/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/KH-SYT Vĩnh Long, ngày 25 tháng 4 năm 2014 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1816 NĂM 2014 (Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014) (Ban hành kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND, ngày 07/5/2014

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

14

Quyết định 104/2001/QĐ-UB năm 2001 về bảng quy định chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các trục đường trên địa bàn thị xã Bảo Lộc do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Đồng và các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Căn cứ Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam; Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Địa chính và Ủy ban Nhân dân thị xã Bảo Lộc về việc đề nghị ban hành chỉ

Ban hành: 25/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

15

Hướng dẫn 682/NHCS-TD năm 2007 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 212/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma tuý do Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 682/NHCS-TD Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHO VAY VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 23/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

16

Quyết định 682/QĐ-CTN năm 2011 cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 682/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2011

17

Quyết định 682/QĐ-BTC năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn DANH MỤC I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 682/QĐ-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

18

Quyết định 682/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung Đề án tinh giản biên chế của Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 682/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ ÁN

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

19

Quyết định 682/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 682/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC THI HIỆP ĐỊNH HÀNG RÀO KỸ

Ban hành: 10/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2011

20

Quyết định 682/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch triển khai, thực hiện phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 682/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI,

Ban hành: 05/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status