Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Cong van 896 cua bo giao duc va dao tao ve giam tai noi dung day hoc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 71747 công văn

1

Công văn 896/BGD&ÐT-GDTH hướng dẫn việc dạy và học cho học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

phương pháp và nội dung giảng dạy. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Đối với cán bộ quản lý: Căn cứ vào những nội dung cụ thể được nêu trong công văn này cũng như tại văn bản đính kèm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo Dục và các trường tiểu học triển khai kịp thời, nghiêm túc để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo

Ban hành: 13/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

2

Công văn 896/TCT-KK năm 2014 hướng dẫn thực hiện lập dự toán Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2014 theo Thông tư 150/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Thông tư đồng bộ, hiệu quả, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị thực hiện các công việc sau đây: 1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời mục đích, yêu cầu, nội dung của Thông tư và và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế liên quan đến công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

3

Công văn 896/BXD-VLXD thực hiện tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung theo Chỉ thị số 10/CT-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

dựng không nung (VLXKN) được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của nhà nước hiện hành các ưu đãi của địa phương để phát triển VLXKN, từng bước thay thế gạch đất sét nung. 3.2. Chỉ đạo liên Sở Xây dựng và Tài chính đưa giá các loại VLXKN vào bản công bố giá vật liệu xây dựng tại địa phương hàng tháng. 3.3. Chỉ đạo các cơ quan quản

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2012

4

Công văn 896/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2013 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng B1, B2, C, D E do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

sinh thực hiện bài sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng, dài tối thiểu 02km, có đủ tình huống theo quy định (đoạn đường do Sở Giao thông vận tải lựa chọn sau khi thống nhất với cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền đăng ký với Tổng cục Đường bộ Việt Nam); c) Thí sinh thực hiện các thao tác dừng xe khi có hiệu lệnh của sát

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

5

Công văn 896/TCT-CS về xác định thời điểm tính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

công văn số 80/CT-KTr1 ngày 15/01/2010 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về xác định thời điểm tính thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau: Tại điểm 2 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT như sau: "Đối với bán hàng hoá là thời điểm

Ban hành: 24/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2010

6

Công văn 896/TCHQ-TXNK xử lý thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

phân loại theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn 12551/BTC-TCHQ nêu trên thì sẽ phân loại, tính thuế theo từng máy. 2. Về việc khai báo bổ sung bù trừ tiền thuế: Trường hợp kiến nghị của Công ty về việc điều chỉnh thuế nêu tại công văn trên đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu theo quy

Ban hành: 28/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

7

Công văn số 896/CV-NN-TĂCN ngày 20/07/2004 của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 896/CV-NN-T¡CN V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004 Kính gửi: Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp 30 - 4 Tây Ninh Cục

Ban hành: 20/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

8

Công văn 896/BNN-TC về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 Quyết toán năm 2009 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 896/BNN-TC V/v: Công khai dự toán NSNN năm 2011 Quyết toán năm 2009 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội

Ban hành: 16/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2011

9

Công văn số 896/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển kinh tế tư nhân (MPDF) Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

giao dịch đảm bảo tại Việt Nam" với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 515.000 USD, do Chương trình Phát triển kinh tế tư nhân (MPDF) và Bộ phận dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài (FIAS) thuộc Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tài trợ. Vốn đối ứng cho Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ

Ban hành: 10/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

10

Công văn 896/LĐTBXH-BHXH thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành

Kính gửi: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Trả lời Công văn số 0316/PLX-TCNS ngày 07/3/2012 của quý cơ quan đề nghị hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã

Ban hành: 29/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2012

11

Công văn 896/BXD-KTXD năm 2014 thanh toán khối lượng cọc ép lại dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2 do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng số 9 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 159 CV/CC9-KT&QLDA ngày 26/02/2014 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Tổng công ty cổ phần VINACONEX đề nghị hướng dẫn thanh toán khối lượng ép cọc bị trồi dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc thanh toán, quyết toán

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

12

Công văn số 896 TCT/PCCS ngày 29/03/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT hoạt động xây dựng

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 896 TCT/PCCS V/v thuế GTGT hoạt động xây dựngNội, ngày 29 tháng 3 năm 2004 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An Trả lời công văn số công văn số 40 CT/TH&DT ngày 6 tháng 2 năm 2004

Ban hành: 29/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

13

Công văn 896/QLCL-CL2 năm 2014 về danh mục lô hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu từ Trung Quốc không đảm bảo an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản Thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 896/QLCL-CL2 Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2014

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

14

Công văn 5842/BGDĐT-VP hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5842/BGDĐT-VP V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2011

15

Công văn 896/TTg-QHQT về gia nhập Công ước Bunker do Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Ngoại giao; - Bộ Tài nguyên Môi trường; - Bộ Quốc phòng; - Bộ Công Thương; - Bộ Tư pháp; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1423/BGTVT-HTQT ngày 12 tháng 3 năm 2010) về việc gia nhập Công ước về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do

Ban hành: 01/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

16

Công văn số 896/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan; thì: về tiêu thức nợ thuế, Công ty đủ điều kiện để được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế khi làm thủ tục Hải quan tại thời điểm ngày 01/03/2006. Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty sản xuất thương mại Mê Công biết làm việc trực tiếp với Cục Hải

Ban hành: 07/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Công văn 896/TCT-PCCS về chuyển số dư thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 33/CT-TCKT ngày 22/01/2007 của Công ty lương thực Đồng Tháp về việc chuyển số dư thuế GTGT của Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh về Công ty lương thực Đồng Tháp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 4 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính

Ban hành: 05/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

18

Công văn 896/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tây Ninh Trả lời công văn số 1565/HQTN-NV đề ngày 21/11/2012 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh nêu vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ C/O mẫu D số tham chiếu 15133.12 do Campuchia cấp ngày 02/11/2012, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau: Đối với C/O mẫu D dẫn trên, Tổng cục Hải quan cần thực hiện việc xác minh với cơ quan cấp C/O của

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2012

19

Công văn số 896/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 896/TCT-PCCS V/v: Hướng dẫn thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 666/CT-TTr1-Đ4

Ban hành: 13/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Công văn 2200/BGDĐT-GDĐH về mở ngành đào tạo đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

theo Quyết định 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đang được hoàn thiện bổ sung để khắc phục những bất cập đã được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, trong quá trình Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát tại một số trường đại học về “Việc

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ