Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYẾT ĐỊNH SỐ 120/2003/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 6 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 96168 văn bản

1

Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

2- Phê chuẩn Quyết định số 735 /HĐNN7 ngày 21 tháng 6 năm 1986 của Hội đồng Nhà nước về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng như sau: 1. Đồng chí Tố Hữu thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đồng chí Võ Chí Công giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 2. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng

Ban hành: 30/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

2

Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước và tổ chức nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ và Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước; QUYẾT NGHỊ A. Phê chuẩn Quyết định số 58 /HĐNN8 ngày 11 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước cử đồng chí Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch thường trực của Hội

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1983 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 6 NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1983 VỀ KẾ HOẠCH KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 1984 QUỐC HỘI

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Báo cáo 2266/BC-BNV đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2009 và 6 năm (2003-2009) về thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 120/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đến năm 2010 do Bộ Nội vụ ban hành

(2003-2009) VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG TẠI QUYẾT ĐỊNH 120/2003/QĐ-TTG NGÀY 11/6/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TUYẾN BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2010 Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 4594/BKH-KTĐP< ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2010

5

Quyết định 27/2004/-UBND về chính sách hỗ trợ di chuyển, bố trí lại dân cư theo các Quyết định 186/2001/QĐ-TTg, 190/2003/QĐ-TTg; hỗ trợ khai hoang theo Quyết định 120/2003/QĐ-TTg do tỉnh Điện Biên ban hành

TRỢ DI CHUYỂN, BỐ TRÍ LẠI DÂN CƯ THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 186/2001/QĐ-TTG NGÀY 07/12/2001, QUYẾT ĐỊNH SỐ 190/2003/QĐ-TTG NGÀY 6/9/2003; HỖ TRỢ KHAI HOANG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 120/2003/QĐ-TTG NGÀY 11/6/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 10/12/2003; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 02/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

6

Thông tư 57/2004/TT-BNN hướng dẫn Quyết định 120/2003/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 57/2004/TT-BNN NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 120/2003/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến

Ban hành: 01/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

7

Thông tư liên tịch 6-LBTT năm 1993 hướng dẫn Quyết định 33-TTg về chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh do Bộ Tài chính-Bộ Xây dựng ban hành

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-LBTT Hà Nội , ngày 10 tháng 2 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 6-LBTT NGÀY 10-2-1993 CỦA BỘ TÀI CHÍNH-BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 33-TTg

Ban hành: 10/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

8

Thông tư liên bộ 6-LBTT 1997 về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TÀI CHÍNHSỐ 06-LB/TT NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẶC BIỆT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Thi hàng Quyết định số 611/TTg ngày 4/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề đặc biệt trong doanh nghiệp; sau

Ban hành: 28/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

9

Thông tư 6-TT-1975 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên BTVH nghiệp dư nông thôn do Bộ Giáo dục ban hành

do học viên đóng góp hàng tháng (thông tư số 195-TTg ngày 17-5-1961 của Thủ tướng Chính phủ); 2. Tiền quỹ công ích của hợp tác xã (chỉ thị 110-CP ngày 12-7-1968 của Chính phủ): 3. Tiền thuốc ngân sách xã (thông tư số 11-TC/TDT ngày 6-10-1972 của Bộ Tài chính). Về chế độ, chính sách đối với giáo viên bổ túc văn hoá nghiệp dư nông

Ban hành: 09/04/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

10

Chỉ thị 11/2008/CT-UBND triển khai tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày môi trường thế giới 5/6 trên địa bàn thành phố (từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 05 tháng 6 năm 2008) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (TỪ NGÀY 25 THÁNG 4 ĐẾN NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2008) Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Quyết định số

Ban hành: 25/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

11

Thông tư liên tịch 6-TT/LB năm 1993 bổ sung chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120-HĐBT do Bộ Lao động, thương binh và xã hội-Bộ Tài chính-Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ CHÍNH SÁCH CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN NHỎ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 120-HĐBT NGÀY 11-04-1992 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG. Thực hiện Nghị quyết số 120- HĐBT ngày 11- 4- 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ ) về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong các năm tới; Liên Bộ Lao động - Thương

Ban hành: 12/05/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2013

12

Thông tư 6-TT/LT 1997 hướng dẫn Quyết định 875/TTg về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam do Bộ nội vụ - Bộ ngoại giao ban hành

LIÊN TỊCH 29 THÁNG 01 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 875/TTg NGÀY 21/11/1996 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ngày 21/11/1996 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 875/TTgLiên Bộ Nội vụ - Ngoại giao hướng dẫn chi tiết thêm về điều kiện, thủ tục lập hồ xin hồi hương và trách nhiệm xem xét giải quyết hồ của các cơ quan chức năng

Ban hành: 29/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

13

Thông tư 6-TM/XNK năm 1994 bổ sung Quyết định 78-TTg-1994 về việc điều hành công tác xuất khẩu năm 1994 do Bộ Tài chính ban hành

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 78-TTG NGÀY 28-2-1994 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Tiếp theo thông tư số 4-TM/XNK ngày 4-4-1994 của Bộ Thương mại; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản số 2448-KTTH ngày 6-5-1994); Sau khi thống nhất ý kiến với Tổng cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thương mại điều chỉnh và giải thích một số điểm trong

Ban hành: 16/05/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

14

Quyết định 11/2003/QĐ-TTg năm 2003 phê duyệt hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Cần Thơ do Thủ tướng chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HẠNG ĐẤT TÍNH THUẾ SỬ DỤNG

Ban hành: 15/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2007

15

Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Tây Ninh ban hành

HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2014

16

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010 do tỉnh Tây Ninh ban hành

HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP, ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

17

Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP về một số giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000 do Chính phủ ban hành

trực thuộc Trung ương nhanh chóng triển khai phân bổ số vốn bổ sung theo Quyết định số 568/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 77 BKH/TH, ngày 30 tháng 6 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi kế hoạch phân bổ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi làm căn cứ cấp phát. Các Bộ trưởng, Thủ

Ban hành: 31/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

hành Trung ương Đảng khoá X về “nông nghiệp, nông dân và nông thôn”; rà soát và kịp thời bổ sung, sửa đổi một số cơ chế chính sách để thực hiện tốt bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số: 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. - Nâng cao hiệu quả công tác trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng;

Ban hành: 20/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

19

Quyết định 11/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 Tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC

Ban hành: 02/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

20

Quyết định 120/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status