Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118397 văn bản

1

Quy định 45-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 45-QĐ/TW Hà Nội ngày 1 tháng 11 năm 2011 QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2012

2

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 1993 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và Luật Tổ chức Quốc hội Quy chế này quy định

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

3

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

phòng; đẩy mạnh cuộc vận động sinh để có kế hoạch; làm chuyển biến tốt hơn nữa tình hình kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta tiến lên mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 4- Quốc hội kêu

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn tập trung của Nhà nước tăng 31,4% so với năm 1983; - Khối lượng hàng hoá vận tải tăng 11% về tấn và 9% về tấn km so với năm 1983; - Tổng giá trị hàng hoá bán lẻ trên thị trường có tổ chức tăng 35- 40% so với năm 1983; - Giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng 22% so với năm 1983; - Năng suất lao động:

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

luận đề nghị nêu trong báo cáo chính trị của đồng chí Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam; QUYẾT NGHỊ: 1. Nay thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có: 1. Trường Chinh Chủ tịch 2. Phan Anh Uỷ

Ban hành: 02/07/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị Quyết về việc giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới do Quốc hội ban hành

trực thuộc trung ương. 3- Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội phê chuẩn những nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về các vấn đề ghi ở trên, trong kỳ họp gấn nhất của Quốc hội. 4- Những quy định trên đây được áp dụng cho đến khi có nghị quyết mới của Quốc hội. Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 10 tháng 4 năm

Ban hành: 10/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị quyết về việc giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới do Quốc hội ban hành

định kế hoạch kinh tế Nhà nước; xét duyệt và phê chuẩn dự toán và quyết toán ngân sách của Nhà nước; - Ấn định các thứ thuế; - Phê chuẩn việc phân vạch địa giới các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương. 3- Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội phê chuẩn những nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về các vấn đề ghi ở

Ban hành: 10/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành

xã Hà Nam và 11 huyện: Xuân Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Ninh, Ý Yên, Vụ Bản, Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm, Duy Tiên, Kim Bảng có diện tích tự nhiên 2.423,59 km2; với số dân 2.435.995 người. Tỉnh lỵ: Thành phố Nam Định b. Tỉnh Ninh Bình có 7 đơn vị hành chính gồm: thị xã Ninh Bình, thị xã Tam Điệp và 5 huyện: Hoa Lư, Tam Điệp, Gia

Ban hành: 26/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Quy chế làm việc 10-QĐ/TW năm 2006 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 10-QĐ/TW Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2006 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHOÁ X - Căn cứ Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu

Ban hành: 11/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

10

Nghị quyết về việc tổ chức kỷ nhiệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

trong năm 1990, Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước hãy quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa theo tinh thần đổi mới, dân chủ, công khai, đưa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân

Ban hành: 30/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Chỉ thị 45-CT/TW năm 1994 về công tác ở vùng dân tộc Mông do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 45-CT/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1994 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ CÔNG TÁC Ở VÙNG DÂN TỘC MÔNG Dân tộc Mông ở nước ta đến nay có khoảng 60 vạn

Ban hành: 23/09/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

12

Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới do Quốc hội ban hành

NAM Sau khi thảo luận đề nghị nêu trong báo cáo chính trị của đồng chí Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt Nam; QUYẾT NGHỊ: 1- Trong khi chưa có Hiến pháp mới, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 2- Tổ chức Nhà nước

Ban hành: 02/07/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết về công tác phát động quần chúng thực hiện chính sách ruộng đất do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: Không số Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1953 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC PHÁT ĐỘNG QUẦN CHÚNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT Hội nghị liên tịch giữa Ban thường trực Quốc hội Việt Nam và Uỷ

Ban hành: 01/03/1953

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1994 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 1995 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc Hội ban hành

diện tích 1.669,36 km2, với số dân 1.898.100 người. Tỉnh lỵ: Thành phố Nam Định. 6- Tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương: a) Tỉnh Quảng Nam có mười bốn đơn vị hành chính gồm: Thị xã Hội An, thị xã Tam Kỳ và mười hai huyện: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức, Núi

Ban hành: 06/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết về việc đón tiếp Việt Kiều ở Thái Lan, Tân Đảo, Tân thế giới về nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

sách đối với hàng hoá, tài sản của Việt kiều mang về, chính sách đổi tiền. Những chính sách cụ thể này phải căn cứ vào chính sách hiện hành trong nước và có phần chiếu cố thích đáng tình trạng của kiều bào về nưóc, chính sách này do các Bộ sở quan đề nghị Thủ trưởng Chính phủ quy định. Tổ chức thực hiện: Việc đón tiếp Việt kiều về nước do các Uỷ

Ban hành: 23/10/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân quy định về Toà án hành chính cùng với các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý các dự án nói trên để trình Quốc hội. Đối với dự án Bộ luật dân sự cần tiếp tục tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân. Khẩn trương xây dựng các văn bản dưới luật có liên quan. Quốc hội yêu

Ban hành: 20/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội do Quốc hội ban hành

trạng công bằng xã hội không được bảo đảm, pháp luật không được chấp hành nghiêm chỉnh, ngay ở cả một bộ phận các cơ quan Nhà nước, một số cán bộ ở các cấp thậm chí còn can thiệp một cách sai trái, ngăn cản hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật; các tệ nạn ô dù, bao che, lạm dụng chức quyền, ức hiếp quần chúng, tham ô, hối lộ, chiếm đoạt tài sản

Ban hành: 22/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

19

Hiệp định về thương mại và thanh toán giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani

giới. b. Những ưu đãi phát sinh từ việc tham gia của bất kỳ nước nào vào một tổ chức kinh tế khu vực song hoặc đa phương hoặc khu vực thương mại tự do. Điều 2 Việc mua bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ giữa hai nước trong khuôn khổ Hiệp định này, sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng sẽ được ký kết giữa các tự nhiện nhân tư pháp nhân của hai

Ban hành: 04/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

20

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

trình tự ban hành văn bản pháp luật; 8- Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); 9- Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi); 10- Các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật về tổ chức bộ máy Nhà nước (Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân...); 11- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam;

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ