Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1986 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/TR 14025:2003 (ISO/TR 14025:2000) về nhãn môi trường công bố môi trường - Công bố về môi trường kiểu III do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành

cùng diễn giải như thế nào. Sự đánh giá này phải gồm cả việc xem xét cho phù hợp với các nguyên tắc được quy định trong TCVN ISO 14040 trong các bước của chương trình. Chú thích: Xem A.1.2, a.1.3 và A.2 Hình 1 - Ba phương pháp khác nhau cho các Công bố môi trường kiểu III chương trình công bố môi trường 5.3. Hạng/ Loại

Ban hành: 04/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/TR 14062:2013 (ISO/TR 14062:2002) về quản lý môi trường - Tích hợp các khía cạnh môi trường vào thiết kế phát triển sản phẩm

trong một tổ chức sẽ được tăng cường bởi sự tham gia của các ngành học liên quan các chức năng tổ chức như: thiết kế, kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, môi trường, chất lượng, thương mại, cung ứng dịch vụ, v.v. Những năng lực này thường liên quan đến nhiều người, tùy theo qui mô của tổ chức. Mục tiêu là để đảm bảo rằng tất cả các bộ phận

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-4:2013 (IEC 60502-4:2010) về Cáp điện có cách điện dạng đùn phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) - Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV)

x x x x a Nếu không có quy định khác, thử nghiệm phải được thực hiện ở nhiệt độ môi trường xung quanh. b Chỉ cho đầu nối ngoài trời. c Không yêu cầu đối với phụ kiện lắp đặt trên cáp 3,6/6 (7,2) kV có cách điện không có màn chắn. dθt là nhiệt độ cao nhất của

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) về Cáp điện có cách điện dạng đùn phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) - Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV)

dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 6099-1 (IEC 60060-1), Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao – Phần 1: Định nghĩa chung yêu cầu thử nghiệm TCVN 6612 (IEC 60228), Ruột dẫn của cáp cách điện TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2), Thử nghiệm cáp

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1 : 2009) về Cáp điện lực cách điện dạng đùn phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30 kV (Um=36kV) - Phần 1: Cáp dùng cho điện áp danh định bằng 1kV (Um=1,2kV) đến 3kV (Um=3,6kV)

chạm đất kéo dài thì nên phân loại hệ thống ở cấp C. Giá trị Uo khuyến cáo cho cáp được sử dụng trong hệ thống ba pha được liệt kệ trong Bảng 1. Bảng 1 - Điện áp danh định Uo khuyến cáo Điện áp hệ thống cao nhất (Um) kV Điện áp danh định (Uo) Cấp A và cấp B

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-2:2007 (ISO 6508-2 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2: Kiểm định hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

quan kiểm định; i) độ không đảm bảo đo của kết quả kiểm định. Phụ lục A (qui định) Độ lặp lại của máy thử Độ lặp lại cho phép của máy thử được thể hiện bằng đồ thị trên Hình A.1 và A.2 Hình A.1 – Độ cứng Rockwell (thang A, B, C, D, E, F, G, H K) Hình A.2 – Độ cứng bề mặt Rockwell (thang N

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6274:2003 về Quy phạm nổi

Thử bằng khí hoặc bằng vòi phun nước có thể được coi là tương đương với qui định ở trên nếu trình Đăng kiểm duyệt tất cả các chi tiết liên quan cần thiết. (2) Thử kết thúc Sau khi đóng xong , các thử nghiệm phải được tiến hành để xác định: (a) Mạn khô đến boong nóc khi đánh chìm nổi; (b) Lượng chiếm nước không tải sức

Ban hành: 31/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9703:2013 (CAC/RCP 69-2009) về Quy phạm thực hành để ngăn ngừa giảm thiểu sự nhiễm Ochratoxin A trong phê

tăng tỷ lệ phân tán các bào tử làm tăng cơ hội nhân phê bị nhiễm nấm sản sinh OTA. c) Dùng bẫy (như bẫy dùng rượu) trừ Hypothenemus Hampei trước khi thu hoạch, khuyến khích áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). d) Tránh để chất thải hữu cơ từ phê hay nguồn nào khác chưa được hoại mục ở trong hay xung quanh vườn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-1:2007 (ISO 6508-1 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN 257-2 : 2007 (ISO 6508-2 : 2005) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2: Kiểm định hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T). 3. Nguyên lý thử Ấn mũi thử có kích thước, hình dạng vật liệu qui định lên bề mặt mẫu theo hai bước với các điều kiện quy định

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6718:2000 về Quy phạm phân cấp đóng tàu biển (tàu có chiều dài trên 20 m)

tàu : Ngoài các dấu hiệu bổ sung trên, nếu tàu có công dụng riêng thỏa mãn những yêu cầu tương ứng của Quy phạm này thì cấp tàu được bổ sung thêm dấu hiệu về công dụng của tàu. Thí dụ : Tàu đánh , tàu công nghiệp hải sản, tàu dịch vụ thủy sản, tàu thu mua hải sản v.v... Dấu hiệu về vật liệu thân tàu : Sau dấu hiệu công

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-3:2007 (ISO 6508-3 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

mũi thử chuẩn khác trong thời gian không quá 12 tháng; c) hiệu chuẩn thiết bị đo; d) kiểm định chu trình thử ; nếu không thể thì ít nhất là thời gian tác dụng lực. 4.3. Dụng cụ dùng để kiểm định hiệu chuẩn phải đáp ứng các quy định của tiêu chuẩn quốc gia. 4.4. Phải đo từng lực thử bằng dụng cụ đo lực (cấp 0,5 hoặc cao hơn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4536:2002 (ISO 105-A01: 1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A01: Quy định chung do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành

(ví dụ trong thí nghiệm giặt khô). Đối với việc đánh giá sự dây màu, sử dụng thang màu xám 5 hoặc 9 cấp được qui định trong TCVN 5467:2002 (ISO 105 - A03) theo ý nghĩa tương tự đã miêu tả ở phần đánh giá sự thay đổi màu trong điều 13.2. Sự dây màu được đánh giá cho mỗi loại vải thử kèm trong phép thử, sự dây màu ở đường may được bỏ qua. Nếu

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8075:2009 về mạng viễn thông - giao diện V5.2 (dựa trên 2048kbit/s) giữa tổng đài nội hạt mạng truy nhập

các thực thể giao thức FSM V6.13 Mở khóa tất cả các cổng được chấp nhận R5.4 M R 15.4.5 ETS 300 347-1 A1 Sắp xếp nhanh chóng cổng liên quan tới các thực thể giao thức FSM U6.14 Mở khóa tất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9890-3:2013 (IEC/TR 60871-3:1996) về Tụ điện công suất nối song song dùng cho hệ thống điện xoay chiều có điện áp danh định lớn hơn 1000V - Phần 3: Bảo vệ tụ điện nối song song dãy tụ điện nối song song

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9890-3:2013 IEC/TR 60871-3:1996 TỤ ĐIỆN CÔNG SUẤT NỐI SONG SONG DÙNG CHO HỆ THỐNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH LỚN HƠN 1 000 V - PHẦN 3: BẢO VỆ TỤ ĐIỆN NỐI SONG SONG DÃY TỤ ĐIỆN NỐI SONG SONG Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8096-107:2010 (IEC 62271-107:2005) về Tủ điện đóng cắt điều khiển cao áp - Phần 107: Cầu dao kèm cầu chảy xoay chiều dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1kV đến bằng 52kV

hoặc nếu không khả thi hoặc không thỏa mãn, thì b) điện trở mạch chính, đo càng gần tiếp điểm càng tốt, theo qui trình ở 6.4.1 của IEC 60694, không thay đổi so với điện trở đo được trước thử nghiệm quá 100% giá trị ban đầu hoặc 100 μΩ, chọn giá trị nào thấp hơn; hoặc, nếu điều kiện b) không thỏa mãn thì: c) một thử nghiệm bằng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7998-1:2009 (IEC 60383-1 : 1993) về Cái cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V - Phần 1: Cái cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm tiêu chí chấp nhận

- PHẦN 1: CÁI CÁCH ĐIỆN BẰNG GỐM HOẶC THỦY TINH DÙNG CHO HỆ THỐNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - ĐỊNH NGHĨA, PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V - Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria MỤC 1 -

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3725:1982 về khí cụ điện điện áp tới 1000 V - Phương pháp thử do Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước ban hành

khoảng 60 ± 5 giây. 6.1.6. Điện áp thử được đặt lần lượt vào: a) Giữa các phần dẫn dòng độc lập về điện ở cạnh nhau của khí cụ. b) Giữa tất cả các phần dẫn dòng của khí cụ được cách ly về điện trong quá trình làm việc. c) Giữa tất cả các phần dẫn dòng các phần khi phục vụ có thể chạm vào (ví dụ vỏ bao, tay quay). d) Giữa

Ban hành: 26/07/1982

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT về phân cấp đóng nổi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

khí hoặc thử bằng vòi phun nước có thể được coi là tương đương với quy định ở trên nếu trình Đăng kiểm duyệt tất cả các chi tiết liên quan cần thiết. (2) Thử kết thúc Sau khi đóng xong , các thử nghiệm phải được tiến hành để xác định: (a) Mạn khô đến boong nóc khi đánh chìm nổi; (b) Lượng chiếm nước không tải sức nâng

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935:1995 (IEC 502 – 1983) về cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV do Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường ban hành

bọc bên trong với điều kiện chiều dày danh định của mỗi dải băng không được vượt quá 0,3 mm cáp hoàn chỉnh phải thỏa mãn các phép thử quy định trong các điều 17, 18. c) Đối với các loại cáp có ruột dẫn điện không đồng trục cũng như lớp áo giáp hay các lớp bọc kim loại không đồng tâm khác (xem điều 7.1) thì không cần lớp bọc bên trong với

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9618-3:2013 (IEC 60331-3:2009) về Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 3: Phương pháp thử nghiệm cháy có xóc ở nhiệt độ tối thiểu là 830 độ C đối với cáp có điện áp danh định đến bằng 0,6/1,0 kV được thử nghiệm trong hộp kim loại

Circuit integrity - Part 3: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV tested in a metal enclosure 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định thiết bị thử nghiệm, qui trình thử nghiệm các yêu cầu về tính năng, kể cả khuyến nghị về thời gian đặt ngọn lửa

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status