Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Nghị định số 205/NĐ-CP quy định thang bảng lương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4517 công văn

1

Công văn 949/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn phụ cấp chức vụ đối với thang lương, bảng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 949/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn phụ cấp chức vụ đối với thang lương, bảng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP. Hà

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

2

Công văn số 283/BXD-KTXD về việc áp dụng hệ số lương theo Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Các công việc theo nhóm được quy định trong Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ là phân loại thang lương tương ứng theo các ngành nghề của công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, cách hiểu của Chủ đầu tư (bên A) như trong công văn số

Ban hành: 12/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2008

3

Công văn 205/KTKĐCLGD-VB đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục Liên Bang Nga cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 205/KTKĐCLGD-VB V/v Đề nghị công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Liên Bang Nga cấp.

Ban hành: 25/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

4

Công văn số 4268/LĐTBXH-TL về việc đăng ký thang lương, bảng lương do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

thang lương, bảng lương Chính phủ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP đối với công ty nhà nước thì phải thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về xếp lương, nâng bậc lương, nâng ngạch lương, xếp hạng doanh nghiệp để làm cơ sở thực hiện các chế độ BHXH theo quy định tại Thông tư số 26/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2005 của Bộ Lao động – Thương

Ban hành: 22/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2007

5

Công văn 2086/LĐTBXH-LĐTL đăng ký thang lương, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

18/4/2003) thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH nêu trên. Do đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Mitraco thực hiện xếp lương theo thang lương, bảng lương, phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên làm cơ sở đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế

Ban hành: 22/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2012

6

Công văn 1698/LĐTBXH-LĐTL về đăng ký thang lương, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ; Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 và Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương bảo đảm các nguyên tắc do Chính

Ban hành: 28/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2010

7

Công văn 1317/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 điều chỉnh thang lương, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sinaran Việt Nam Trả lời công văn số 0403/2015/CV ngày 31/3/2015 của quý Công ty về việc điều chỉnh thang lương, bảng lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

8

Công văn 247/LĐTBXH-LĐTL về xây dựng thang lương, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

mức lương trong thang lương, bảng lương đã xây dựng và đăng ký. Mức điều chỉnh cụ thể do doanh nghiệp, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn lâm thời và người lao động thỏa thuận, nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

Ban hành: 04/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

9

Công văn số 1388/LĐTBXH-LĐTL về việc đăng ký thang lương, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Sở Lao động Thương binh Xã hội Thái Nguyên Trả lời công văn số 509/LĐTBXH-LĐTL ngày 10/4/2009 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Thái Nguyên về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1/ Theo qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ qui định hệ thống thang lương, bảng

Ban hành: 29/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2009

10

Công văn số 205/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiền lương làm thêm giờ

ty TNHH Mabuchi motor Đà Nẵng Trả lời công văn số 06-008/VDM-NS ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về

Ban hành: 19/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2007

11

Công văn 2427/LĐTBXH-LĐTL về đăng ký thang, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước mà vẫn tiếp tục áp dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương đối với công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2012

12

Công văn số 6482/SLĐTBXH-LĐ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu và xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng tại doanh nghiệp do Sở Lao động thương binh và Xã hội ban hành

ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tạm thời hướng dẫn bổ sung về tiền lương tối thiểu áp dụng trên địa bàn thành phố và việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương áp

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2008

13

Công văn 671/LĐTBXH-LĐTL về mức lương tối thiểu để xây dựng thang, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Đối với Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Tổng công ty Lương thực miền Nam và Nhà khách Hùng Vương góp vốn thành lập mới thì không thuộc đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu chung quy định tại khoản 6, Điều 3 Thông tư số

Ban hành: 11/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2011

14

Công văn số 1163/LĐTBXH-LĐTL về việc xây dựng thang lương, bảng lương trong công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 15/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2009

15

Công văn số 1410/LĐTBXH–TL của Bộ Lao động,thương binh và xã hội về việc xây dựng thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp

Kính gửi: - Công ty tnhh dệt may Hoa Sen (KCN Trảng Bàng, Tây Ninh) Trả lời công văn số 15/07/HS ngày 27 tháng 02 năm 2007 về việc ghi lại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1/ Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12

Ban hành: 25/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2007

16

Công văn số 3201/LĐTBXH-LĐTL về áp dụng thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ thì thang lương, bảng lương của doanh nghiệp áp dụng làm cơ sở để thỏa thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động; đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

17

Công văn số 992/LĐTBXH-LĐTL về việc hệ thống thang lương, bảng lương trong công ty do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội Trả lời Công văn số 249/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 10/03/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại tiết a, điểm 1, Điều 5 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2008

18

Công văn số 1591/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương trong các DN dân doanh, DN FDI

năm 2006 Kính gửi: -Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ -Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Trong thời gian vừa qua tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 quy định chi tiết và hướng dẫn

Ban hành: 15/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

19

Công văn 3508/LĐTBXH-LĐTL về áp dụng mức lương tối thiểu và thang bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

tại Bình Dương) được chuyển đổi từ công ty nhà nước nhưng vẫn tiếp tục áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương do Nhà nước quy định đối với công ty nhà nước tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ thì áp dụng mức lương tối thiểu chung (hiện nay là 650.000 đồng/tháng) để tính mức lương trong thang lương, bảng lương làm căn

Ban hành: 21/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2009

20

Công văn 3925/LĐTBXH-LĐTL áp dụng thang, bảng lương đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

dụng và thực hiện đúng chế độ tiền lương như đối với công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 trước đây và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ hiện nay thì cho phép Công ty được tiếp tục áp dụng thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương như đối với công ty nhà nước quy định tại Nghị định số

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status