Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Mẫu Đánh giá công chức hàng năm "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31971 văn bản

1

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2012/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 27 tháng 07 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG HÓA,

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

2

Thông tư 15/2008/TT-BXD hướng dẫn đánh giá, công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2008/TT-BXD Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIỂU MẪU Căn cứ

Ban hành: 17/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2008

3

Thông tư 10/2008/TT-BXD hướng dẫn đánh giá, công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu do Bộ Xây dựng ban hành

định, Bộ Xây dựng tổ chức khảo sát thực tế tại khu đô thị mới được đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu, tổ khảo sát lập báo cáo trình Hội đồng làm căn cứ đánh giá công nhận. Quyết định công nhận Khu đô thị kiểu mẫu có thời hạn hiệu lực 05 năm; trước khi hết thời gian hiệu lực 01 năm danh hiệu khu đô thị kiểu mẫu được cấp có thẩm quyền

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2008

4

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2015/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 04 tháng 06 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG HÓA,

Ban hành: 04/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

5

Dự thảo Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

QUY ĐỊNH VỀ MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 09/10/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2015

6

Quyết định 956/2003/QĐ-NHNN ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

chế gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 21. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định./. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM                                                     Mẫu số: 01/ĐG Đơn vị: PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Ban hành: 19/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

7

Quyết định 1804/QĐ-UBND năm 2009 về quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm do tỉnh Bình Thuận ban hành

đánh giá công chức hàng năm; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng

Ban hành: 07/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

8

Quyết định 329/2007/QĐ-UBND quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2633/TTr-SNV ngày 06/12/2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Quyết định này quy định việc đánh giá hằng năm đối với cán

Ban hành: 10/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2008

9

Quyết định 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC về Quy chế đánh giá công chức hàng năm do Trưởng ban Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số: 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM BỘ TRƯỞNG -

Ban hành: 05/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2006

10

Quyết định 1592/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013 tỉnh Cà Mau

cho phù hợp với tình hình thực tế./. BẢNG DANH SÁCH SỐ LƯỢNG, CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số: 1592/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) STT Cơ quan, đơn vị BC được giao BC thực hiện

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

11

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch 1987

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5-HĐNN8 Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1987 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG MẬU DỊCH Để tăng cường quản lý

Ban hành: 29/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

12

Quyết định 458/QĐ-BNV năm 2012 về danh mục biểu mẫu, phiếu thông tin cơ sở dữ liệu hội và tổ chức phi chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nam …………………..: Có ¨                                               Không ¨ Tên cơ quan hiện đang công tác: ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Chức danh, chức vụ chính đã đảm nhiệm trong cơ quan nhà nước trước khi tham gia hội: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2012

13

Quyết định 1764/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch triển khai làm thử việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ năm 2014 đến năm 2016

ĐÁNH GIÁ ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2016 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

14

Quyết định 62/2012/QĐ-UBND về Quy định đánh giá công chức tỉnh Lào Cai

cơ quan hành chính trực thuộc...). Đối với các Văn phòng Ban chỉ đạo đặt tại sở nào thì do sở đó thực hiện đánh giá. Điều 6. Thời hạn đánh giá. Việc đánh giá công chức được thực hiện theo định kỳ hàng năm. Chương 2. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI GIÁ CÔNG CHỨC Điều 7. Nội dung đánh giá công chức. 1. Công

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

15

Quyết định 07-NH/QĐ năm 1991 ban hành các bản mẫu Điều lệ của các Ngân hàng và tổ chức tín dụng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC BẢN MẪU ĐIỀU LỆ CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04/07/1981 Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính, ngày 24/5/1990. Căn cứ Nghị định số 196-HĐBT

Ban hành: 08/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

16

Quyết định 318/QĐ-NH5 năm 1996 về Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của ngân hàng Quốc doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 318/QĐ-NH5 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 25/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

17

Quyết định 3806/QĐ-BCT năm 2009 ban hành mẫu đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3806/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DANH MỤC HÀNG

Ban hành: 29/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2009

18

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Điều 2. Giải thích từ ngữ

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

19

Thông tư 16/2012/TT-BNV về Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật; c) Người được cử làm thành viên Ban chấm thi không được tham gia Ban coi thi và Ban phách. Chương 2. TỔ CHỨC KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC Điều 7. Công tác chuẩn bị kỳ thi 1. Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi,

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

20

Quyết định 54/2013/QĐ-UBND Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công, viên chức hàng năm của Thành phố Hồ Chí Minh

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, không hợp lý, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về Sở Nội vụ để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNG NĂM (Kèm theo Mẫu số 01) (Ban hành kèm

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status