Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Quyết định 84-QĐ/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19827 công văn

1

Công văn 84/BXD-KTXD về vướng mắc trong thanh toán, quyết toán hợp đồng hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 07/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2011

2

Công văn 406-CV/TW giải quyết tranh chấp lao động và đình công do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

doanh nghiệp, hạn chế tranh chấp lao động và đình công, đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 05-6-2008 của Ban Bí thư (khoá X) về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, Quyết định số 1129/-TTg, ngày 18-8-2008 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển

Ban hành: 13/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

3

Công văn số 84/BXD-QLN về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP và Thông tư 13/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/BXD-QLN V/v: hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP và Thông tư 13/2008/TT-BXD. Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 25/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2008

4

Công văn 84/TA-TKTH về thống kê thụ lý vụ án hành chính từ ngày 01/7 đến ngày 15/9/2011 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tòa án nhân dân tối cao trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Đồng chí chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và gửi các số liệu thống kê nói trên về Vụ Thống kê - Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 25/9/2011 qua địa chỉ email: tatc.tonghop@toaan.gov.vn hoặc qua số

Ban hành: 19/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2011

5

Công văn 84/BXD-HĐXD hướng dẫn điều chỉnh dự án do Bộ Xây dựng ban hành

lấy ý kiến của các cơ quan này, người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức thẩm định những nội dung điều chỉnh và phê duyệt điều chỉnh dự án. Căn cứ quy định nêu trên và ý kiến giải trình của Quý cơ quan, nếu việc điều chỉnh dự án xây dựng Trụ sở Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài không làm thay đổi quy mô tầng cao, mặt bằng

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

6

Công văn 84/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại cuộc họp về dự án thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. d) Quy hoạch di dân và tái định cư: Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc di dân và tái định cư; coi trọng việc di dân, tái định cư như đối với việc xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La. Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số

Ban hành: 10/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

7

Công văn 84/BGDĐT-KHTC năm 2014 hướng dẫn ghi thu, chi các khoản phí, lệ phí năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Để kịp thời tổng hợp gửi Bộ Tài chính đề nghị ghi thu, ghi chi

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

8

Công văn 84/BXD-VLXD về xuất khẩu sản phẩm đá của Công ty cổ phần đá ốp lát và Xây dựng Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

và vật liệu xây dựng Hà Tây đã được phép sản xuất đá ốp lát theo Quyết định số 478-/UB ngày 01/02/1992 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ). Các sản phẩm xin xuất khẩu gồm đá ốp lát, đá hạt vê tròn, đá đục nhám, đánh bóng các màu của Công ty cổ phần Đá ốp lát và Xây dựng Hà Nội đã ký hợp đồng mua sản phẩm đá từ các đơn vị có cấp giấy phép khai thác

Ban hành: 22/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2009

9

Công văn 84/TCT-QLN năm 2015 vướng mắc trong việc nộp tiền thuế nợ đối với doanh nghiệp trong thời gian được gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

nước cấp phát hoặc có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 02 (hai) năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. … c.1) Đối với những khoản tiền thuế nợ đã được cơ quan thuế ban hành quyết định gia hạn với thời hạn 01 (một) năm, nếu hết thời gian gia hạn người nộp thuế chưa được ngân sách nhà nước thanh

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

10

Công văn số 84/VPCP-KNTN về việc xử lý kết quả kiểm tra, rà soát về quy hoạch, giao đất, thu hồi đất tại 4 xã thuộc huyện Lương Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

duyệt quy hoạch chi tiết, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, thu hồi đất của từng dự án trên địa bàn 4 xã trước đây thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình nay sáp nhập về Hà Nội, có biện pháp giải quyết cụ thể, bảo đảm yêu cầu: đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính theo tinh thần chỉ đạo của

Ban hành: 06/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2009

11

Công văn 84/TTg-KTN tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cát trắng cho nhà máy kính nổi Chu Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tam Anh Bắc và Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 45/-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2012 để sử dụng làm nguyên liệu cho nhà máy kính nổi Chu Lai. 2. Trong khi hoàn tất các thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản ở các mỏ nguyên liệu phục vụ hoạt động lâu dài cho nhà máy, Ủy ban nhân dân

Ban hành: 13/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

12

Công văn 84/GSQL-TH năm 2011 về cấp C/O mẫu D cho hàng nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

(không quy định ngừng cấp C/O đối với tất cả các trường hợp hàng đưa từ khu phi thuế quan vào nội địa, như trường hợp hàng hoá của doanh nghiệp chế xuất bán vào thị trường nội địa đề cập trên đây). Về việc cấp C/O, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được giải quyết cụ thể. Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty được biết/.

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

13

Công văn về việc thu nộp ngân sách của xí nghiệp quốc doanh qua hệ thống kho bạc Nhà nước

CỦA XNQD QUA HỆ THỐNGKHO BẠC NHÀ NƯỚC Kính gửi: -Các sở tài chính, chi cục thu Quốc doanh -Chi cục Kho bạc Nhà nước các tỉnh,thành phố,đặc khu trực thuộc trung ương Thi hành Quyết định số 07/HĐBT ngày 01-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính và Quyết đinh số

Ban hành: 11/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

14

Công văn số 4177/BCĐ-TW về việc tăng cường công tác kiểm tra, chống gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu do Ban Chỉ đạo 127 Trung ương ban hành

người tiêu dùng. Việc tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng đã có tác dụng tích cực, nhưng nếu lơi lỏng thì các hành vi này lại tiếp tục tái diễn, gây bức xúc trong công luận xã hội. Để chặn đứng các hành vi nói trên, nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định số 187/2003/-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết

Ban hành: 27/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

15

Công văn hướng dẫn mũ và phù hiệu của cán bộ kiểm tra thị trường

307/QLTT-TW NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN MŨ VÀ PHÙ HIỆU CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân - Ban chỉ đạo Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tiếp theo Công văn số 139/QLTT-TW ngày 5-5-1992 của Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương quy định trang phục thống nhất cho các

Ban hành: 12/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 06/05/2000

Cập nhật: 17/03/2008

16

Công văn 0606/B127-TW về xử lý linh kiện xe ô tô TOYOTA, xe FORD TRANSIT 16 chỗ dạng CKD2 của Công ty TOYOTA & FORD Việt Nam do Ban Chỉ đạo 127-TW ban hành

Quyết định số 2977/-VPTĐ ngày 24/12/1996 phê duyệt Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật (Hợp đồng chính) và các Phụ lục Hợp đồng. Văn bản bổ sung Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật ngày 02/10/1998. Trong văn bản bổ sung này tại Phụ lục A chuyển giao loại xe ô tô RHZ 114L - BRMS (A) (HIACE) là loại xe có 16 chỗ ngồi, văn bản bổ sung có hiệu lực hồi tố

Ban hành: 21/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

17

Công văn số 31/BCĐ-TW về việc chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu do Ban Chỉ đạo 127/TW ban hành

chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Sở Khoa học và Công Nghệ…) tập trung kiểm tra quyết liệt và toàn diện tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu về đăng ký kinh doanh, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, giấy phép kinh doanh, điều kiện kinh doanh, các

Ban hành: 15/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2008

18

Công văn về việc kiểm soát hàng hoá trên đường giao thông

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân - Ban chỉ đạo Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương. Thời gian gần đây, một số nơi đã không chấp hành nghiêm túc Quyết định số 80-CT ngày 11 tháng 3 năm 1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc giải thể các trạm kiểm soát trên đường

Ban hành: 26/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 06/05/2000

Cập nhật: 17/03/2008

19

Công văn về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê các cấp

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Các Tổng công ty 90, 91 Thực hiện Quyết định số 150/1999/TTg ngày 8/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiến hành tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước, Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ương hướng dẫn việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê các cấp,

Ban hành: 16/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

20

Công văn về việc mua nhà của dân

trong nhiều trường hợp mua nhà của dân rồi lại phải sắp xếp chỗ ở cho dân. Vì vậy, chủ trương là các cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội được Nhà nước trợ cấp không được trực tiếp mua nhà của dân; trường hợp thật đặc biệt cần mua, phải đề nghị Bộ Nội vụ xét và do Bộ Nội vụ quyết định về giá cả, phương thức trả tiền v.v... Nhận được Chỉ

Ban hành: 16/10/1964

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status