Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Luật Lao động "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 419 công văn

1

Công văn 4095/SYT-NVY về tăng cường phòng, chống dịch cúm A/H1N1 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4095/SYT-NVY V/v tăng cường phòng, chống dịch cúm A/H1N1. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2010

2

Công văn 1191/TLĐ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ lao động và thu nhập do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1191/TLĐ V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Lao động và thu nhập Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2011

3

Công văn 2164/LĐTBXH-TL hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thực tế. Đề nghị Công đoàn Công ty nghiên cứu kỹ ví dụ 1 tại điểm 2a, mục V Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên để đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Nơi nhận: - Như trên; - Sở LĐTBXH t.p Hồ Chí Minh; - Lưu VP, Vụ TL. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

4

Công văn số 2339/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

Nội, số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội) Trả lời công văn số FN&A/613 ngày 30/3/2006 của Văn phòng về căn cứ tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động thì tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của

Ban hành: 07/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

5

Công văn 730/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

chết do tai nạn lao động (Hướng dẫn tại hoạt động 2.3.a của Mục I này) Bảng 1- Phân bổ hoạt động và chỉ tiêu thực hiện Dự án 1 TT Địa phương Tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động (số lớp tối đa) Triển khai mẫu về mô hình quản lý an toàn vệ

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

6

Công văn 4033/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

triển khai Chương trình, lớp tập huấn về đấu thầu và quản lý các Dự án). 1.3. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao động a. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực có nguy cơ cao tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ô nhiễm môi trường lao động.

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2011

7

Công văn 2163/TLĐ về thực hiện chế độ báo cáo lao động và thu nhập theo hệ thống ngành kinh tế mới do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

(người): …………… 3. Lao động không có nhu cầu sử dụ ng có đến cuối kỳ báo cáo (người): ………………. Người lập biểu (ký và ghi rõ họ tên) …………, ngày ………. tháng …… năm …… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký tên, đóng dấu)

Ban hành: 11/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2009

8

Công văn số 156/LĐTBXH-LĐVL ngày 13/01/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải đáp pháp luật lao động

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 156/LĐTBXH-LĐVL V/v giải đáp pháp luật lao động Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2004 Kính gửi: Công ty TOYOTA Việt Nam Trả lời công văn số TMV-A 14/2004 ngày 06 tháng 01 năm

Ban hành: 13/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

9

Công văn số 155/LĐTBXH-LĐVL ngày 13/01/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc áp dụng mẫu hợp đồng lao động

năm 2004 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định của pháp luật lao động, doanh nghiệp được quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo mẫu quy định tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 09 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên khổ giấy A

Ban hành: 13/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

10

Công văn 2255/LĐTBXH-BHXH về chi phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./. K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Q. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI Lê Bạch Hồng

Ban hành: 30/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

11

Công văn số 1637/QLLĐNN-TTLĐ về việc hướng dẫn các doanh nghiệp thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

sơ đăng ký hợp đồng gồm: a) Văn bản đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp dịch vụ (theo Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư): b) Bản sao Hợp đồng cung ứng lao động kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt: c) Các tài liệu chứng minh tính khả thi và phù hợp với pháp luật của Hợp đồng cung ứng lao động, tùy theo từng thị trường

Ban hành: 12/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

12

Công văn 4016/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Địa chỉ: Tầng 1, 17T5 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) Trả lời công văn số 1039/CV-VITC-TCHC ngày 04/10/2012 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex về giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2012

13

Công văn 2620/LĐTBXH-QLLĐNN Hướng dẫn dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 8112/BTC-HCSN ngày 21/6/2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện các hoạt động của dự án như sau: 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng a) Phạm vi: Văn bản này hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2011. b) Đối tượng áp dụng:

Ban hành: 09/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

14

Công văn số 806/QLLDNN-OWC về việc hoàn chỉnh hồ sơ và chuẩn bị thủ tục để đi lao động tại Hàn Quốc do Cục quản lý lao động ngoài nước ban hành

động Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng: a. Làm ngay hộ chiếu tại Sở Công an tỉnh, thành phố. b. Ký bản cam kết theo mẫu gửi kèm (03 bản): 01 bản nộp cho Trường, Sở để lưu vào hồ sơ cá nhân, 01 bản nộp cho Trung tâm lao động ngoài nước trong thời gian đào tạo, 01 bản người lao động giữ để thực hiện. (Đối với những người lao động đã đăng ký

Ban hành: 13/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Công văn 1207/SLĐTBXH-ATLĐ tổng kết, báo cáo 18 năm (1995-2012) thi hành pháp luật an toàn, vệ sinh lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai ban hành

nhận: - Như trên; - UBND tỉnh; - Trưởng BCĐ Chương trình ATVSLĐ tỉnh; - Phòng Lao động - TBXH huyện, TP (t/h); - Giám đốc và phó GĐ khối; - Lưu: VT, TTr, ATLĐ. GIÁM ĐỐC Trịnh Quang Chinh PHỤ LỤC 1 ĐỀ CƯƠNG TỔNG KẾT, BÁO CÁO KẾT QUẢ 18 NĂM (1995 – 2012) THI

Ban hành: 10/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

16

Công văn 2408/LĐTBXH-QLLĐNN hướng dẫn tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

đi; - Học sinh tốt nghiệp các trường đào tạo; - Lao động chưa có việc làm ở xã, phường, thị trấn trong đó ưu tiên tuyển con em các gia đình chính sách, lao động thiếu việc làm ở nông thôn. 2. Thủ tục tuyển chọn: a) Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và chuyên gia khi có nhu cầu tuyển lao động thì căn cứ vào ngành nghề, tiêu

Ban hành: 23/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

17

Công văn số 318/QLLĐNN-CSQLLĐ ngày 24/03/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh công tác tuyển chọn, đào tạo và quản l lao động nhằm giảm tỉ lệ lao động đơn phương phá bỏ hợp đồng tại Đài Loan

tuyển chọn đối với doanh nghiệp. Dừng và không tuyển chọn lao động ở những địa phương có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao nếu tình hình không được cải thiện. 3. Kiên quyết xử lý đối với doanh nghiệp và người lao động có những vi phạm trái với quy định: a. Đối với doanh nghiệp: Doanh nghiệp vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị xử lý: - Đăng

Ban hành: 24/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

18

Công văn 2126/LĐTBXH-KHTC năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển ngành lao động - thương binh xã hội năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

về lao động, người có công và xã hội a. Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án đã ban hành tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức triển khai thực hiện Luật Việc làm; phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động trong nước, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thị

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2014

19

Công văn 77/TCDS-KHTC hướng dẫn ghi chép ban đầu vào Sổ A0, ghi Phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành dân số và kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

09/04/1998. - Ông Nguyễn Văn A không rõ ngày sinh và chỉ nhớ sinh vào tháng 4 năm 1935, thì ghi 00/04/1935. - Bà Lê Thị T trên 50 tuổi chỉ nhớ năm sinh Ất Dậu, CTV xem Bảng đối chiếu năm âm lịch và dương lịch để ghi 00/00/1945. Cột 6 - Dân tộc: ghi tên dân tộc theo Bảng danh mục các dân tộc Việt Nam. Cột 7 - Trình độ học vấn: Ghi lớp

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2012

20

Công văn số 1984/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào, Cămpuchia

(số 07 Trần Phú, TP Đà Nẵng) Công ty TNHH M.V.A.T (112 Hoàng Diệu, Đà Nẵng) Trả lời công văn số 17 17CC-DN ngày 07/5/2005 của Chi nhánh Công ty dịch vụ và thương mại tại Đà Nẵng, công văn số 06/MVAT ngày 26/5/2005 của Công ty TNHH M.V.A.T, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ Điều 4 Quyết định số

Ban hành: 23/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ