Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Công văn sô 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 119052 văn bản

1

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

vắng mặt, một Phó Chủ nhiệm được Chủ nhiệm uỷ quyền điều hành công việc của Uỷ ban. Điều 10 Uỷ viên Uỷ ban có trách nhiệm tham gia hoạt động của Uỷ ban; thực hiện nhiệm vụ công tác được Uỷ ban giao; giữ mối liên hệ thường xuyên với Uỷ ban, tham gia góp ý và gửi báo cáo về vấn đề Uỷ ban yêu cầu và uỷ viên quan tâm. Thường trực Uỷ ban có trách

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

2

Nghị quyết về vấn đề ngoại giao do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1957 NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGOẠI GIAO QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ, HỌP KHOÁ THỨ 6 Sau khi nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ, QUYẾT NGHỊ: 1. Quốc hội

Ban hành: 22/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Nghị Quyết về vấn đề miễn nhiễm và bổ nhiệm một số chức vụ trong bộ máy Nhà nước do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 1963 NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM MỘT SỐ CHỨC VỤ TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Căn cứ vào Điều 50 và Điều 51 của Hiến pháp

Ban hành: 30/04/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

viên 3. Phạm Văn Bạch Uỷ viên 4. Nghiêm Chưởng Châu Uỷ viên 5. Võ Chí Công Uỷ viên 6. Trần Hữu Dực Uỷ viên 7. Vũ Định Uỷ viên 8. Nguyễn Thị Định Uỷ viên 9. Phạm Văn Đồng Uỷ viên 10. Võ Nguyễn Giáp Uỷ viên 11. Hoà thượng Thích Thiện Hào Uỷ viên 12. Phạm Văn Hoan Uỷ viên 13. Trần Quốc Hoàn Uỷ viên 14. Phạm Hùng Uỷ

Ban hành: 02/07/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

Trọng Tân 22. Nguyễn Văn Tư 23. Nguyễn Đình Tứ 24. Phùng Văn Tửu 25. Nguyễn Thị Thân 26. Nguyễn Hữu Thọ 27. Đàm Quang Trung 28. Phạm Thị Thanh Vân (tức Bà Ngô Bá Thành). Điều 2: Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp có nhiệm vụ xây dựng dự án Luật sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa ra trưng cầu ý kiến rộng rãi của

Ban hành: 30/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Văn Yểu giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và chức Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội do Quốc Hội ban hành

củaHiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Điều 2 củaLuật tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Tờ trìnhcủa Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Căn cứ vào biên bảnkiểm phiếu ngày 04 tháng 11 năm 1996. QUYẾT NGHỊ Ông Nguyễn Văn Yểu giữ chức Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốchội và chức Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội.

Ban hành: 04/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1994 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 1995 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1995 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 8 VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ IX QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị Quyết về tình hình thế giới và công tác ngoại giao của Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1961 NGHỊ QUYẾT VỀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ CÔNG TÁC NGOẠI GIAO CỦA CHÍNH PHỦ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe Chính phủ báo cáo và các đại biểu tham

Ban hành: 27/10/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Nghị quyết về việc sửa Lời nói đầu của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1988 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA LỜI NÓI ĐẦU CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Hiệp định về thương mại và thanh toán giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani

1977 - 1979 sẽ được các Bên thoả thuận và ký một văn bản riêng. Điều 10 Các Bên ký kết sẽ ủng hộ hoạt động trao đổi thông tin về các vấn đề thương mại, tài chính - ngoại hối, pháp lý và các vấn đề khác. Điều 11 Nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ thương mại - kinh tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Rumani các bên sẽ ủng hội

Ban hành: 04/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

12

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi và bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1988 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1988 VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN

Ban hành: 22/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước và tổ chức nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ và Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước; QUYẾT NGHỊ A. Phê chuẩn Quyết định số 58 QĐ/HĐNN8 ngày 11 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước cử đồng chí Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch thường trực của Hội

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị quyết về việc Phê chuẩn các Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội ban hành

CỘNG HOÀ Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội khoá III, kỳ họp thứ 2, giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới. Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. QUYẾT NGHỊ: Phê chuẩn các nghị quyết sau đây của Uỷ ban thường vụ Quốc hội: 1- Nghị quyết ngày 25 tháng 11 năm 1965 về dự

Ban hành: 22/05/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết về việc Phê chuẩn Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 1970 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Căn cứ vào nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc

Ban hành: 05/06/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

sau đây: - Giá trị tổng sản lượng công nghiệp (kể cả tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp) tăng 10% so với năm 1982. - Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng 9% so với năm 1982. - Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn tập trung của Nhà nước tăng 19% so với năm 1982. - Khối lượng hàng hóa vận tải trong nước tăng 9% về tấn và 16% về tấn/km

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ do Quốc hội ban hành

đình: Mai Kỷ Bộ trưởng phụ trách công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Trần Thị Thanh Thanh Bộ trưởng phụ trách một số công tác của Chính phủ: Phan Văn Tiệm Hà Quang Dự Nghị quyết này đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 01 tháng 10 năm 1992. Nông Đức Mạnh (Đã ký)

Ban hành: 01/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: Không số Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1992 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ DANH SÁCH PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Căn cứ vào Điều 84, Điều 103 và

Ban hành: 01/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

19

Nghị quyết về chính sách chung của Chính phủ về việc thành lập Chính phủ mới do Quốc hội ban hành

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1946 VỀ CHÍNH SÁCH CHUNG CỦA CHÍNH PHỦ VÀ VIỆC THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ MỚI QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, họp khoá thứ II tại Hà Nội, Sau khi nghe lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch, QUYẾT NGHỊ:

Ban hành: 31/10/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2009

20

Nghị quyết về việc Phê chuẩn các Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 1971 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Căn cứ vào nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội

Ban hành: 09/06/1971

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ