Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27-5-2003 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118970 văn bản

1

Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế do Hội đồng thẩm phán-Toà án nhân dân tối cao ban hành

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2003/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 04/2003/NQ-HĐTP NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 27/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

2

Nghị Quyết về kết quả của Hội nghị chính trị đặc biệt do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1964 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ CỦA HỘI NGHỊ CHÍNH TRỊ ĐẶC BIỆT QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe Chủ tich Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả của

Ban hành: 04/04/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước và tổ chức nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

Sam thôi giữ chức chủ nhiệm Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước. C. Phê chuẩn Quyết định số 67 NQ/HĐNN8 ngày 10 tháng 5 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng như sau: 1- Đồng chí Đoàn Duy Thành thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 2- Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu thôi giữ chức Phó

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

người được mời tham gia hoạt động của Uỷ ban. Điều 13 Chương trình hoạt động của Uỷ ban của Quốc hội do Uỷ ban quyết định căn cứ vào Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, chương trình hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và theo sự chỉ đạo, điều hoà của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ vào chương trình hoạt động của mình, Uỷ

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

5

Nghị quyết về việc tổ chức kỷ nhiệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

Người trong việc phát huy truyền thống và bản sắc dân tộc ở thời đại ngày nay; cùng với việc tổ chức những ngày lễ lớn trong năm1990, lễ kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng trọng đại. QUYẾT NGHỊ 1. Giao cho Hội đồng Bộ trưởng, phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, các

Ban hành: 30/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2003/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ

Ban hành: 17/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

7

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ do Quốc hội ban hành

mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc, góp phần giữ gìn hoà bình ở Đông Dương, Đông Nam á và thế giới. Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 22 tháng 4 năm 1966. Hoàng Văn Hoan (Đã ký)

Ban hành: 22/04/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị Quyết về báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

sách và toàn bộ hoạt động ngoại giao của Chính phủ trong thời gian qua. Quốc hội hài lòng nhận thấy rằng mối quan hệ và sự hợp tác anh em giữa nước ta với Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác trên cơ sở của chủ nghãi Mác - Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản ngày càng củng cố và phát triển, góp phần vào việc tăng cường tinh thần

Ban hành: 20/04/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị quyết số 02-HĐTP-TANDTC/QĐ về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

bằng phần II Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 16-11-1988 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn bổ sung Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 5-1-1986 - Xem phần III Nghị quyết số 1-89/HĐTP ngày 19-4-1989 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự. (*)Hội đồng Nhà nước đã

Ban hành: 05/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Nghị Quyết về tình hình thế giới và công tác ngoại giao của Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1961 NGHỊ QUYẾT VỀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ CÔNG TÁC NGOẠI GIAO CỦA CHÍNH PHỦ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe Chính phủ báo cáo và các đại biểu tham

Ban hành: 27/10/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Nghị quyết về Kế hoạch Nhà nước năm 1959 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1959 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1959 QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về "Kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát

Ban hành: 27/05/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết về vấn đề hợp tác nông nghiệp do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1959 NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ HỢP TÁC HOÁ NÔNG NGHIỆP QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe bản báo cáo của Chính phủ về vấn đề "Kiên quyết đưa nông thôn miền

Ban hành: 27/05/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1994 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 1995 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị quyết về công tác phát động quần chúng thực hiện chính sách ruộng đất do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: Không số Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1953 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC PHÁT ĐỘNG QUẦN CHÚNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT Hội nghị liên tịch giữa Ban thường trực Quốc hội Việt Nam và Uỷ

Ban hành: 01/03/1953

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1995 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 8 VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ IX QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

chiến sĩ cả nước phát huy tinh thần tự lực tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 1995 để thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 1996 - 2000. Nghị quyết này đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995.

Ban hành: 20/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Ban hành: 04/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

18

Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2003/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01/2003/NQ-HĐTP NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

19

Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước; QUYẾT NGHỊ 1- Phê chuẩn Quyết định số 703 NQ/HĐNN7 ngày 30 tháng 1 năm 1986 của Hội đồng Nhà nước về việc đồng chí Trần Phương thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Ban hành: 30/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Nghị quyết về việc bộ đội tình nguyện Việt Nam ở Campuchia hoàn thành nghĩa vụ Quốc tế trở về nước vào cuối tháng 9/1989 do Quốc hội ban hành

và bảo vệ Tổ quốc, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị thắm thiết giữa Việt Nam và Cam-pu-chia, góp phần vào hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở Đông Nam Á và trên thế giới. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989. Lê Quang Đạo

Ban hành: 30/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ