Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 81840 văn bản

1

Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ về ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1453/LĐTBXH-QĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC

Ban hành: 13/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

2

Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước và tổ chức nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ và Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước; QUYẾT NGHỊ A. Phê chuẩn Quyết định số 58 /HĐNN8 ngày 11 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước cử đồng chí Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch thường trực của Hội

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1453/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 11 tháng 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

4

Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1453/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 11 tháng 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

5

Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1453/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 22 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 26 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

6

Quyết định 1453/QĐ-BNV năm 2010 phê duyệt Điều lệ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1453/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

7

Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt danh mục nghề và mức hỗ trợ học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1453/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 03 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC NGHỀ VÀ MỨC HỖ TRỢ

Ban hành: 03/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2014

8

Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2013 công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:1453/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM VẬT

Ban hành: 03/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

9

Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi gà thả vườn sử dụng đệm lót sinh thái giai đoạn 2013 - 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1453/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 28 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN HỖ TRỢ CHĂN

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

10

Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1453/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 05 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2014

11

Quyết định 1453/QĐ-TCTHADS năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Nghiệp vụ 2 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

BỘ TƯ PHÁP TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1453/QĐ-TCTHADS Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2010

12

Quyết định 1453/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt Đề án giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc khi có các thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát và Nậm Chiến do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1453/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN GIAO THÔNG TRÁNH NGẬP KHU VỰC TÂY

Ban hành: 29/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

13

Nghị quyết 10/2003/NQ-HĐ13 thực hiện nhiệm vụ thay sách lớp 1 và lớp 6, chuẩn bị thay sách lớp 2 và lớp 7; thực hiện Quyết định 161/2002/-TTg về giáo dục mầm non; thực hiện chủ trương kiên cố hóa trường học do tỉnh Hải Dương ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2003/NQ-HĐ13 Hải Dương, ngày 24 tháng 07 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THAY

Ban hành: 24/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

14

Quyết định 1995/QĐ-TTg năm 2014 về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1995/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HUYỆN ĐẢO

Ban hành: 04/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

15

Quyết định 1394/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1394/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

Ban hành: 02/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2009

16

Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 90/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP

Ban hành: 25/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

17

Quyết định 21/1999/-BTC ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Diên Phú Km 1453 tỉnh Khánh Hoà do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/1999/-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 21/1999//BTC NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1A TRẠM DIÊN

Ban hành: 01/03/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

18

Quyết định 1114/LĐTBXH-QĐ năm 1996 về Quy chế hoạt động của cơ sở dạy nghề do Bộ trưởng Bộ lao động Thươnng binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1114/LĐTBXH-QĐ Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn

Ban hành: 12/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2010

19

Quyết định 127-LĐTBVXH/ năm 1988 về bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức ngành du lịch do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-LĐTBXH/QĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN DANH MỤC SỐ 1 CÁC CHỨC DANH ĐẦY ĐỦ VIÊN CHỨC NGÀNH DU LỊCH BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Ban hành: 13/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

20

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2009/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN

Ban hành: 13/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ