Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27-5-2003 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 333 văn bản

1

Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2003/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ

Ban hành: 17/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

2

Nghị quyết số 02-HĐTP-TANDTC/QĐ về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

II Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 16-11-1988 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn bổ sung Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 5-1-1986 - Xem phần III Nghị quyết số 1-89/HĐTP ngày 19-4-1989 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự. (*)Hội đồng Nhà nước đã có giải

Ban hành: 05/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Ban hành: 04/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

4

Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2003/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

5

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

chính bị đề nghị áp dụng. (4) Ghi rõ họ và tên người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, người phiên dịch và những người khác tham gia phiên họp (nếu có). Mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số.../2015/NQ-HĐTP ngày... tháng... năm 2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN ………(1)

Ban hành: 24/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2016

6

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

vụ án. (5) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết. (6) Ghi đối tượng và những vấn đề cần xem xét, thẩm định tại chỗ. (7) Ghi cụ thể địa điểm tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ. Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

7

Quyết định 210/QĐ-TANDTC năm 2016 thành lập Hội đồng tư vấn án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ; Căn cứ vào Công văn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Liên đoàn luật sư

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

8

Kế hoạch 35/TANDTC tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) Thực hiện Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21-01-2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn bản số 145-CV/TW ngày 04-02-2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trên cơ sở quán triệt các văn bản nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổ

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

9

Kế hoạch 335/KH-TANDTC tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Tòa án nhân dân với chủ đề: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Thẩm phán, cán bộ, công chức trong đơn vị mình; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch khi quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến cải cách tư pháp, tổ chức, hoạt động

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2012

10

Quyết định 140/QĐ-TANDTC năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự trong Tòa án nhân dân

a) Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, gồm: - Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật tố tụng hình sự (thay thế Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02-10-2004 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

11

Quyết định 337/QĐ-TANDTC năm 2014 áp dụng hệ thống Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 337/QĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

12

Quyết định 139/QĐ-TANDTC năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trong Tòa án nhân dân

nhân dân tối cao và cơ quan, tổ chức khác có liên quan. + Thời gian: Quý I và Quý II năm 2016. - Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định về chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự (thay thế Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thấm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về chứng

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

13

Quyết định 01/2005/QĐ-TANDTC về Quy chế làm việc của tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản do Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2005/QĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TỔ THẨM PHÁN PHỤ TRÁCH TIẾN HÀNH THỦ TỤC PHÁ SẢN

Ban hành: 27/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 74/QĐ-TANDTC năm 2012 phê duyệt Đề án “Phát triển án lệ của Toà án nhân dân tối cao”

đến công tác tư pháp”… - Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị “về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”, xác định “Thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp…”, “Xác định đúng, đủ quyền năng và trách nhiệm

Ban hành: 31/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2012

15

Thông tư liên tich 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thẩm phánHội thẩm Toà án nhân dân do Toà án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

một số điểm sau đây: I. VỀ TIÊU CHUẨN THẨM PHÁN 1. Theo quy định tại các Điều 1 và 2 Nghị quyết số 131/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội "Quy định một số điểm về việc thi hành Pháp lệnh Thẩm phánHội thẩm Tòa án nhân dân, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân", khi tuyển chọn và bổ nhiệm làm

Ban hành: 01/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

16

Quyết định 16/QĐ-TANDTC năm 2012 về Quy chế làm việc của Ban Thư ký Tòa án nhân dân tối cao do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

THƯ KÝ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Căn cứ Nghị quyết số 352/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban Thuờng vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Quyết định số 16/2003/QĐ-TCCB ngày 17-02-2003 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định bộ máy giúp việc của Tòa

Ban hành: 08/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

17

Quyết định 336/QĐ-TANDTC năm 2014 về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân

số liệu, tình hình hoạt động của các Tòa án trong báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại các kỳ họp của Quốc hội, Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh nghiêm túc thực hiện các việc cập nhật dữ liệu vào Phần mềm hoặc khi nhận được thông báo của đơn vị chủ trì, phải làm ngay các báo cáo công

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2014

18

Quyết định 89/QĐ-TANDTC năm 2014 về Kế hoạch Tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

dựng Luật, pháp lệnh năm 2014; Căn cứ Nghị quyết 616/NQ-UBTVQH ngày 09-7-2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 696/NQ

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

19

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV hướng dẫn Pháp lệnh Thẩm phánHội thẩm Tòa án nhân dân; Pháp lệnh Thẩm phánHội thẩm Tòa án nhân dân sửa đổi do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ ban hành

bản (kèm theo văn bản của cơ quan, tổ chức có đại diện cần thay đổi và lý lịch trích ngang của người được đề cử mới) đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định cử ủy viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp thuộc Tòa án quân sự. Điều 5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán 1. Kinh

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

20

Hướng dẫn 62/TANDTC-TĐKT về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Toà án nhân dân

1.2. Việc xét và tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” do Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định. Số lượng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” được phân bổ như sau: a) Cụm thi đua số I gồm 14 Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng Bắc bộ, được xét, đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua cho 5

Ban hành: 25/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status