Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16640 văn bản

1

Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1989 PHÁP LỆNH HỢP ĐỒNG KINH TẾ CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 24-LCT/HĐNN8

Ban hành: 25/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

2

Thông tư 108-TTNN năm 1990 hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế (theo Pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/89 và Nghị định 17-HĐBT ngày 16/1/1990 thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế) do Trọng Tài nhà nước ban hành

NGÀY 25-9-1989 VÀ NGHỊ ĐỊNH 17-HĐBT NGÀY 16-1-1990 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH HỢP ĐỒNG KINH TẾ) Căn cứ điều 26 Nghị định số 17-HĐBT ngày 16-1-1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh HĐKT ngày 25-9-1989, Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành Thông tư này hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng

Ban hành: 19/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

3

Pháp lệnh Phòng chống lụt bão năm 1993

PHÒNG NGỪA LỤT, BÃO Điều 9 Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải chủ động và tích cực thực hiện việc phòng ngừa lụt, bão lâu dài và hàng năm theo pháp luật về phòng, chống lụt, bão. Điều 10 Việc phòng ngừa lụt, bão lâu dài bao gồm: 1- Tổ chức và xây dựng hệ thống

Ban hành: 08/03/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

4

Pháp lệnh Trọng tài kinh tế năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

liên quan đến tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh thì ra quyết định xử lý các tài sản đó ; 2- Giảm hoặc miễn hoàn toàn trách nhiệm tài sản theo quy định tại Điều 40 của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ; 3- Phân bổ lệ phí Trọng tài và các chi phí khác cho các bên. Điều 25. Việc xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế chỉ được thực

Ban hành: 10/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

5

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013

thời hạn là những trường hợp không thuộc đối tượng người cư trú; i) Chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức kinh tế nước ngoài, các hình thức hiện diện tại Việt Nam của bên nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.” “4. Giao dịch vốn là giao dịch

Ban hành: 18/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

6

Pháp lệnh Giá năm 2002

chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Pháp lệnh này quy định quản lý nhà nước về giá và hoạt động về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. 2. Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. 3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký

Ban hành: 26/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

7

Pháp lệnh Thuế Nông nghiệp năm 1983 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 9-LCT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 1983 PHÁP LỆNH VỀ THUẾ NÔNG NGHIỆP Để chính sách thuế nông nghiệp

Ban hành: 25/02/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

8

Nghị định 17-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH HỢP ĐỒNG KINH TẾ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25 tháng 9 năm 1989; Theo đề nghị của Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Chủ thể hợp đồng kinh tế là những pháp nhân và cá nhân có

Ban hành: 16/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

9

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế năm 1994

tục sơ thẩm những tranh chấp hợp đồng kinh tế mà giá trị tranh chấp dưới 50 triệu đồng, trừ trường hợp có nhân tố nước ngoài. 2- Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Toà án cấp tỉnh) giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ án kinh tế được quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh này, trừ những vụ án thuộc thẩm quyền

Ban hành: 16/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

10

Hướng dẫn 2241/UB-NC năm 1990 về việc thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế theo pháp lệnh hợp đồng kinh tếpháp lệnh trọng tài kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

KINH TẾ THEO PHÁP LỆNH HỢP ĐỒNG KINH TẾPHÁP LỆNH TRỌNG TÀI KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế (HĐKT) ngày 25/9/1989pháp lệnh trọng tài kinh tế (TTKT) ngày 10/1/1990 của Hội đồng Nhà nước, đồng thời căn cứ nghị định số 17/HĐBT ngày 16 tháng 1 năm 1990 và quyết định số 18/HĐBT ngày 16/1/1990

Ban hành: 17/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2009

11

Pháp lệnh Sửa đổi Pháp lệnh Thuế Nông nghiệp năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

với đất do hợp tác xã nông nghiệp, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hộ nông dân cá thể sử dụng, thuế tính theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Pháp lệnh về thuế nông nghiệp ngày 25 tháng 2 năm 1983 và Điều 2, Điều 3 của Pháp lệnh này. Đối với phần đất, kể cả đất vườn, đất trồng cây lâu năm giao lại cho xã viên, tập đoàn viên để làm kinh tế gia

Ban hành: 30/01/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

12

Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích năm 1988 do Hội đồng Nhà nước ban hành

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 9-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1988 PHÁP LỆNH NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH Để huy động hợp lý sức

Ban hành: 10/11/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

13

Pháp lệnh Hợp đồng lao động năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

các cá nhân, tổ chức, cơ quan nước ngoài đóng tại Việt Nam hoặc hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Điều 32 Việc tổ chức áp dụng giao kết hợp đồng lao động theo Pháp lệnh này trong các xí nghiệp, cơ quan thuộc thành phần kinh tế quốc doanh được tiến hành theo quy định của Hội đồng bộ trưởng, với sự thoả thuận và phối hợp

Ban hành: 30/08/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

14

Nghị định 9-HĐBT năm 1988 thi hành pháp lệnh sửa đổi thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

50.000 đồng Trên 9.000 đồng đến 50.000 đồng Trên 50.000 đồng 5 7 10 12³ 10 12 15 12 15 V. THUẾ HÀNG HOÁ Điều 7. - Đối với hàng do các tổ chức kinh tế (hợp tác xã, tổ sản xuất, liên doanh, hợp doanh...) hoặc hộ riêng lẻ sản

Ban hành: 30/01/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

15

Pháp lệnh Đê điều năm 2000

về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh, đồng thời phải phù hợp với những quy định của Pháp lệnh này và những quy định khác của pháp luật về đê điều. Điều 18 1. Nhà cửa, công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông, lòng sông trước ngày Pháp lệnh này có hiệu lực, trừ công trình chuyên dùng

Ban hành: 24/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

16

Pháp lệnh ngoại hối năm 2005

pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/qh10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của quốc hội khoá x, kỳ họp thứ 10; căn cứ vào nghị quyết số 42/2005/qh11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của quốc hội khoá xi, kỳ họp thứ 7 về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005; pháp lệnh

Ban hành: 13/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia không có quy định khác. Điều 58. Hiệu lực thi hành Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1991. Những quy định về họp đồng dân sự trước đây trái với Pháp lệnh này đều bị bãi bỏ. Điều 59. Hội đồng bộ trưởng, Toà án nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ

Ban hành: 29/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

18

Pháp lệnh dân số năm 2003

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003;

Ban hành: 09/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

19

Pháp lệnh Du lịch năm 1999

Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có các quyền sau đây: 1. Lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Pháp lệnh này; 2. Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp; 3. Tham gia hiệp hội nghề nghiệp, xúc tiến du lịch; 4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. Điều 36

Ban hành: 08/02/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

20

Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001

39/2001/PL-UBTVQH10 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ QUẢNG CÁO Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quảng cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Nghị quyết

Ban hành: 16/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status