Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Luật Lao động "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 26354 công văn

1

Công văn 1168a/VPCP-TTĐT năm 2014 về xử lý thông tin Báo Lao Động phản ánh việc bớt xén gạo cứu đói tại Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1168a/VPCP-TTĐT V/v xử lý thông tin Báo Lao Động phản ánh việc bớt xén gạo cứu đói tại Quảng Trị Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 20/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

2

Công văn 371/A72-P2 giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

BỘ CÔNG AN CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 371/A72-P2 V/v giải quyết thủ tục NXC cho NNN Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2011

3

Công văn số 3333A/TC-BVG ngày 11/06/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Sở Tài chính về việc hướng dẫn Mẫu Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 3333A/TC-BVG V/v hướng dẫn Mẫu Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2004 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân quận,

Ban hành: 11/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

4

Công văn số 591-A7 về việc giải thể tổ chức Ủy ban Kiện toàn tổ chức trung ương, các ngành và các cấp do Phủ Thủ Tướng ban hành.

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 591-A7 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 1960 CÔNG VĂN VỀ VIỆC GIẢI THỂ TỔ CHỨC ỦY BAN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG, CÁC NGÀNH VÀ CÁC CẤP Kính gửi: - Các Bộ, các Ủy ban, các cơ

Ban hành: 01/03/1960

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

5

Công văn số 3454-CV/A11(A25) về việc rà soát, kiểm tra phòng ngừa phần mềm gián điệp đánh cắp thông tin qua máy tính nối mạng chuyển ra nước ngoài do Tổng cục An ninh ban hành

BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC AN NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 3454-CV/A11(A25) V/v rà soát, kiểm tra phòng ngừa phần mềm gián điệp đánh cắp thông tin qua máy tính nối mạng chuyển ra nước ngoài

Ban hành: 23/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

6

Công văn 4882a/VPCP-KTN sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4882a/VPCP-KTN V/v sửa đổi Nghị định số 34/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2010 Kính gửi: Bộ Giao thông vận

Ban hành: 13/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2010

7

Công văn 3431A/TCT-TNCN về phụ cấp, trợ cấp được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3431A/TCT-TNCN V/v phụ cấp, trợ cấp được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNCN Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2011

Ban hành: 27/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

8

Công văn 6033a/VPCP-KTN về tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6033a/VPCP-KTN V/v tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2011 Kinh gửi:

Ban hành: 30/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2011

9

Công văn 829A/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829A/TCT-CS V/v Thuế suất thuế GTGT. Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 11/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2011

10

Công văn 828A/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền nhận được từ công thiết yếu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 828A/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT đối với khoản tiền nhận được từ công thiết yếu nước ngoài. Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm

Ban hành: 11/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2011

11

Công văn 1022A/TCT-TVQT về thông báo phát hành tem thuốc lá sản xuất trong nước có in mã vạch đa chiều do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1022A/TCT-TVQT V/v Thông báo phát hành tem thuốc lá sản xuất trong nước có in mã vạch đa chiều Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2010

12

Công văn 1026A/TCT-QLN về chỉ tiêu thu nợ thuế 2010 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1026A/TCT-QLN V/v Chỉ tiêu thu nợ thuế 2010 Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh,

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2010

13

Công văn 2237A/QLD-KD về cung cấp vắc xin do Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2237A/QLD-KD V/v cung cấp vắc xin Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010 Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 05/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2010

14

Công văn 144a/QLD-CL năm 2013 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 1) do Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 144a/QLD-CL V/v công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 1) Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 04/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

15

Công văn 1710a/QLD-CL năm 2013 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 3) do Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1710a/QLD-CL V/v công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 3) Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

16

Công văn 2232a/QLD-CL năm 2013 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 4) do Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2232a/QLD-CL V/v công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 4) Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

17

Công văn 847a/QLD-CL năm 2013 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 2) do Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 847a/QLD-CL V/v công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 2) Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

18

Công văn 2634/BCA-A61 năm 2013 về bỏ tờ khai xuất cảnh-nhập cảnh tại cửa khẩu Bộ Quốc phòng quản lý do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2634/BCA-A61 V/v bỏ tờ khai xuất cảnh - nhập cảnh tại một số cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

19

Công văn 3199/BCA-A61 năm 2013 bỏ tờ khai nhập cảnh-xuất cảnh tại cửa khẩu Bộ Quốc phòng quản lý do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3199/BCA-A61 V/v bỏ tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh tại một số cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2013

20

Công văn số 1590A/CV-KHĐT ngày 29/04/2002 của Bộ Công nghiệp về việc ngừng tiếp nhận và xem xét các dự án lắp ráp ô tô

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 1509A/CV-KHĐT V/v: Ngừng tiếp nhận, xem xét các dự án lắp ráp ôtô Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2002 Kính gửi -Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, -Các cơ quan trực thuộc Chính phủ, -UBND các tỉnh,

Ban hành: 29/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ