Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 116745 văn bản

1

Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT về Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

NON TƯ THỤC (Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /2008/QĐ/BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục, bao gồm: Thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2008

2

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 1993 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Luật Tổ chức Quốc hội Quy chế này quy định

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

3

Quy chế về hoạt động của Hội đồng dân tộc ngày 07/07/1993 do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 1993 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Luật tổ chức Quốc hội; Quy chế này quy định tổ

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

4

Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8

Ban hành: 15/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

5

Nghị Quyết về tình hình thế giới công tác ngoại giao của Chính phủ do Quốc hội ban hành

tích của chiến tranh thế giới lần thứ hai góp phần vào việc trừ bỏ nguy cơ một cuộc chiến tranh khủng khiếp cho loài người. Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc, đòi ký ngay hoà ước với nước Đức và giải quyết vấn đề Tây Bá-linh, tạo điều kiện ngăn cản không

Ban hành: 27/10/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức hành chính, tăng cường xây dựng chính quyền cơ sở. Kết hợp cải cách hành chính với việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống lãng phí việc giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. 4- Về việc thành lập Toà án hành chính: Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để

Ban hành: 20/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

2- Pháp lệnh về du lịch; 3- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế; 4- Pháp lệnh trọng tài thương mại; 5- Pháp lệnh về ký kết thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); 6- Pháp lệnh về tổ chức giám sát của nhân dân; 7- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

2- Phê chuẩn Quyết định số 735 QĐ/HĐNN7 ngày 21 tháng 6 năm 1986 của Hội đồng Nhà nước về việc cử miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng như sau: 1. Đồng chí Tố Hữu thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đồng chí Võ Chí Công giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 2. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng

Ban hành: 30/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ do Quốc hội ban hành

đình: Mai Kỷ Bộ trưởng phụ trách công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em: Trần Thị Thanh Thanh Bộ trưởng phụ trách một số công tác của Chính phủ: Phan Văn Tiệm Hà Quang Dự Nghị quyết này đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 01 tháng 10 năm 1992. Nông Đức Mạnh (Đã ký)

Ban hành: 01/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ do Quốc hội ban hành

dân phải ra sức bền bỉ cố gắng, đồng thời cũng cần nhận rõ chúng ta có rất nhiều thuận lợi căn bản chúng ta nhất định thắng lợi. Song song với việc phát triển cải tạo kinh tế, phải phát triển nền văn hoá của miền Bắc theo chủ nghĩa xã hội : phải xoá bỏ nạn mù chữ, phát triển giáo dục, nâng cao trình độ văn hoá cuả nhân dân (bao gồm văn hoá

Ban hành: 29/04/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Nghị quyết về việc báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 những chủ trương công tác lớn trong năm 1960 do Quốc hội ban hành

thương nghiệp tư bản tư doanh; không ngừng tăng cường kinh tế quốc doanh, mở rộng xúc tiến xây dựng cơ bản; ra sức phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp mọi hoạt động kinh tế tài chính khác; đẩy mạnh sự nghiệp văn hoá và giáo dục, ra sức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật công nhân lành nghề, xúc tiến

Ban hành: 29/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết về báo cáo chung của Chính phủ do Quốc hội ban hành

ổn vật giá; củng cố nền tài chính quốc gia; khôi phục giao thông vận tải. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, phải sử dụng hợp lý sự giúp đỡ của các nước bạn; tăng cường tổ chức kinh tế tài chính, ra sức đào tạo cán bộ kinh tế tài chính, đẩy mạnh hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc; phát động nhân dân thi đua tăng gia sản xuất thực hành tiết

Ban hành: 20/09/1955

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết về công tác văn hoá xã hội do Quốc hội ban hành

chú trọng giậy văn hoá cho các cán bộsở, có kế hoạch mở rộng phong trào học tập trong các cơ quan, xí nghiệp, quân đội. Đối với giáo dục phổ thông, chủ yếu là phát triển tuỳ theo khả năng, nâng cao chất lượng cấp 2 3, chú ý đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, tăng cường số lượng chất lượng các sách giáo khoa, ban hành chính sách cụ thể

Ban hành: 22/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị quyết về việc chia điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHIA ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH Căn cứ vào điều 84 của Hiến pháp nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ

Ban hành: 06/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

còn phù hợp; hoàn thiện quy trình xây dựng luật, pháp lệnh góp phần nâng cao hiệu quả của công tác xây dựng pháp luật; 6- Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc chuẩn bị các dự án pháp luật để đưa vào chương trình chính thức năm 1996 các năm sau. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội do Quốc hội ban hành

trạng tập trung quan liêu, vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân chưa khắc phục được bao nhiêu thì lại xảy ra hiện tượng dân chủ lệch lạch, buông lỏng chuyên chính; công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật không được quan tâm đúng mức, công tác văn hoá, văn nghệ chưa được quản lý tốt... đã tạo sơ hở cho kẻ địch phá hoại, kẻ xấu lợi dụng; tình

Ban hành: 22/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

1983; - Tỷ lệ tăng số dân 2 -1,9% 3- Giao trách nhiệm cho Hội đồng Bộ trưởng thi hành các biện pháp tích cực có hiệu quả để khai thác các khả năng về lao động, đất đai, rừng, biển, năng lực sản xuất lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật hiện có; cải tiến công tác chỉ đạo và điều hành thống nhất của Hội đồng Bộ trưởng, đồng thời phát huy tính

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành

Viễn, Hoàng Long, Kim Sơn có diện tích tự nhiên 1.386,77km2 với số dân 787.877 người. Tỉnh lỵ: thị xã Ninh Bình. 5. Giao cho Hội đồng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Quốc hội theo tinh thần tiết kiệm, không tăng biên chế,không để thất thoát tài sản Nhà nước, nhanh chóng ổn định tổ chức phát triển sản xuất. 6. Giao

Ban hành: 26/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

19

Nghị quyết về việc tổ chức kỷ nhiệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

cho chủ nghĩa xã hội; người chiến sĩ cách mạng kiệt xuất đã góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh chung của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ xã hội; một danh nhân văn hóa của thế giới; Để nêu cao kế thừa tư tưởng cao cả của Bác Hồ trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đạo đức về nghệ thuật, tiếp tục sự nghiệp của

Ban hành: 30/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Nghị quyết về việc báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 1960 NGHỊ QUYẾT VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ, QUYẾT NGHỊ 1- Quốc hội nhất trí tán thành

Ban hành: 13/07/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ