Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QĐ 924 QĐ/KT4 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 869 văn bản

1

Quyết định 924/QĐ-SXD công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2012 do tỉnh Bình Thuận ban hành

- Lưu: VT, KTTH, QLXD (Tu12/28b). KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh Hải CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN (Kèm theo Quyết định số: 924/QĐ-SXD ngày 31/5/2012 của Sở xây dựng Về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2012) GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Chỉ số

Ban hành: 31/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2014

2

Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2008 về biểu giá thu một phần viện phí đối với phẫu thuật, thủ thuật quy định tại mục C2.7 phần C của Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 924/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

Ban hành: 10/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

3

Quyết định 924/QĐ-TTg năm 2010 chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 924/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM THÀNH

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2010

4

Quyết định 924/QĐ-BTP năm 2007 thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 924/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH TƯ PHÁP

Ban hành: 18/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2007

5

Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành đến hết ngày 31/12/2013

ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thị Ái Nam PHỤ LỤC 1 TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU CÒN HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

6

Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2014 về quy hoạch đất xây dựng bến xe tại Khu đô thị nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 924/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 28 tháng 3 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG BẾN XE

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

7

Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 924/QĐ-UBND Sơn La, ngày 07 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ

Ban hành: 07/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2013

8

Quyết định 924/QĐ-TTg năm 2013 về đàm phán Hiệp định vay và các văn bản có liên quan cho dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên” giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 924/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH VAY VỚI NGÂN HÀNG PHÁT

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

9

Quyết định 924/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 924/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

10

Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 924/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 08 tháng 05 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

12

Quyết định 924/QĐ-UB năm 1995 ban hành bản quy định về tổ chức, quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, khai thác các bến phà, bến đò qua sông trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 924/QĐ-UB Long Xuyên, ngày 8 tháng 11 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC,

Ban hành: 08/11/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

13

Quyết định 215/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích đối với xí nghiệp dịch vụ đô thị quận 6 thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1995 ; - Căn cứ các Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 ; số 56/CP ngày 02/10/1996 ; số 59/CP ngày 03/10/1996 và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ; - Tiếp theo Quyết định số 7501/QĐ-UB-KT ngày 30/12/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Xí nghiệp Dịch vụ Đô thị quận 6

Ban hành: 13/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2008

14

Quyết định 86/-SGTCC năm 2007 về việc phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 do Giám đốc Sở Giao thông công chính ban hành

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHO KHU QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ SỐ 4. GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH Căn cứ Quyết định số 09/-UB ngày 09/01/1991 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông công chánh và Quyết định số 1187/-UB ngày 21/3/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đổi tên Sở

Ban hành: 08/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2007

15

Quyết định 1810/-BGTVT năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án quốc lộ 4E đoạn Lào Cai – Cam Đường tỉnh Lào Cai do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1810/-BGTVT Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH DỰ ÁN QUỐC LỘ 4

Ban hành: 22/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

16

Quyết định 1000/-UBND năm 2013 phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/-UBND Bắc Kạn, ngày 01 tháng 7 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2013

17

Quyết định 1956/-UBND năm 2009 về phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 01/01/2009 đến 30/4/2009 do Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Đặng Viết Thuần PHỤ LỤC CHI TIẾT: ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CÁC SẢN PHẨM ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ( THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01/01/2009 ĐẾN NGÀY 30/4/2009) (Kèm theo Quyết định số:       /-UBND ngày tháng 8 năm 2009 c ủa UBND tỉnh Thái Nguyên) A. ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN SẢN PHẨM LƯỚI

Ban hành: 15/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

19

Quyết định 01/2014/-UBND về giá dịch vụ kỹ thuật tại mục C4 Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC và danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới do tỉnh An Giang ban hành

PHỤ LỤC 1 BAN HÀNH GIÁ 818 DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI MỤC C4 CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị tính: đồng STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT Loại Mức giá

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2014

20

Quyết định 159/-TTg năm 2015 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Trị, Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 159/-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ