Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 1580/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 108865 văn bản

1

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết của Quốc hội". 2- Khẳng định những thành tựu đã đạt được trong năm 1994 và những tháng đầu năm 1995. Nhấn mạnh sự cần thiết phải khắc phục những thiếu sót và vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Quốc hội đã đề ra. Quốc hội yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết sau đây: 1) Về kinh tế - xã

Ban hành: 20/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

2

Nghị quyết về việc đón tiếp Việt Kiều ở Thái Lan, Tân Đảo, Tân thế giới về nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1959 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 1959 VỀ VIỆC ĐÓN TIẾP VIỆT KIỀU Ở THÁI LAN, TÂN ĐẢO, TÂN THỂ GIỚI VỀ NƯỚC Theo kết quả của những cuộc

Ban hành: 23/10/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Quyết định 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Bộ trưởng Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ

Ban hành: 26/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

4

Quyết định 26/2000/QĐ-BCN chuyển Trường Trung học Điện 3 trực thuộc Công ty Điện lực 3 về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐIỆN 3 TRỰC THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 VỀ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 06/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Quyết định 26/2000/QĐ-UB về phân cấp quản lý công trình thủy lợi và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương do tỉnh Lạng Sơn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2000/QĐ-UB Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP

Ban hành: 27/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

6

Quyết định 26/2000/QĐ-TTg về chế độ với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 26/2000/QĐ-TTG NGÀY

Ban hành: 23/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

7

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 29 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 29/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

8

Quyết định 12/2000/QĐ-UB đổi tên và xác định lại nhiệm vụ cho Trạm điều dưỡng thuộc Sở Xây dựng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2000/QĐ-UB Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ XÁC ĐỊNH LẠI NHIỆM VỤ CHO TRẠM ĐIỀU DƯỠNG THUỘC SỞ XÂY DỰNG" UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ

Ban hành: 31/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

9

Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2007 Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1580/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007 ‘ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 20/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2007

10

Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2009 về hỗ trợ kinh phí bơm, tát nước chống ngập úng cho một số địa phương đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1580/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ BƠM, TÁT NƯỚC

Ban hành: 09/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2009

11

Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 26-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

NGHỊ QUYẾT SỐ 37-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) Triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính

Ban hành: 06/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

12

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2012 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 25 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

13

Quyết định 884/2000/QĐ-LĐTBXH ban hành Quy trình thẩm định và ra Quyết định thành lập doanh nghiệp xuất khẩu lao động thuộc một số đoàn thể Trung ương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 884/2000/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH “QUY TRÌNH THẨM

Ban hành: 06/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

14

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2015 về Quy định đấu giá thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ THUÊ

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

15

Quyết định 1580/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Điều lệ giải Điền kinh và Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI ĐIỀN KINH VÀ CỜ VUA HỌC

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

16

Quyết định 12/2000/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch địa chất năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐỊA CHẤT NĂM 2000CHO VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ

Ban hành: 13/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH

Ban hành: 09/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2013

18

Quyết định 1580/QĐ-TCHQ năm 2015 công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 1580/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

19

Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1580/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY

Ban hành: 23/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2010

20

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 1580/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 28 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRỰC

Ban hành: 28/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status