Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 106451 văn bản

1

Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ năm 1996 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1629/LĐTBXH-QĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Ban hành: 26/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

2

Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1629/QĐ-UBND Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2013

3

Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1629/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ

Ban hành: 05/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

4

Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1629/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

5

Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1629/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY

Ban hành: 31/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2010

6

Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2006 về việc Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1629/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THIẾU TƯỚNG HỒ SỸ HẬU, CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ BỘ QUỐC PHÒNG NGHỈ HƯU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Ban hành: 14/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

7

Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động tỉnh Thái Nguyên thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013-2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1629/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 22 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

8

Quyết định 1629/QĐ-VPCP năm 2009 bổ nhiệm ông Điều Huy Mạnh giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Quản trị hệ thống, Trung tâm Tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1629/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG ĐIỀU HUY MẠNH GIỮ CHỨC PHÓ

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2010

9

Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1629/QĐ-UBND Sơn La, ngày 23 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

10

Quyết định 1629/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1629/2010/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 20 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC VĂN BẢN

Ban hành: 20/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2010

11

Quyết định 1629/QĐ-BNN-TCTL năm 2012 về phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1629/QĐ-BNN-TCTL Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

12

Quyết định 1395/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015

viên, viên chức xây dựng 05 công trình thủy điện 29/10/2005 Thông tư này đã được bãi bỏ bởi QĐ số 764/- LĐTBXH ngày 03/6/2015, tuy nhiên Quyết định số 1351 /-LĐ 1 BXH ngày 21/9/2015 đã bãi bỏ QĐ số 764/QĐ-LĐTBXH 13. Thông tư 12/2007/TT-BLĐTBXH; ngày

Ban hành: 30/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2015

13

Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

- Lưu: VT, PC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Minh Huân DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC (kèm theo Quyết định số 90/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã

Ban hành: 25/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

14

Quyết định 1114/LĐTBXH-QĐ năm 1996 về Quy chế hoạt động của cơ sở dạy nghề do Bộ trưởng Bộ lao động Thươnng binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1114/LĐTBXH-QĐ Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 12/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2010

15

Quyết định 1394/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1394/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

Ban hành: 02/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2009

16

Quyết định 12/2006/QĐ-LĐTBXH Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực lao động - người có công và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/2006/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - NGƯỜI CÓ

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

17

Chỉ thị 1629/CT-BNN-TCCB năm 2006 về nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QUY HOẠCH CÁN BỘ TÍNH ĐẾN 29/5/2006 (ban hành kèm theo Chỉ thị số 1629 /CT-BNN-TCCB ngày 30/6/2006) I/ Số lượng cán bộ quy hoạch được duyệt: Số lượng cán bộ quy hoạch được duyệt theo quyết định của Bộ trưởng số 2682 /BNN-TCCB ngày 06/10/2005 như sau: 1/ Khối quản lý nhà nước: 19 đơn vị. 65 cán bộ 2/ Khối Viện nghiên cứu:

Ban hành: 30/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

18

Quyết định 517/LĐTBXH-QĐ năm 1996 ban hành mẫu Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 517/LĐTBXH-QĐ Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7 tháng 12 năm 1993

Ban hành: 17/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

19

Quyết định 26/2006/QĐ-UBND về mức chi cho công tác Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành: 15/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

20

Quyết định 1996/QĐ năm 1995 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sách do Bộ trưởng Bộ Văn hoá,thông tin ban hành

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1996/QĐ Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 1996/QĐ NGÀY 17/5/1995 BAN HÀNH KÈM THEO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM

Ban hành: 17/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status
Hỗ trợ online X

Chào mừng bạn đến với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Hãy để nội dung bạn cần hỗ trợ bên dưới để Chúng Tôi được hỗ trợ.

Nếu Thư Viện chưa trả lời kip hãy để lại Tên và Email, Thư Viện sẽ trả lời Bạn sớm nhất.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬTCùng bạn giải quyết vướng mắc!
Xin chào ! Thư Viện có thể giúp gì cho a/c?